เข้าระบบบริษัทสมาชิก

ช่องทางการใช้งาน

V กรอกเลขสามหลักที่คุณเห็นในช่องสีดำ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (สมรส)

ไทย

พุทธ

13-มิถุนายน-2520    อายุ 42ปี

160 Cm    หนัก 58 Kg

ผ่านเกณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล

งานประจำ (Full Time)

จป.วิชาชีพ , ,

55,000บาท ขึ้นไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย)
2.50
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
การเงิน-การธนาคาร
2.78
ประวัติการทำงาน
11 ปี
มีนาคม 2556  ถึง   มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
บริษัท พรพระนคร จำกัด
1303 ถนนนวมินทร์ เเขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1 ดูแลพนักงานในหน่วยงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือของสถานประกอบการ
2 วิเคราะห์งานเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3 สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4 ตรวจสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยฯ
5 กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองฯ(PPE)ของพนักงานที่ดูแล
6 รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย และแจ้ง จป.วิชาชีพ หรือแจ้งหน่วยงานความปลอดภัยฯ
7 ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย ร่วมกับ จป.วิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้าง
8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยฯ
9 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯอื่นตามที่ จป.บริหาร มอบหมาย
10ตรวจสอบการทำงานของบริษัทผู้รับเหมาช่วง เช่น งานก่อสร้าง
กุมภาพันธ์ 2555  ถึง   สิงหาคม 2555
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
L2N Construction Management Company Limited
กิ่งเเก้ว 14 บางพลี สมุทรปราการ
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1 ดูแลพนักงานในหน่วยงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือของสถานประกอบการ
2 วิเคราะห์งานเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3 สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4 ตรวจสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยฯ
5 กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองฯ(PPE)ของพนักงานที่ดูแล
6 รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย และแจ้ง จป.วิชาชีพ หรือแจ้งหน่วยงานความปลอดภัยฯ
7 ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย ร่วมกับ จป.วิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้าง
8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยฯ
9 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯอื่นตามที่ จป.บริหาร มอบหมาย
10ตรวจสอบการทำงานของบริษัทผู้รับเหมาช่วง เช่น งานก่อสร้าง
กันยายน 2553  ถึง   สิงหาคม 2555
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
บมจ.ซินเเท็ค
555/7-11 ซสุขุมวิท 63 เอกมัย ถ.สุขุมวิท เเขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1 ดูแลพนักงานในหน่วยงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือของสถานประกอบการ
2 วิเคราะห์งานเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3 สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4 ตรวจสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยฯ
5 กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองฯ(PPE)ของพนักงานที่ดูแล
6 รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย และแจ้ง จป.วิชาชีพ หรือแจ้งหน่วยงานความปลอดภัยฯ
7 ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย ร่วมกับ จป.วิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้าง
8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยฯ
9 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯอื่นตามที่ จป.บริหาร มอบหมาย
10ตรวจสอบการทำงานของบริษัทผู้รับเหมาช่วง เช่น งานก่อสร้าง
ประวัติการฝึกอบรม
มกราคม 2553  ถึง   มกราคม 2553
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
การรวมระบบISO 9001,ISO14001,OHSAS18001
ตุลาคม 2550  ถึง   ตุลาคม 2550
เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
กันยายน 2550  ถึง   กันยายน 2550
บมจ .การบินไทย
การดับเพลิงเบื้องต้น
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 30 คำ/นาที    อังกฤษ 35 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

- ความรู้ดานคอมพิวเตอร์ Internet ,Microsoft
- ด้านกีฬา
- ด้านดนตรี
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

-การจัดระบบISO14001 ภายในศูนย์ปฎิบัติการบินไทยสุวรรณภูมิOPC
-ควบคุมการก่อสร้างงานทุกประเภทภายในศูนย์ปฎิบัติการบินไทยสุวรรณภูมิOPC
-ควบคุมการซ่อมบำรุงงานทุกประเภทภายในศูนย์ปฎิบัติการบินไทยสุวรรณภูมิOPC
-ดูเเลควบคุมป้ายประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยภายในศูนย์ปฎิบัติการบินไทยสุวรรณภูมิ
-เป็นทีมงานตรวจสอบระบบคุณภาพISO9001,ISO14001ภายในศูนย์ปฎิบัติการบินไทยสุวรรณภูมิ
-ตรวจสอบความปลอดภัยภายในศูนย์ปฎิบัติการบินไทยสุวรรณภูมิร่วมกับเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานไทย
-ฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปีภายในศูนย์ปฎิบัติการบินไทยสุวรรณภูมิร่วมกับเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานไทย
-ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประตูหนีไฟ สัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน
ตรวจสอบเเละควบคุมการทำงานด้านความปลอดภัยของเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลเเละดับเพลิง
-ISO9001,ISO14001 มอก.18000เป็นต้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 06 กรกฎาคม 2562
เข้าระบบครั้งสุดท้ายเมื่อ : 17 กันยายน 2562
Resume Power by JobTH.com
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562