พยาบาลวิชาชีพ (ไฮเอร์แบริก)

-ให้การพยาบาลผู้ที่รักษาด้วย hyperbaric oxygen therapy ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ป่วยปลอดภัย ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
-ร่วมวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย งานพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของสายงาน

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร

สวัสดิการ :
สำหรับพนักงานประจำ
1.วงเงินค่ารักษาพยาบาล
2.เครื่องแบบพนักงาน
3.ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
4.ประกันชีวิต
5.ส่วนลดกรณีซื้อยา
6.เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
7. ประกันสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. เพศชาย/หญิง
  • 2. อายุ 22 - 35 ปี
  • 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล
  • 4. มีใบประกาศนียบัตร เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น
  • 5. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง อย่างน้อย 1 ปี
  • 6. มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

สถานที่ปฏิบัติงาน :
โรงพยาบาลเทพธารินทร์

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (คลองเตย , วัฒนา)

วิธีการรับสมัครงาน :
1. ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตัวเองที่ชั้น 15 อาคาร 2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น.
2. ส่ง resume (ประวัติย่อ) มาที่ theptarin.personnel@gmail.com
3. สมัครผ่าน website ที่ theptarin.com หรือ appjob.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-348-7000 #4513,4504 คุณกฤตพจน์ , คุณสุจิตรา

หมายเหตุ : กรุณาแต่งกายชุดสุภาพในการติดต่อเพื่อสมัครงาน และเตรียมเอกสารการสมัครงานดังต่อไปนี้(ลำดับที่ 2-9 สำเนา 1 ชุดพร้อมตัวจริง)

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา(Transcriptและปริญญาบัตร,)
5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
7. ใบขับขี่
8. ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
9. วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง


โรงพยาบาลเทพธารินทร์
เลขที่ 3850 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อ กฤตพจน์
02-348-7000 ต่อ 4513
0-22498774

รายละเอียดบริษัท
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 เตียง ขยายการดำเนินงานสู่แนวคิด “บริการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตและการป้องกันโรค” นอกเหนือจากบริการทางการแพทย์แล้ว ยังมีบริการสถานออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ สปา ศูนย์ประชุม ห้องพัก และห้องอาหาร เพื่อสนับสนุนให้การจัดบริการต่างๆ ที่จะทำให้วิถีชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการเป็นวิถีชีวิตที่จะส่งเสริม สุขภาพเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อรองรับการกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อขยายจำนวนทีมเบาหวานให้เกิด ขึ้นทั่วประเทศ

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 08 เมษายน 2564


โรงพยาบาลเทพธารินทร์

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (Physician&39;s Doctor)

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (Physician&39;s Doctor)

- ให้การบริการต้อนรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ - ให้ข้อมูลในการรับบริการแก่ผู้ป่วย - จัดเ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พนักงานซ่อมบำรุงทั่วไป งด**Walk in**

พนักงานซ่อมบำรุงทั่วไป งด**Walk in**

ปฏิบัติงานในการซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ภายในโรงพยาบาล ตามแผนบำรุงรักษา และป..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


ผู้ช่วยเภสัชกร

ผู้ช่วยเภสัชกร

-จัดยา/เวชภัณฑ์ในงานบริการผู้ป่วย -ตรวจรับยา/เวชภัณฑ์จากคลังยา -งานควบคุม Stock -งานอื่น ๆ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พนักงานบริการ (เสิร์ฟ) งด**Walk in**

พนักงานบริการ (เสิร์ฟ) งด**Walk in**

ดูและและให้บริการผู้ที่มาใช้บริการห้องอาหาร และทำงานที่ได้รับมอบหมายตามเหมาะสม ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก(OPD) งด**Walk in**

พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก(OPD) งด**Walk in**

1.ให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับแผนการรักษาและประสานงานกับทีมสห..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


เภสัชกร(Part-Time)

เภสัชกร(Part-Time)

บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน บริหารสินค้าคงคลัง และให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พนักงานขับรถพยาบาล(Ambulance) งด**Walk in**

พนักงานขับรถพยาบาล(Ambulance) งด**Walk in**

- เตรียมความพร้อมสภาพรถ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตภายในรถ ทั้งก่อนและหลังใช้งาน - เตรียมความพร้อม..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


Nurse Educator งด**Walk in**

Nurse Educator งด**Walk in**

- ทำหน้าที่สอนให้ความรู้ในเรื่องการดูแลตนเองกับผู้ป่วยเบาหวาน - ทำหน้าที่ประสานงานกับทีมส..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) งด**Walk in**

พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) งด**Walk in**

ให้บริการด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พนักงานบริการสัมพันธ์ (เวรเปล)

พนักงานบริการสัมพันธ์ (เวรเปล)

ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้านการส่ง-เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดบริการต่างๆ และให้บริการอื่นๆ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

• สร้างทีมส่งเสริมการขายและการตลาด กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบคนในทีมได้ • วางแผนกลยุทธ์ กำห..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม งด**Walk in**

พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม งด**Walk in**

วางแผนการพยาบาลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


นักกำหนดอาหาร

นักกำหนดอาหาร

-ให้คำแนะนำด้านโภชนาการ -ให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ -ส่งเสริมการบริการอาหารร่วมกับนักโภชนาก..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


ผู้ช่วยพยาบาล/PN (แผนกER) งด**Walk in**

ผู้ช่วยพยาบาล/PN (แผนกER) งด**Walk in**

เป็นผู้ช่วยพยาบาลในการให้บริการและการพยาบาลชั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน(ER) งด**Walk in**

พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน(ER) งด**Walk in**

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(ICN) งด**Walk in**

พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(ICN) งด**Walk in**

วางแผนการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลทุกหน่วยงานให้ความรู้แก่พนักงานในการป้องกันและควบคุม..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พนักงานแม่บ้าน งด**Walk in**

พนักงานแม่บ้าน งด**Walk in**

ตรวจติดตามงานแม่บ้านของบริษัทรับจ้างช่วงในการทำความสะอาด ให้บริการผ้า และการจัดการขยะ และต..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน / Financial Planning and Analysis -ดูแลการจัดทำรายงานประมา..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


ผู้จัดการฝ่ายบริการผู้ป่วย

ผู้จัดการฝ่ายบริการผู้ป่วย

-กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการบริหารจัดการฝ่ายบริการผู้ป่วย ให้สอดคล้องกับทิศทาง กลยุท..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


Nurse Coordinator

Nurse Coordinator

ให้การประเมินแผลเบื้องต้น,ให้ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องการแก้ไขหลอดเลือดตีบตันและการรักษาแผล,ปร..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


ผู้ตรวจการพยาบาล

ผู้ตรวจการพยาบาล

ร่วมกำหนดเป้าหมาย วางแผนระบบงาน บริหารงาน และควบคุมดูแลการดำเนินงานบริการผู้ใช้บริการให้บร..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พยาบาลวิชาชีพ (ไฮเอร์แบริก)

พยาบาลวิชาชีพ (ไฮเอร์แบริก)

-ให้การพยาบาลผู้ที่รักษาด้วย hyperbaric oxygen therapy ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ป่วยปลอดภัย..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.