งาน วิศวกรโครงการ ( ไฟฟ้า )  ( Substation 115 kv )  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
วิศวกรโครงการ ( ไฟฟ้า ) ( Substation 115 kv )

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท)

อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้าง

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 3

รายละเอียดงาน
-ควบคุมการก่อสร้าง Substation 115 kv ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย
  2. อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในด้านงานก่อสร้าง ( ในส่วนของไฟฟ้า )
  5. มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถรับสัญญาจ้างในรูปแบบของสัญญาแบบมีระยะเวลาได้ ( สัญญาจ้าง/ปี ) / จบโครงการ
  7. ดูแลกำกับ/ควบคุมเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม (ไฟฟ้า)

สวัสดิการ
• โบนัสประจำปี
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันอุบัติเหตุหมู่
• ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน-นอก , ค่าทันตกรรม
• เครื่องแบบพนักงาน
• ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
• เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด
• ประกันสังคม
• เงินช่วยเหลือต่างๆ ตามระเบียบบริษัท
• เงินกู้ที่พักอาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
• ค่าล่วงเวลา / ค่ากะ /ค่าทักษะ
• ค่าน้ำมันรถ / โทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัด

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครผ่านเว็ป , สมัครด้วยตนเเอง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ คุณเอกภพ จุมพลหล้า อีเมล์ : eakkapop.jum@gunkul.com
โทรศัพท์ : 02-242-5800 ต่อ 5883-4
แฟกซ์ : 02-242-5878
เว็บไซต์ : http://www.gunkul.com/

รายละเอียดบริษัท
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2525 โดยคุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้ก่อตั้งและนักบริหารมืออาชีพ บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน) จึงได้เริ่มขยายธุรกิจของกันกุล เพื่อสร้างเครือข่ายที่ทรงประสิทธิภาพ โดยในปี พ.ศ. 2535 ได้ก่อตั้งบริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด เพื่อผลิตและประกอบอุปกรณ์ต่างๆสำหรับระบบไฟฟ้า และบริษัท จี. เค. พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด เพื่อผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ ด้วยธุรกิจเครือข่ายที่เติบโต ครอบคลุม และส่งเสริมให้แต่ละส่วนดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว กลุ่มบริษัทกันกุล จึงเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ขยายธุรกิจโดยมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งประเทศพม่า สิงคโปร์ ประเทศลาว เวียดนาม และมาเลเซีย

ในปี 2552 บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่งได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย (Power Producer) โดยเน้นธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองนโยบายและความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยใช้พลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ที่จะช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และกระจายแหล่งเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่สะอาด รวมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า และขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2552 เพื่อระดมทุนมาใช้ในกิจการดำเนินงานของธุรกิจกันกุลให้เติบใหญ่ต่อไปโดยบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนถึง 1,982,967,060.25 บาท

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566

Front End Developer

Front End Developer

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

วิศวกรโครงการ ( ไฟฟ้า ) ( Substation 115 kv )

วิศวกรโครงการ ( ไฟฟ้า ) ( Substation 115 kv )

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

หัวหน้าแผนกวิศวกรไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกวิศวกรไฟฟ้า

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

Engineer Officer ( Civil )

Engineer Officer ( Civil )

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

วิศวกรไฟฟ้ากำลัง (ประจำโรงงาน)

วิศวกรไฟฟ้ากำลัง (ประจำโรงงาน)

นนทบุรี (บางกรวย )

วิศวกรบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

วิศวกรบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

HR & SAFETY MANAGER (FACTORY)

HR & SAFETY MANAGER (FACTORY)

กรุงเทพมหานคร (เขตตลิ่งชัน )

หัวหน้าวิศวกรไฟฟ้า ( Substation 115 kv )

หัวหน้าวิศวกรไฟฟ้า ( Substation 115 kv )

ประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์ )

ช่างเทคนิค ( บริการ )

ช่างเทคนิค ( บริการ )

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

วิศวกรงานระบบไฟฟ้า-ประปาอาคาร

วิศวกรงานระบบไฟฟ้า-ประปาอาคาร

บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

VTV Engineering Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

Business Development ( High Voltage )

Business Development ( High Voltage )

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

Electrician

Electrician

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

หัวหน้าวิศวกรไฟฟ้า (Solar Rooftop)

หัวหน้าวิศวกรไฟฟ้า (Solar Rooftop)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

วิศวกรออกแบบไฟฟ้า

วิศวกรออกแบบไฟฟ้า

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)

Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

หัวหน้าแผนกวิศวกรไฟฟ้า

หัวหน้าแผนกวิศวกรไฟฟ้า

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )

กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.