ผู้จัดการฝ่ายบริหารด้านบุคคลและบัญชี

บริหารงานด้านบุคคล และบัญชี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ :
ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. บริหารจัดการงานด้านบัญชี และบุคคล วางระบบงานด้านบัญชี เอกสารทั้งงานทะเบียน แจกจ่าย รับส่ง จัดทำบันทึก* รายงานประชุม จัดทำร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับข้อห้ามวินัยของบริษัท วางแผนการบริหารด้านบัญชี ต่างๆ รวมถึงฝึกอบรมพิจารณาบุคลกรในองค์กร รับเอกสารใบขอกำลังคนจากหน่วยงาน -ประกาศรับสมัครงาน หน้าโรงงาน กรมการจัดหางาน อินเตอร์เนท -สอบสัมภาษณ์เบื้องต้นดูคุณสมบัติพื้นฐาน ก่อนส่งให้หัวหน้าหน่วยสัมภาษณ์ -เรียกพนักงานที่ผ่านการสัมภาษณ์เข้ามาทำสัญญาว่าจ้าง -ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ แจ้งเรื่องกฎระเบียบ การทำ5ส.และความปลอดภัย ในการทำงาน เก็บบันทึกประวัติของพนักงาน เก็บบันทึกเวลาการมาทำงาน ขาด ลา มาสายของพนักงานทุกคนพร้อมคิดเงินเดือน แจ้งเข้าประกันสังคมพร้อมส่งเงินสมทบบัญชี ส่งเอกสารการสำรวจการเสียภาษีแก่พนักงานที่เสียภาษีทุกสิ้นปี ส่งเอกสารการประเมินทุกเดือนสำหรับพนักงานเข้าใหม่ให้หัวหน้าหน่วยงานประเมิน จนครบ 3 เดือน ส่งเอกสารการประเมินทุก6เดือนสำหรับพนักงานให้หัวหน้างานประเมินการขึ้นเงิน เดือนตอนสิ้นปี ออกเอกสารต่างๆให้แก่พนักงานที่ร้องขอเช่น ใบรับรองเงินเดือน ใบผ่านงาน ทำการพิจารณาลงโทษพนักงานที่ผิดระเบียบของบริษัท ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ แลเอกชน จัดหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนา เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆของบริษัทนำเครืองมือบริหารงานมาใช้งาน และอบรมบรรยายให้ความรู้กับพนักงาน ทำรายงานประจำสัปดาห์ ของบรัษัท ทำรายงานประจำเดือน ของรายงานประจำปี นำเครื่องมือในระบบโรงงานอุตสาหกรรมมาพัฒนาองค์กรเพื่อ ความปลอดภัยในการทำงาน 5ส.มาปรับปรุงโรงงานเพื่อ 3.1 เพิ่มคุณภาพให้แก่สินค้า 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 3.3 เพื่อลดอุบัติเหตุ
  • 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด

จังหวัด : ปทุมธานี (ลำลูกกา)

วิธีการรับสมัครงาน :
ทาง - JobTH.com
- สมัครด้วยตนเองที่โรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน เลขที่ 11/11 ม,4 ถ.เลียบคลองสอบฝั่งตะวัน
ออกคลอง10 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
- www.pkprecast.com
- ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-1507118


บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
11/11 หมู่ที่ 4 ถนนเลียบคลองสอบฝั่งตะวันออก ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
02-1507118
02-1507119

รายละเอียดบริษัท
ดำเนินธุรกิจก่อสร้างผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป / บ้าน คาน พื้น ผนัง รั้ว แผ่นกันดิน แผ่นกันน้ำ * รับผลิตงานคอนกรีตสำเร็จรูปตามแบบที่ต้องการ พร้อมรับงานติดตั้ง และงานสถาปัตยกรรม

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 25 มกราคม 2564


บริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด

วิศวกร โยธา

วิศวกร โยธา

ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างด้วยระบบ Precast (คอนกรีตสำเร็จรูป) มีประสบการณ์ด้านงานก่..

ปทุมธานี


ผู้ควบคุมการผลิต และคุณภาพ แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

ผู้ควบคุมการผลิต และคุณภาพ แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

- ควบคุมการผลิต ตรวจสอบคุณภาพงานผลิต - ตรวจสอบการผลิตตามใบสั่งผลิต ตรวจสอบความถูกต้องตามแบ..

ปทุมธานี


ธุรการเอกสารเทคนิค

ธุรการเอกสารเทคนิค

- ทำงานด้านเอกสาร ออกใบสั่งผลิต - จัดทำแผนงานการผลิตตาม Order หรือหน้างาน - รวบรวม จัดเก็บ..

ปทุมธานี


ผู้ควบคุมงานติดตั้ง ภาคสนาม

ผู้ควบคุมงานติดตั้ง ภาคสนาม

- ควบคุมงานก่อสร้างติดตั้งบ้านระบบ Precast - ประสานงานโครงการ ทำแผนงานติดตั้ง - รายงานผลก..

ปทุมธานี


สำรวจ ตรวจสอบ งานก่อสร้างติดตั้ง

สำรวจ ตรวจสอบ งานก่อสร้างติดตั้ง

- วางระดับ วางผัง วางหมุด วางแนว สำหรับงานก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐ..

ปทุมธานี


ช่างเขียนแบบ-ออกแบบ

ช่างเขียนแบบ-ออกแบบ

เขียนแบบ ถอดแบบ งานโครงสร้าง งานก่อสร้างบ้านอาคารคอนโดและตึกสูงด้วยระบบ Precast (คอนกรี..

ปทุมธานี


พนักงานขับรถบรรทุก 10 ล้อ มีเฮี๊ยบ

พนักงานขับรถบรรทุก 10 ล้อ มีเฮี๊ยบ

ขับรถส่งแผ่นผนังสำเสร็จรูป มีค่าเที่ยวให้ มีOTให้..

ปทุมธานี


งานบุคคล งานสำนักงาน

งานบุคคล งานสำนักงาน

- จัดพิมพ์เอกสาร จัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน - จัดเก็บทะเ..

ปทุมธานี


พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

ทำ Pay meant , OT ค่าใช้จ่าย ให้คนงานและผู้รับเหมา , ทำงานอื่นๆ ด้านบัญชีการเงิน , และงานอ..

ปทุมธานี


หัวหน้าจัดส่ง และพนักงานจัดส่ง

หัวหน้าจัดส่ง และพนักงานจัดส่ง

- ประสานงานกับหน้างานขอแผนงานจัดส่ง - จัดทำแผนงานขนส่ง ประจำวัน สัปดาห์ เดือน - ออกเอกสารใ..

ปทุมธานี


พนักงานจัดซื้อ

พนักงานจัดซื้อ

จัดซื้อ สืบราคา สอบราคา ต่อรองราคา ออกใบสั่งซื้อ ประสานงานผู้ใช้งาน ประสานงานกับร้านค้า กา..

ปทุมธานี


พนักงานขับรถ ส่งเอกสาร

พนักงานขับรถ ส่งเอกสาร

ขับรถยนต์ + ดูแลรักษา นำส่งเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย * ถ้ารู้จักเส้นทางกรุงเทพ แ..

ปทุมธานี


ผู้จัดการฝ่ายแบบ

ผู้จัดการฝ่ายแบบ

ความรับผิดชอบ : 1. ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับลูกค้า, กำหนดงบประมาณโครงการ 2. กำหนดแนวทางรูปแบบ ..

ปทุมธานี


ผู้จัดการฝ่ายโครงการ - ติดตั้ง - ก่อสร้าง

ผู้จัดการฝ่ายโครงการ - ติดตั้ง - ก่อสร้าง

รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา เพื่อให้โครงการที่..

ปทุมธานี


พนักงานขับรถผู้บริหาร

พนักงานขับรถผู้บริหาร

ขับรถให้ผู้บริหารไปตามสถานที่ต่างๆ..

นนทบุรี


พนักงานถ่ายภาพทางอากาศ และตัดต่อ VDO

พนักงานถ่ายภาพทางอากาศ และตัดต่อ VDO

ถ่ายภาพทางอากาศตามสถานที่ต่าง ๆ นำภาพถ่ายทางอากาศมาทำเป็น VDO นำเสนอ..

ปทุมธานี


หัวหน้างานจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง

หัวหน้างานจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง

หัวหน้างานจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง สืบราคา สอบราคา ออก PO และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย..

ปทุมธานี


หัวหน้างานระบบบัญชี

หัวหน้างานระบบบัญชี

ระบบงานบัญชี ทั้งระบบ..

ปทุมธานี


ธุรการบัญชี

ธุรการบัญชี

จัดทำเอกสารด้านงานลงบัญชี - จัดทำบัญชีขอเบิกจ่าย - ตรวจสอบเอกสารตั้งเบิกจ่าย ออกรายงาน - ..

ปทุมธานี


ผู้จัดการโรงงาน

ผู้จัดการโรงงาน

บริหารจัดงานโรงงานผลิตแผ่น Precast และบริหารงานสำนักงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง..

ปทุมธานี (ลำลูกกา)


ผู้จัดการฝ่ายผลิต Precast

ผู้จัดการฝ่ายผลิต Precast

กำกับ ดูแล คุณภาพงานผลิต Precast ..

ปทุมธานี (ลำลูกกา)


หัวหน้าหน่วยงานผลิต Precast

หัวหน้าหน่วยงานผลิต Precast

ควบคุม กำกับดูแล งานผลิต Precast..

ปทุมธานี (ลำลูกกา)


ผู้จัดการโครงการและติดตั้ง Precast

ผู้จัดการโครงการและติดตั้ง Precast

กำกับ ดูแล ประมาณราคาจ้าง ประสานงานโครงการติดตั้ง Precast..

ปทุมธานี (ลำลูกกา)


ผู้ควบคุมงานผลิต Precast

ผู้ควบคุมงานผลิต Precast

ผู้ควบคุมงานผลิต Precast ให้ได้ตามแบบ ตามมาตรฐาน..

ปทุมธานี (ลำลูกกา)


ผู้ควบคุมงานติดตั้ง Precast

ผู้ควบคุมงานติดตั้ง Precast

กำกับดูแล ควบคุมงานติดตั้ง Precast..

ปทุมธานี (ลำลูกกา)


ผู้จัดการฝ่ายบริหารด้านบุคคลและบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายบริหารด้านบุคคลและบัญชี

บริหารงานด้านบุคคล และบัญชี..

ปทุมธานี (ลำลูกกา)


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.