"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

13-มีนาคม-2527    อายุ 39ปี

157 Cm    หนัก 74 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (บางเขน, สายไหม, ท่าแร้ง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

วิศวกรรมโยธา/สำรวจ

งานประจำ (Full Time)

วิศวกรแหล่งน้ำ, วิศวกรออกแบบโครงสร้าง

40,000บาท ขึ้นไป

20 ก.พ. 2567

20 ก.พ. 2567
ตำแหน่งที่สนใจ
วิศวกรแหล่งน้ำ, วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2559
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม.
วิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง)
3.22
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.บ.
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
2.54
ประวัติการทำงาน
8 ปี
มิถุนายน 2562  ถึง   พฤศจิกายน 2566
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
บริษัท ออโรส จำกัด
23/85 ซฮยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว จันทรเกษม จตุจักร กทม.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. ออกแบบโครงสร้าง และงานวิศวกรรมโยธาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ระยะที่ 2 (จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี) กรมโยธาธิการและผังเมือง
- เขียนรายงานตามงวดงาน
- ติดตามงาน ประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก (หน่วยงานราชการ และเอกชน)
- จัดทำ Presentation และนำเสนอผลงาน
3. โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 2 (จังหวัดแพร่) กรมโยธาธิการและผังเมือง
- เขียนรายงานตามงวดงาน
- ติดตามงาน ประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก (หน่วยงานราชการ และเอกชน)
- จัดทำ Presentation และนำเสนอผลงาน
- กำกับ ควบคุม ดูแล นำเสนองาน ตามโครงการที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบแบบก่อสร้างก่อนการส่งงวดงาน
4. โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี) กรมโยธาธิการและผังเมือง
- เขียนรายงานตามงวดงาน
- ติดตามงาน ประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก (หน่วยงานราชการ และเอกชน)
- จัดทำ Presentation และนำเสนอผลงาน
- กำกับ ควบคุม ดูแล นำเสนองาน ตามโครงการที่รับผิดชอบ
- ตรวจสอบแบบก่อสร้างก่อนการส่งงวดงาน
5. โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง
- เขียนรายงานตามงวดงาน
6. โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดศรีสระเกษ
- เขียนรายงานตามงวดงาน
7. อื่นๆ
- ออกแบบอาคารขนาดเล็ก ตามที่ได้รับมอบหมาย
กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   พฤษภาคม 2562
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
555 ซอยลาดพร้าว64 แขวง/เขต วังทองหลาง กทม. 10310
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- ออกแบบโครงสร้างหลังคาลานจอดรถบริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
- ออบแบบอาคารควบคุม อาคารผสมสารเคมี อาคารรีดตะกอน อาคารจ่ายไฟฟ้า โครงสร้างหลังคาคลุมบ่อ โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 (นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้าภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- ออกแบบโรงคลุมสถานีสูบน้ำ โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเตย
ตุลาคม 2553  ถึง   พฤษภาคม 2554
วิศวกรแหล่งน้ำ
บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแทนต์ จำกัด
1111/121 ถนนลาดพร้าว จันทรเกษม จตุจักร กทม. 10900
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. โครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.สกลนคร (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
หน้าที่
- ใช้โปรแกรม MIKE 11 เพื่อวิเคราะห์การเกิดน้ำท่วมในพื้นที่รับน้ำหนองหาน จ.สกลนคร
- ออกภาคสนามเพื่อสำรวจระบบระบายน้ำเดิมในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองสกลนคร
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของโครงการ

บริษัท โกลเด้น แพลน จำกัด
47/1 ถ.รัชดาภิเษก จันทรเกษม จตุจักร กทม. 10900
ระยะเวลา ก.ค.2552-ส.ค.2553
ตำแหน่ง วิศวกรแหล่งน้ำ/โยธา
เงินเดือน 15000 บาท
รายละเอียดงาน :
1. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง 11 แห่ง (กรมเจ้าท่า)
หน้าที่
- ใช้โปรแกรม KUslope วิเคราะห์เสถียรภาพเชิงลาดของตลิ่งริมแม่น้ำในพื้นที่โครงการ ซึ่งได้แก่ จ.สุโขทัย, จ.นครสวรรค์, จ.อ่างทอง, จ.เลย, จ.น่าน, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.สุพรรณบุรี และจ. นราธิวาส
- คำนวณปริมาณงานและประมาณราคาค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งของ จ.น่านและ จ.พระนครศรีอยุธยา
2. โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างระบบป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก จ. พระนครศรีอยุธยา (กรมเจ้าท่า)
หน้าที่
- ใช้โปรแกรม RIC-Nays เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของกระแสน้ำและลักษณะการเคลื่อนที่ของตะกอน ที่มีผลต่อการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำ
- ออกภาคสนามศึกษาสภาพพื้นที่ ลักษณะของแม่น้ำ บันทึกความหนาแน่นการสัญจรในแม่น้ำป่าสัก ณ จุดบรรจบระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักถึงเขื่อนพระรามที่ 6
- จัดทำรายงานแผนการปฏิบัติงานเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่โครงการ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
39 ถนนลาดพร้าว ซอย 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ระยะเวลา ก.ค.2551-พ.ค.2552
ตำแหน่ง วิศวกรแหล่งน้ำ
เงินเดือน 14000 บาท
รายละเอียดงาน :
1. โครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ. นครนายก (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
หน้าที่
- คำนวณและออกแบบระบบระบายน้ำ ในช่วงงาน Feasibility Study และ Detail Design พื้นที่โครงการ
- จัดทำ Presentation ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ขั้น Feasibility Study และ ขั้น Detail Design เพื่อนำเสนอต่อกรรมการโครงการ กรมโยธาธิการและผังเมือง และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการ
- ออกภาคสนามศึกษาพื้นที่โครงการและประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
- แก้ไขแบบก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยใช้โปรแกรม AutoCAD ในช่วงงาน Feasibility Study และ Detail Design
2. โครงการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จ.อุทัยธานี (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
หน้าที่
- วิเคราะห์ทางอุทกวิทยาด้วยวิธี Regional Flood Frequency
- คำนวณ Time of Concentration
- จัดทำ Presentation เปิดโครงการขั้น Master Plan Study
- วิเคราะห์ผลการแจกแจงความถี่ปริมาณฝนและปริมาณน้ำท่า

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระยะเวลา มิถุนายน 2556 - กรกฎาคม 2560
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย
รายละเอียดงาน :
- ควบคุมดูแลเครื่องทดสอบในห้องปฏิบัติการของภาควิชาและจัดเตรียมตัวอย่างคอนกรีตเพื่อใช้ในงานวิจัย
- มอบหมายการบ้าน ตรวจการบ้านและรวบรวมคะแนนวิชา Structural Analysis II
ประวัติการฝึกอบรม
ธันวาคม 2560  ถึง   ธันวาคม 2560
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ความรู้ทางวิศวกรรม
ธันวาคม 2560  ถึง   ธันวาคม 2560
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มตอก
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร (โยธา) ภย.53703
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี : Microsoft Office (Word, Excel and Power Point), AutoCAD
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น : ETAB, REVIT, SAP2000, STAAD PRO, KUslope, MS Project, RIC–Nays, MIKE 11

มีประสบการณ์การออกแบบโครงสร้างอาคารจอดรถ 6 ชั้น โครงการ U Delight Sripatum / ออกแบบฐานราก โครงการ U Delight Vibhavadee 3 / ออกแบบฐานราก เสา และคาน พื้นที่ Landscape โครงการ U Delight Sripatum / ออกแบบและปรับปรุงแก้ไขงานโครงสร้างอาศรม ปริวาส ภายในวัดพระธรรมกาย
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

มีประสบการณ์ออกแบบโครงสร้างอาคารจอดรถ 6 ชั้น โครงการ U Delight Sripatum / ออกแบบฐานราก โครงการ U Delight Vibhavadee 3 / ออกแบบฐานราก เสา และคาน พื้นที่ Landscape โครงการ U Delight Sripatum / ออกแบบและปรับปรุงแก้ไขงานโครงสร้างอาศรม ปริวาส ภายในวัดพระธรรมกาย

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน วิศวกรแหล่งน้ำ, วิศวกรออกแบบโครงสร้าง,
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.