"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

03-กุมภาพันธ์-2526    อายุ 41ปี

168 Cm    หนัก 60 Kg

ผ่านการเกณฑ์ทการแล้ว
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชัยนาท (เมืองชัยนาท)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email , ไลน์ไอดี
ข้อมูลทั่วไป

วิศวกรรมโยธา/สำรวจ

งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time) , งานอิสระ (Freelance)

วิศวกรออฟฟิต, วิศวกร, ครู,อาจารย์

35,000บาท ขึ้นไป

18 มิ.ย. 2567

22 มิ.ย. 2567
ตำแหน่งที่สนใจ
วิศวกรออฟฟิต, วิศวกร, ครู,อาจารย์
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2549
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
ปริญญษตรี
วิศวกรรมโยธา
2.61
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ปวส.
โยธา
3.10
ประวัติการทำงาน
7 ปี
พฤศจิกายน 2562  ถึง   กรกฎาคม 2563
พนักงานราชการวิศวกรโยธา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โครงการ กศน.สรรพยา
ออกแบบและเขียนแบบอาคารสำนักงาน กศน. อำเภอสรพพยา จังหวัดชัยนาท ขนาด 160 ตารางเมตร ชั้นเดียว เป็นอาคารสาธารณะ
จัดทำประมาณราคาโครงการอาคารสำนักงาน กศน. อำเภอสรพพยา ปร4.และแผนงานก่อสร้างเพื่อประมูลงาน
ควบคุมงานก่อสร้างและประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาหน้างาน โดยคำนึงถึง ค่าใช้จ่ายและราคากลางที่ใช้
ประชุมและจัดทำเอกสารในการเบิกงวดงานแต่ละงวด
อุปสรรคและปัญหาในการทำงาน
พื้นที่ก่อสร้างติดกับบ่อน้ำทิ้งจึงต้องทำเบิมเพื่อกันการพังทลายของดินและอาคารเดิมที่การทรุดตัวเพราะเป็นฐานรากแบบแผ่จึงต้องระมัดระวังในการรื้อถอนอาคารเดิมและทำการก่อสร้างอาคารใหม่โดยเป็นฐานรากแบบเสาเข็มเจาะ
.ออกแบบแพลอยน้ำ งานประกวดชุดผ้าไหมไทย จ.ชัยนาท
ออกแบบและเขียนแบบแพลอยน้ำงานประกวดผ้าไหมไทย ณ.แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแพขนาด 216 ตารางเมตร เป็นแพโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ให้ทุ่นลอยด้วยถังน้ำ 200 ลิตร จำนวน 24 ทุ่น เป็นแพชั่วคราว รับน้ำหนักคนได้ไม่เกิน 20คน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ห่วงชูชีพและเสื้อชูชีพโดยรอบแพ จำนวน 30 ชุด
พฤศจิกายน 2554  ถึง   ธันวาคม 2554
Meterial EN
GTC
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- ตรวจสอบเอกสารผลทดสอบวัสดุภายในโครงการและรับรองผลทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและสัญญาที่กำหนดไว้
ไม่ได้ระบุ
วิศวกรสำนักงาน
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- จัดทำเอกสาร รายงานประจำวัน
- หนังสือของโครงการ
- จัดทำยอดและเลขที่เอกสารหนังสือของโครงการ

2563
ข้อมูลบริษัท : SKY

ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยวิศวกรโครงการ

ระยะเวลา : เมษายน 2563 ถึง กันยายน 2563

เงินเดือน(บาท) : 30,000 บาท

ที่อยู่ : -

รายละเอียดงาน :

ควบคุมงานก่อสร้าง และดูแลจัดทำเอกสารโครงการ
ควบคุมเอกสารโครงการ
จัดทำเอกสารแบบก่อสร้างหน้างาน
ติดต่อประสานงานความก้าวหน้าก่อสร้างหน้างาน
ออกแบบเขียนแบบ Shopdarwing
ประมาณราคา

2560
ข้อมูลบริษัท : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

ตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธา

ระยะเวลา : สิงหาคม 2560 ถึง สิงหาคม 2561

เงินเดือน(บาท) : 35000 บาท

ที่อยู่ : -

รายละเอียดงาน :

ออกแบบประมาณราคา ปร4เขียนแบบควบคุมงานก่อสร้างประสานงานกับหน่วยงานราชการ
โครงการ กศน.สรรพยา
ออกแบบและเขียนแบบอาคารสำนักงาน กศน. อำเภอสรพพยา จังหวัดชัยนาท ขนาด 160 ตารางเมตร ชั้นเดียว เป็นอาคารสาธารณะ
จัดทำประมาณราคาโครงการอาคารสำนักงาน กศน. อำเภอสรพพยา ปร4.และแผนงานก่อสร้างเพื่อประมูลงาน
ควบคุมงานก่อสร้างและประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาหน้างาน โดยคำนึงถึง ค่าใช้จ่ายและราคากลางที่ใช้
ประชุมและจัดทำเอกสารในการเบิกงวดงานแต่ละงวด
อุปสรรคและปัญหาในการทำงาน
พื้นที่ก่อสร้างติดกับบ่อน้ำทิ้งจึงต้องทำเบิมเพื่อกันการพังทลายของดินและอาคารเดิมที่การทรุดตัวเพราะเป็นฐานรากแบบแผ่จึงต้องระมัดระวังในการรื้อถอนอาคารเดิมและทำการก่อสร้างอาคารใหม่โดยเป็นฐานรากแบบเสาเข็มเจาะ
.ออกแบบแพลอยน้ำ งานประกวดชุดผ้าไหมไทย จ.ชัยนาท
ออกแบบและเขียนแบบแพลอยน้ำงานประกวดผ้าไหมไทย ณ.แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแพขนาด 216 ตารางเมตร เป็นแพโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ให้ทุ่นลอยด้วยถังน้ำ 200 ลิตร จำนวน 24 ทุ่น เป็นแพชั่วคราว รับน้ำหนักคนได้ไม่เกิน 20คน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ห่วงชูชีพและเสื้อชูชีพโดยรอบแพ จำนวน 30 ชุด
Achievement
Sappaya Non-Formal Education Project
Design and draft office building for Non-Formal Education, Sorapphaya District, Chainat Province, size 160 square meters, one floor, is a public building.
Preparing an estimate of the price of an office building project, Non-Formal Education, Sorrapaya District, Por 4., and a construction plan for bidding.
Supervise the construction work and coordinate with relevant government agencies and solve problems on site, taking into account the cost and the median price used.
Meeting and preparing documents for disbursement of each work period
Obstacles and problems in work
The construction area is adjacent to the wastewater well, therefore, must be built to prevent soil erosion and the original building is subsidence because it is a spread foundation. Therefore, care must be taken when demolishing the old building and constructing a new building using a bored pile foundation.
.Floating raft design Thai silk dress contest, Chainat Province
Design and draft a floating raft for the Thai Silk Contest At Chao Phraya River, it is a 216 square meter raft, a steel structure raft. 24 floats with 200-liter water tanks are used as temporary rafts. Can support the weight of no more than 20 people, along with installing lifebuoys and life jackets around the raft, amounting to 30 sets
ประวัติการฝึกอบรม
ธันวาคม 2565  ถึง   ธันวาคม 2565
สภาวิศวกร
อบรมการทดสอบความสามารถรับน้ำหนักเสาเข็ม โดยวิธ staticloadtest
ธันวาคม 2565  ถึง   ธันวาคม 2566
สภาวิศวกร
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตุฯ ระดับสามัญ ปุจจุบันภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาโยธา
ธันวาคม 2566  ถึง   ธันวาคม 2566
สภาวิศวกร
เสวนาเรื่อง "มหันตภัยเงียบฝุ่น PM 2.5 แก้ไขอย่างไร
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 12 คำ/นาที    อังกฤษ 10 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

Ms.office
Autocad
ประมาณราคา
คำนวนโครงสร้าง
ติดต่อประสานงานด้านวิศวกรรมและจัดเตรียมเอกสารโครงการ รวมถึงวางแผนงานก่อสร้างและจัดทำ Scuve
มีใบ ประกอบวิชาชีพ ภาคีวิศวกรโยธา
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

ผลงานที่ผ่านมา นายศุภกร ขาวสุข
1.ออกแบบเขียนแบบโรงงาน บ.แสควคูลลิ่งทาวเวอร์
1.1 เขียนแบบและออกแบบโรงงาน บ.แสควคูลลิ่งทาวเวอร์ที่บางพลีขนาด 500 ตารางเมตรโดยประมาณ ฐานรากเป็นเสาเข็มตอก พื้นเป็นพื้นสำเร็จรูปเทคอนกรีตทับหน้า โครงสร้างคานคอดินเป็นคาน คสล. โครงสร้างเสาเป็นเหล็กรูปพรรณรวมถึงโครงสร้างหลังคา หลังคาเป็นเมทัลชีท
อุปสรรคและปัญหาในการออกแบบ
เนื่องด้วยพื้นที่ก่อสร้างติดกับคลองความลึกก้นคลองอยู่ที่ 3.5 ม.ความกว้าง 4 ม.และพื้นที่ก่อสร้างเคยมีน้ำท่วมจึงปรับระดับพื้นให้พ้นจากระดับน้ำที่เคยท่วม ทำให้ระดับพื้นและคานมีการเปลี่ยนแปลงก่อนจะส่งแบบเพื่อขออนุญาตุก่อสร้างจากเทศบาล
2.โครงการงานก่อสร้างถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท
2.1 ประสานงานกับหน่วยงานรัฐและจัดทำเอกสารเพื่อให้โครงการดำเนินการตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ อาทิเช่น การจัดทำหนังสือขอเข้าพื้นที่ในพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐต่างๆ เช่นพื้นที่ เจ้าท่า พื้นที่กรมชลประทาน รวมถึงหน่วยงานเทศบาลและรับฟังแก้ไขปัญหาต่างๆตามที่หน่วยงานรัฐเห็นสมควร
2.2 ตรวจสอบวัสดุของโครงการที่นำเข้ามาใช้ตามข้อกำหนด TOR และหลักวิศวกรรมพร้อมทั้งเซ็นรับลองผลการทดสอบทั้งภาคสนามและในห้องทดลองเพื่อเป็นเอกสารในการเบิกจ่ายงานในแต่ละงวดงาน
2.3 จัดทำเอกสารความปลอดภัย คปภ 5 และ คปภ 4 ประจำเดือนเพื่อส่งให้หน่วยงานกรมทางหลวงชนบท และตรวจสอบความปลอดภัยหน้างานรวมทั้งรับเรื่องปัญหาจากประชาชนเพื่อเสนอหัวหน้างานและแก้ไขในลำดับต่อไป
2.4 จัดทำปริมาณงานและสรุปการเบิกจ่ายงวดงานในแต่ละเดือนรวมถึงจัดทำความก้าวหน้า S CUVE ของงานในเดือนนั้นๆเพื่อเบิกงวดงาน
3.โครงการ กศน.สรรพยา
3.1ออกแบบและเขียนแบบอาคารสำนักงาน กศน. อำเภอสรพพยา จังหวัดชัยนาท ขนาด 160 ตารางเมตร ชั้นเดียว เป็นอาคารสาธารณะ
3.2จัดทำประมาณราคาโครงการอาคารสำนักงาน กศน. อำเภอสรพพยา ปร4.และแผนงานก่อสร้างเพื่อประมูลงาน
3.3 ควบคุมงานก่อสร้างและประสานงานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาหน้างาน โดยคำนึงถึง ค่าใช้จ่ายและราคากลางที่ใช้
3.4 ประชุมและจัดทำเอกสารในการเบิกงวดงานแต่ละงวด
อุปสรรคและปัญหาในการทำงาน
พื้นที่ก่อสร้างติดกับบ่อน้ำทิ้งจึงต้องทำเบิมเพื่อกันการพังทลายของดินและอาคารเดิมที่การทรุดตัวเพราะเป็นฐานรากแบบแผ่จึงต้องระมัดระวังในการรื้อถอนอาคารเดิมและทำการก่อสร้างอาคารใหม่โดยเป็นฐานรากแบบเสาเข็มเจาะ
4.ออกแบบแพลอยน้ำ งานประกวดชุดผ้าไหมไทย จ.ชัยนาท
4.1ออกแบบและเขียนแบบแพลอยน้ำงานประกวดผ้าไหมไทย ณ.แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแพขนาด 216 ตารางเมตร เป็นแพโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ให้ทุ่นลอยด้วยถังน้ำ 200 ลิตร จำนวน 24 ทุ่น เป็นแพชั่วคราว รับน้ำหนักคนได้ไม่เกิน 20คน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ห่วงชูชีพและเสื้อชูชีพโดยรอบแพ จำนวน 30 ชุด
Achievement
Sappaya Non-Formal Education Project
Design and draft office building for Non-Formal Education, Sorapphaya District, Chainat Province, size 160 square meters, one floor, is a public building.
Preparing an estimate of the price of an office building project, Non-Formal Education, Sorrapaya District, Por 4., and a construction plan for bidding.
Supervise the construction work and coordinate with relevant government agencies and solve problems on site, taking into account the cost and the median price used.
Meeting and preparing documents for disbursement of each work period
Obstacles and problems in work
The construction area is adjacent to the wastewater well, therefore, must be built to prevent soil erosion and the original building is subsidence because it is a spread foundation. Therefore, care must be taken when demolishing the old building and constructing a new building using a bored pile foundation.
.Floating raft design Thai silk dress contest, Chainat Province
Design and draft a floating raft for the Thai Silk Contest At Chao Phraya River, it is a 216 square meter raft, a steel structure raft. 24 floats with 200-liter water tanks are used as temporary rafts. Can support the weight of no more than 20 people, along with installing lifebuoys and life jackets around the raft, amounting to 30 setsสำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน วิศวกรออฟฟิต, วิศวกร, ครู,อาจารย์
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.