ผู้จัดการโรงงาน (1 อัตรา)

จังหวัด สงขลา (รัตภูมิ)

อัตราค่าจ้าง ตามความสามารถและประสบการณ์

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการผลิตของโรงงาน
2. วางแผนการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ควบคุมคุณภาพของสินค้า และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนด
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต หาวิธีปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
4. สามารถวางแผนในการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เช่น แผนการบำรุงรักษาประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี
5. สามารถควบคุมกระบวนการผลิตทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ใช้บังคับอยู่ นำระบบการตรวจสอบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ และสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยให้เกิดความเสียหาย สูญเสียน้อยที่สุด
6. สามารถบริหารจัดการหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบให้ดำเนินงานอย่างสอดคล้องกันทั้งระบบ เช่น ฝ่ายวางแผนวัตถุดิบ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้าและวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
7. สามารถบริหารจัดการ ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน การเพิ่มผลผลิต การลดการสูญเสีย และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
8. ติดตาม ตรวจสอบรายงานการผลิตรายวัน/สัปดาห์/ไตรมาส/ปี สรุปผล จัดทำสถิติ และนำเสนอต่อผู้บริหาร
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น เพิ่มผลตอบแทน เงินเดือน และโบนัส

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการบริหารโรงงานที่มีจำนวนพนักงาน 200 คนขึ้นไป
  2. มีความเป็นผู้นำสูง กล้าตัดสินใจ บริหารทีมงานได้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  3. มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานและคุณภาพ เช่น GMP, HACCP, HALAL, ISO 9001, Food Safety
  4. มีความรู้ระบบโรงงานผลิตอาหาร การวางแผนการผลิต และ การซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  5. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกลโรงงาน/หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. อายุ ไม่เกิน 45 ปี
  7. สามารถทำงานที่โรงงาน ใน ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ได้ (มีที่พักใกล้โรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  8. สามารถทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00-17.00 และสามารถยืดหยุ่นเวลาตามหน้างานได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งประวัติส่วนตัวมาที่
HR@AllSeasonDairy.com

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ สงขลา 90180
ติดต่อ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 074386805
เว็บไซต์ : http://www.allseasondairy.com

รายละเอียดบริษัท
บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโคแท้ All Season

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2564


บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด

ผู้จัดการโรงงาน (1 อัตรา)

ผู้จัดการโรงงาน (1 อัตรา)

สงขลา (รัตภูมิ )

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สงขลา (รัตภูมิ )

นักวิชาการสัตวบาล

นักวิชาการสัตวบาล

สงขลา (รัตภูมิ )

Sale Executive

Sale Executive

สงขลา (รัตภูมิ )

หัวหน้าศูนย์รัตภูมิ - ผลิตภัณฑ์นมออลซีซั่น

หัวหน้าศูนย์รัตภูมิ - ผลิตภัณฑ์นมออลซีซั่น

สงขลา (รัตภูมิ )

เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง

เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง

สงขลา (รัตภูมิ )

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

สงขลา (รัตภูมิ )

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์(ด่วน)

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์(ด่วน)

สงขลา (รัตภูมิ )

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (ด่วน)

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (ด่วน)

สงขลา (รัตภูมิ )

พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ

พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ

สงขลา (รัตภูมิ )

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

สงขลา (รัตภูมิ )

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.