เข้าระบบผู้สมัครงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สังกัด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ณ หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2. ดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ MIS ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
3. ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบ MIS

4. ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับระบบ MIS

5. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : อัตราค่าจ้าง 17,290 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • 2. ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

สถานที่ปฏิบัติงาน :
วิทยาเขตปัตตานี

จังหวัด : ปัตตานี

วิธีการรับสมัครงาน :
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ระบบสมัครงานออนไลน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://personnel.pn.psu.ac.th/news/822

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง ปัตตานี 94000
ติดต่อ : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 0 7331 3928 - 45
เว็บไซต์ : http://www.pn.psu.ac.th/web2555/index_main.php
ที่มาจาก องค์กรต่างๆ  วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561


โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562