"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

26-มีนาคม-2527    อายุ 40ปี

183 Cm    หนัก 80 Kg

ศึกษาวิชาทหาร
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (คันนายาว, ลาดพร้าว, จรเข้บัว, ท่าแร้ง, บึงกุ่ม)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน

งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time) , งานอิสระ (Freelance)

Sales Engineer, Sales Supervisor, Sales Manager

30,000บาท ขึ้นไป

23 เม.ย. 2567

23 เม.ย. 2567
ตำแหน่งที่สนใจ
Sales Engineer, Sales Supervisor, Sales Manager
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
อุตสาหการ
2.32
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ม.ปลาย
วิทย์-คณิต
2.51
ประวัติการทำงาน
18 ปี
มกราคม 2562  ถึง   มกราคม 2566
Sales Manager.
ALPHA TOOL ASIA CO.,LTD.
29/294 Bangna
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

JAN 2019 - Present.
Start in Sales Engineer Career. (2019-2020)
Now in Sales Manager Career. (2020-Present)
-Sale Target customer and extended customer. Cutting tools and Measurement products and the other (Trading).
-Planning Sales section to goal. Contact focus key-man customer approval power.
-Training Sales team, Follow up meeting and visit customer with sales in-chart.
-Contact maker for new products for increase sale target.
-Report sale target short term and long term to Chief Japanese people.
-Control Delivered with staffs.
มกราคม 2558  ถึง   ธันวาคม 2562
Senior Sales Engineer
CERATHAI CO.,LTD.
580 Paditmanutam.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ตำแหน่งงาน Sales Engineer
Base Salary 20,000
-ดูแลยอดขาย ลูกค้าเก่าและใหม่
-แก้ปัญหาหน้างานผลิตกับผู้ใช้งาน และเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
-ค้นหาลูกค้ารายใหม่ และพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้า เก่า-ใหม่
-เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมขาย และทำหน้าที่เทคนิคกับฝ่ายขาย ออกพบลูกค้าร่วมกับฝ่ายคนอื่นๆ
ดูแลลูกค้างานเครื่องมือช่าง กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์ และผลิตงานเหล็ก ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา แนะนำสินค้าที่เหมาะสม ดูแลงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
มกราคม 2557  ถึง   ธันวาคม 2558
Sale Engineer
บริษัท แมสเทค ลิ้ง จำกัด
74, ซอย นาคนิวาส 48
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

Sales Engineer in Career.
Base Salary 20,000
-Sale Fire protection, Valve and Pre-Action system
-Visit customer at site station working, Factory Industrial, New Construction.
-Follow project customer and report to Director.
-Coordinate in company for sale.

จำหน่ายวาล์วในระบบดับเพลิง ระบบPre-Action ให้คำแนะนำลูกค้าโครงการ ติดตามลูกค้าโครงการกลุ่มโรงงาน

ALPHA TOOL ASIA CO.,LTD.
JAN 2019 - Present.
Start in Sales Engineer Career. (2019-2020)
Now in Sales Manager Career. (2020-Present)
Base Salary 28,000
-Sale Target customer and extended customer. Cutting tools and Measurement products and the other (Trading).
-Planning Sales section to goal. Contact focus key-man customer approval power.
-Training Sales team, Follow up meeting and visit customer with sales in-chart.
-Contact maker for new products for increase sale target.
-Report sale target short term and long term to Chief Japanese people.
-Control Delivered with staffs.
บริษัท อัลฟ่า ทูล เอเซีย จำกัด
มกราคม 2562 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งงาน : Sales Engineer
ตำแหน่งงานสุดท้าย : Sales Manager
-ดูแลงานขายลูกค้าของบริษัท
-วางแผนยอดขายให้ฝ่ายขายแต่ละเขตการรับผิดชอบ
-สร้างทีมฝ่ายขาย ฝึกฝนทักษะฝ่ายขาย ติดตามงานขาย การลงพื้นที่ฝ่ายขาย
-ติดต่อผู้ผลิต เพื่อสรรหาสินค้าใหม่ เพิ่มช่องทางการขาย
-รายงานแผนยอดขาย การวางกลยุทธระยะสั้น ระยะยาว ให้ผู้บังคับบัญชา คนญี่ปุ่น
-วางแผนการจัดส่งสินค้า
บริษัท สัญชาติญี่ปุ่น จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตกับ CNC เครื่องมือวัด และสินค้าทั่วไปในโรงงาน
ดูแลยอดขาย ขยายลูกค้า ดูแลวางแผนการสั่งซื้อสินค้าตามForecast
การจัดการในตำแหน่งงาน Sales Manager
วางแผนการขายระยะสั้น ระยะยาว ดูแลทีมขาย ฝึกฝนทีมงาน รายงานประเมินยอดขายประสานงานร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ
ดูแลงานโปรเจค และลูกค้าเจ้าสำคัญ พัฒนาเป้าหมายบริษัท ทำเป้าขายร่วมกับผู้ผลิตสินค้า วางแผนการกระจายสินค้า
ร่วมมือกับผู้ผลิตแต่ละยี่ห้อCERATHAI CO.,LTD.
JAN 2015 - DEC 2019
Sales Engineer in Career.
-Sale Target and extension customer old - new.
-Troubleshoot on production with end-users and recommended tools.
-Find new customer and develop relationships.
-Consult for team sales technical and visit with team.

บริษัท เซราไทย จำกด
มกราคม 2558 - มกราคม 2562 ระยะเวลา 5ปี
ตำแหน่งงาน Sales Engineer
Base Salary 20,000
-ดูแลยอดขาย ลูกค้าเก่าและใหม่
-แก้ปัญหาหน้างานผลิตกับผู้ใช้งาน และเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
-ค้นหาลูกค้ารายใหม่ และพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้า เก่า-ใหม่
-เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมขาย และทำหน้าที่เทคนิคกับฝ่ายขาย ออกพบลูกค้าร่วมกับฝ่ายคนอื่นๆ
ดูแลลูกค้างานเครื่องมือช่าง กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์ และผลิตงานเหล็ก ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหา แนะนำสินค้าที่เหมาะสม ดูแลงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท แมสเทค ลิ้ง จำกัด
JUNE 2014 - SEP 2015
Sales Engineer in Career.
Base Salary 20,000
-Sale Fire protection, Valve and Pre-Action system
-Visit customer at site station working, Factory Industrial, New Construction.
-Follow project customer and report to Director.
-Coordinate in company for sale.

จำหน่ายวาล์วในระบบดับเพลิง ระบบPre-Action ให้คำแนะนำลูกค้าโครงการ ติดตามลูกค้าโครงการกลุ่มโรงงาน

บริษัท เอพีซี อินเตอร์เทรด จำกัด
Sales Supervisor in Career.
Base Salary 35,000
ดูแลงานขายวาล์วKISTLER แก้ป้ญหาหน้างาน แนะนำสินค้าลูกค้า เป็นที่ปรึกษาให้ทีมงาน ฝึกฝนพนักงานขาย วางแผนการขายและวิเคราะห์ตลาด

บริษัท ซีโอน จำกัด
2555-2556
ตำแหน่งงาน : Sales Engineer
Base Salary 18,000

บริษัทจำหน่ายสินค้าเครื่องมือตัดของเยอรมัน
ขายและดูแลบริการงานขาย ผลิตภัณท์Cutting Tools แก้ปัญหาแนะนำให้ลูกค้า กลุ่มโรงงาน
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 50 คำ/นาที    อังกฤษ 35 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,

สามารถใช้ AutoCAD ,MSoffice ,โปรแกรมพื้นฐานทั่วๆไปได้เป็นอย่างดี
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน Sales Engineer, Sales Supervisor, Sales Manager
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.