ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ได้โดย คลิ๊กที่นี่
งาน พนักงาน Graphic  Design บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
พนักงาน Graphic Design

จังหวัด สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)

อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) :
1. ออกแบบงานป้าย โบว์ชัวร์ สื่อทุกอย่างของฝ่ายการตลาด และฝ่ายอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. สำรวจป้าย กรณี ชำรุด เปลี่ยนป้าย และประสานงานการติดตั้ง
3. Update ความทันสมัยของป้าย โบว์ชัวร์ เอกสารประกอบการขาย และสื่อต่างๆให้ เพียงพอและทันต่อคู่แข่ง
4. จัดทำรายงานสรุปการสำรวจป้าย นำเสนอรายสัปดาห์ รวมถึงรวบรวมจัดเก็บข้อมูลป้ายอย่างเป็นระบบ
5. จัดทำเอกสาร ประสานงานการเสียภาษีป้ายกับหน่วยงานราชการ
6. ดูแลงาน Wording ใบปลิว,โบว์ชัวร์, เอกสารประกอบการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจโครงการ
7. Update ข่าวสารของบริษัท ใน Website Facebook Social Network, ประสานงานกับ Supplier
8. ถ่ายภาพ,Update ภาพ, เก็บรวบรวมภาพของโครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบ
9. ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมทางการตลาด (EVENT) สนับสนุนเพื่อช่วยส่งเสริมการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. 1.จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการตลาด/ Graphic Design หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. 2.เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
  3. 3.มีประสบการณ์งานการตลาด งานออกแบบสื่อโฆษณาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 1 ปี
  4. 4.มีความรู้ ความเข้าใจงานด้านการตลาด และงานออกแบบสื่อโฆษณาเป็นอย่างดี
  5. 5.มีทักษะการใช้งานโปรแกรม MS Office, Photoshop and Illustrator(Optional)
  6. 6.มีความขยัน อดทนต่อแรงกดดัน และมีทัศนคติดีต่อบริษัทฯ
  7. 7.มีความรับผิดชอบสูง ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
  8. 8.มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบงานใหม่ๆได้เสมอ
  9. 9.สามารถเจรจาต่อรองงานกับ Supplier ได้

สวัสดิการ
1.กองทุนประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุ
3.ประกันสุขภาพกลุ่ม
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.เบี้ยขยัน
6.อาหารกลางวัน**
7.ค่าโทรศัพท์/Internet**
8.ค่าคอมมิชชั่น**
9.Incentive**
10.ค่าน้ำมันรถ**
11.บ้านพักพนักงาน (โรงแรม)**
12.เสื้อยูนิฟอร์ม
13.สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ
14.งานเลี้ยงสังสรรค์
15.สิทธิส่วนลดพิเศษในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ กับบริษัทฯ
16.ส่วนลดในการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ทั้งพนักงานและุบุคคลในครอบครัว)
**พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด 88/99 หมู่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง

วิธีการรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว

หมายเหตุ
สวัสดิการพนักงาน
1.ค่าเบี้ยขยัน
2.ค่าอาหารกลางวัน
3.ค่าโทรศัพท์
4.รถบริษัทติดต่องาน
5.กองทุนประกันสังคม
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.บ้านพักพนักงาน(บางตำแหน่ง)
8.ค่าน้ำมันรถ(บางตำแหน่ง)
9.Incentive
10.ประกันอุบัติเหตุ
11.ประกันสุขภาพกลุ่ม
12.เสื้อยูนิฟอร์ม
13.สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ
14.งานเลี้ยงสังสรรค์

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88/99 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุลากรและบริหารงานทั่วไป
เว็บไซต์ : http://baansuay.com

รายละเอียดบริษัท
“บ้านสวยกรุ๊ป” เป็นผู้นำในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภาคใต้ มีผลการดำเนินงานและการขยายการลงทุนที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องมากว่า 28 ปี ทำโครงการมากกว่า 200 โครงการ บ้านกว่า 8000 หลัง มีนโยบายในการพัฒนาบุคคลกรและสวัสดิการที่ดี ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ ผมเป็นเด็กต่างจังหวัด ผมรักจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผมภูมิใจในภาคใต้ของผม ผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการให้ท้องถิ่นภาคใต้ของเราเจริญ เพราะประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ ต่างจังหวัดควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ หรือมีโครงการดีๆจากภาครัฐมากกว่านี้ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้เด็กต่างจังหวัดได้มีงานทำในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง ได้ อยู่กับครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ ท่ามกลางญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง อย่างอบอุ่นและสุขสบาย ผมในฐานะภาคเอกชนจึงมาคิดกับทีมงานว่าเราควรมีส่วนช่วยเติมเต็มให้กับสังคม จึงได้เกิดโครงการ "รักษ์บ้านเกิด เด็กใต้กลับบ้าน" เด็กใต้ทุกคนเป็นคนเก่ง ทำงานสร้างชื่อเสียงในกรุงเทพฯ มากมาย แต่ในใจลึกๆของเขามีความปรารถนาที่ต้องการจะกลับมาอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น แต่เมื่อกลับมาแล้วจะทำอะไร ? มีงานดีๆ มีบริษัทที่มั่นคงรองรับไหม ? อันนี้เป็นจุดสำคัญที่เราต้องการนำ “บ้านสวยกรุ๊ป” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถรองรับ พี่ๆ น้องๆ เด็กใต้กลับบ้านเกิด ให้ทุกคนเมื่อกลับมาแล้วเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน มีส่วนเป็นเจ้าของร่วมกัน สร้างองค์กรของท้องถิ่น ให้สามารถเจริญเติบโต ยิ่งใหญ่ ไปสู่สากลระดับโลกได้ครับ "
นั่นคือปณิธานอันแน่วแน่ ของคุณพิริยะ ธานีรณานนท์ CEO และผู้ก่อตั้ง ”บ้านสวยกรุ๊ป” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคใต้ให้มีความเจริญก้าวหน้า เทียบเท่ากับเมืองใหญ่ อย่างกรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ ยินดีต้อนรับเด็กใต้ และทุกท่าน ที่รักบ้านเกิด รักความก้าวหน้า มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา "ครอบครัวบ้านสวยกรุ๊ป" นะคะ

ข้อมูล บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
× รายละเอียด บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ได้โดย คลิ๊กที่นี่

สถาปนิก

สถาปนิก

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

พนักงานการตลาด (ด่วน)

พนักงานการตลาด (ด่วน)

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

พนักงานภูมิทัศน์

พนักงานภูมิทัศน์

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

Online Marketing (ด่วน)

Online Marketing (ด่วน)

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

นิติกร ปฏิบัติงาน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

นิติกร ปฏิบัติงาน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน!!

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

พนักงานสินเชื่อ

พนักงานสินเชื่อ

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

Graphic Design

Graphic Design

บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.