จป.วิชาชีพ

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ :
- โบนัส
- เงินปรับประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- รถรับส่งพนักงาน
- เบี้ยขยัน เดือนละ 300 บาท
- พักร้อนสูงสุด 10 วัน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
- ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ปีละ 1 ครั้ง
-เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือครอบครัวถึงแก่กรรม 10,000 บาท
- เงินของขวัญการสมรส 5,000 บาท
- ของขวัญคลอดบุตร

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
  • 2. มีประสบการณ์งานจป. อย่างน้อย 5 ปี
  • 3. มีภาวะผู้นำ มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • 4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • 5. บุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • 6. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด

จังหวัด : สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)

วิธีการรับสมัครงาน :
- สมัครทาง E-mail
- สมัครผ่านทาง www.jobth.com
- สมัครด้วยตนเอง
- โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์บริษัท


บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
เลขที่ 71/9 หมู่ที่ 6 ซอยรุ่งปรีชา ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
ติดต่อ คุณชุติมา ธงศรีเจริญ
034-815419 , 092-2231701
034-815426 , 034-423814

รายละเอียดบริษัท
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2538 ทำเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้าอาหาร ส่งขายตามโรงแรม ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต และเป็นตัวแทนจำหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงทำธุรกิจด้านห้องเย็น ซึ่งมีพื้นที่เก็บสินค้ากว่า 22,000 ตัน
กลุ่มอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น เนื้อวัว เนื้อกวาง เนื้อไก่งวง ปลาแซลมอน ปลาซาบะ หอยแมลงภู่ และจัดจำหน่ายกลุ่มอาหารญี่ปุ่น เช่น ปูอัด ไข่กุ้ง เป็นต้น
ผู้บริหารของบริษัท คือ คุณกุลวัชร หงษ์คู และคุณสุรวิทย์ เลิศลัทธภรณ์

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 20 มกราคม 2564


บริษัท แพนฟู้ด จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ

รับผิดชอบเอกสารการสั่งซื้อ PO/PR/Sale Confirmation บันทึกรายละเอียดการสั่งซื้อ จัดทำตารางส..

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)


เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า สาขาพระราม2

เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า สาขาพระราม2

สรุปการเบิกสินค้าเข้า – ออก พร้อมตัดสต็อกสินค้าและสรุปยอดคงเหลือ..

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)


พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (สาขาพระราม2)

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (สาขาพระราม2)

- ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อจัดเก็บสินค้าเข้าชั้นเรียงตาม Location และนำสินค้าออกจากชั้นให้ถูกต้..

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)


ผู้จัดการวางแผนการผลิต

ผู้จัดการวางแผนการผลิต

บริหารวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการตลาดและการขาย และการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างมีประ..

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)


หัวหน้างานไอที

หัวหน้างานไอที

- วางแผนงาน ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ของทุกๆหน่วยงาน - ควบคุมดูแ..

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)


เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตIE

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตIE

- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง - วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระ..

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)


จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ..

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)


พนักงานขาย Van Sale

พนักงานขาย Van Sale

ออกขายสินค้าของบริษัท กับรถขนส่งของบริษัท ตามสถานที่ต่างๆ โดยมีการวางแผนการขาย หาสถาน..

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)


หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ควบคุมและจัดทำแผนการเตรียมส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตสินค้าไลน์ปูอัดได้ครบตามแผนของการผลิต แล..

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)


พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC LINE)

พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC LINE)

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและอุณหภูมิของวัตถุดิบและสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตสินค้า และกระบว..

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)


ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ

บริหารงานตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการผลิตในกระบวนการรับเข้าสินค้าในกระบวนการผลิต / แปรรูป /..

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)


ผู้จัดการวางแผนการผลิตและสโตร์วัตถุดิบ

ผู้จัดการวางแผนการผลิตและสโตร์วัตถุดิบ

- กำหนดนโยบายในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับองค์กร - ควบคุม ดูแลกระบวนการวางแผนให้มีประสิ..

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)


หัวหน้างานบุคคล

หัวหน้างานบุคคล

รับผิดชอบตรวจสอบงานด้านสรรหาว่าจ้าง และดูแลตรวจสอบงานด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และจัดทำราย..

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)


หัวหน้างานจัดซื้อต่างประเทศและวัตถุดิบ

หัวหน้างานจัดซื้อต่างประเทศและวัตถุดิบ

- บริหารจัดการด้านเอกสารการจัดซื้อทุกประเภท - ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อทุกประเภท - ตรวจสอบ/ค..

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)


ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.