ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) ได้โดย คลิ๊กที่นี่
งาน Electrician บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
Electrician

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท)

อัตราค่าจ้าง ตามที่ตกลงกัน

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
- ทำการประกอบ/ ติดตั้ง / ดูแล / ซ่อม / แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ด้าน Solar Roof / Plant ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานภายในกลุ่มบริษัทและลูกค้า ให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
- จัดหาระบบ IT และอุปกรณ์ด้านพลังงานให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำการปรับปรุงระบบสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และระบบงานอื่นๆ ของโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทและลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
- วิเคาระห์ / แก้ไข / ป้องกัน ปัญหาอุปกรณ์ด้านพลังงาน แก่ผู้ใช้งานภายในกลุ่มบริษัทและลูกค้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
- จัดทำแผนงานการดูแลและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานของกลุ่มบริษัทและลูกค้าให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- การบริหารจัดการระบบความปลอดภัย การป้องกันความเสี่ยงกับระบบด้านพลังงานของกลุ่มบริษัทและลูกค้าการจัดสร้างระบบควบคุมภายในอื่นๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานตรงตามนโยบายของกลุ่มบริษัท
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายใน - ภายนอกของกลุ่มบริษัทและ Site งานในงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT ด้านพลังงานและการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพื่อทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหาต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งและบำรุงรักษา ส่วนของธุรกิจพลังงาน อย่างน้อย 2 ปี
  2. มีความรู้ในด้านอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สวัสดิการ
• โบนัสประจำปี
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันอุบัติเหตุหมู่
• ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน-นอก , ค่าทันตกรรม
• เครื่องแบบพนักงาน
• ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
• เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด
• ประกันสังคม
• เงินช่วยเหลือต่างๆ ตามระเบียบบริษัท
• เงินกู้ที่พักอาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
• ค่าล่วงเวลา / ค่ากะ /ค่าทักษะ
• ค่าน้ำมันรถ / โทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )

วิธีการรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ คุณเอกภพ จุมพลหล้า อีเมล์ : eakkapop.jum@gunkul.com
เว็บไซต์ : http://www.gunkul.com/

รายละเอียดบริษัท
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2525 โดยคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้ก่อตั้งและนักบริหารมืออาชีพ บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน) จึงได้เริ่มขยายธุรกิจของกันกุล เพื่อสร้างเครือข่ายที่ทรงประสิทธิภาพ โดยในปี พ.ศ. 2535 ได้ก่อตั้งบริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด เพื่อผลิตและประกอบอุปกรณ์ต่างๆสำหรับระบบไฟฟ้า และบริษัท จี. เค. พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด เพื่อผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ด้วยธุรกิจเครือข่ายที่เติบโต ครอบคลุม และส่งเสริมให้แต่ละส่วนดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว กลุ่มบริษัทกันกุล จึงเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ขยายธุรกิจโดยมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งประเทศพม่า สิงคโปร์ ประเทศลาว เวียดนาม และมาเลเซีย

ในปี 2552 บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่งได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย (Power Producer) โดยเน้นธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองนโยบายและความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยใช้พลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ที่จะช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และกระจายแหล่งเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่สะอาด รวมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า และขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2552 เพื่อระดมทุนมาใช้ในกิจการดำเนินงานของธุรกิจกันกุลให้เติบใหญ่ต่อไปโดยบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนถึง 1,982,967,060.25 บาท

ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) ได้โดย คลิ๊กที่นี่

วิศวกร

วิศวกร

บริษัท เคทีเอสซี จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

วิศวกรออกแบบ / วาดแบบ

วิศวกรออกแบบ / วาดแบบ

บริษัท จี.ไอ. อินดัสทรี จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

วิศวกร (Product)

วิศวกร (Product)

บริษัท จี.ไอ. อินดัสทรี จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

QA Engineer

QA Engineer

บริษัท จี.ไอ. อินดัสทรี จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.