โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน Interior Foreman

Foreman/Site Supervisor เป็นศูนย์กลางของการก่อสร้างที่หน้างาน ทำหน้าที่ในการควบคุมช่างและคนงานให้ทำงานอย่างถูกขั้นตอนและปลอดภัย มีความสามารถในการลำดับความสำคัญของเนื้องานและแจกจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง ทำหน้าที่ในการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน จัดประชุมกับทีมช่างและรายงาน Project Manager อย่างสม่ำเสมอ
Foreman จะต้องสามารถทำได้หลายอย่างพร้อมๆกัน สามารถจัดการกับสถานการณ์กดดันได้ดีและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเข้าใจและเข้มงวดในเรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน

1.PLANNING AND SCHEDULING:
จัดประชุมกับทีมทุกวันก่อนเริ่มงาน แจกจ่ายแผนงาน ควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เสนอปรับแผนและเพิ่มกำลังคน

2. SUPERVISION: ตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา โดยใช้รายงานการตรวจงาน

3. SHOP DRAWINGS: จัดทำ Shop Drawing หน้าไซต์งาน เพื่อใช้สื่อสารกับช่างและฝ่ายต่างๆ

4. STOCK: เบิกวัสดุจาก store และจัดการการส่งของคืน store

5. BUDGET CONTROL: ควบคุมการใช้วัสดุให้อยู่ในปริมาณที่กำหนด ควบคุมการใช้เวลาของทีมช่างอย่างมีประสิทธิภาพ

6. HEALTH & SAFETY: ตรวจสอบ ควบคุม และจดบันทึก ในประเด็นเรื่องความสะอาดและปลอดภัยของไซต์งาน

7. ADMIN: จัดทำ Daily Report รายงานความคืบหน้ารายวัน จำนวนคนงาน ปัญหาทั่วไป ความปลอดภัย การละเมิดกฎระเบียบ

ติดต่อคุณ มนต์ทิพย์
Email: info.th@iwadesign.com
Tel: 02 530 1771

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000-28,000

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีด้านบริหารงานตกแต่งภายใน
  • 2. รักงาน มุ่งมั่น
  • 3. ขยันและอดทน
  • 4. กล้าตัดสินใจ
  • 5. มีวินัย สามารถทำงานเป็นระบบ
  • 6. สามารถทำงานกลางคืนได้
  • 7. เปิดรับความรู้ใหม่
  • 8. หากสามารถอ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
สำนักงาน โรงงาน และไซต์งาน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
Email: info.th@iwadesign.com
Tel: 02 530 1771


iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
60/2 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 (ระหว่างซ.เฉลิมพระเกียรติ 70-72) แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ติดต่อ คุณ มนต์ทิพย์
025301771
025302246

รายละเอียดบริษัท
Established in 1986, IWA Design is in the business of providing professional interior services spanning from feasibility studies, space planning, design concepts, technical renderings, project management, to complete turnkey solutions.

Our objective is to support and work effectively with clients to produce quality, innovative and efficient project outcomes that meet the requisite needs of their targeted users.

Our project portfolio include works for corporate offices, retail boutiques, mega stores, showrooms, exhibitions & events for clients across multi-faceted industries ranging from automotive, audio & electronics, banking, beauty & spa, cosmetics & fragrances, fashion, furniture & home furnishings, health & lifestyle, jewellery & timepieces, and luxury lifestyle.

Supported by dedicated teams comprising multi-disciplinary professionals, IWA has earned repute, trust and confidence from our existing and growing clientele in China, Indonesia, Malaysia, Mauritius, Philippines, Singapore, South Africa, Thailand, and Vietnam.

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 20 ตุลาคม 2563


iwa Design (Thailand) Co., Ltd.

Quantity Surveyor ประเมินราคา งานตกแต่งภายใน

Quantity Surveyor ประเมินราคา งานตกแต่งภายใน

1. ดูแลงานด้านถอดแบบและคำนวณงานก่อสร้างตกแต่งภายในเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินราคาก่อสร้าง ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


Marketing Manager (งานโครงการรับเหมาตกแต่งภายใน)

Marketing Manager (งานโครงการรับเหมาตกแต่งภายใน)

รับผิดชอบงานด้านการตลาดของบริษัท เจาะตลาดลูกค้างานโครงการ ร่วมกับฝ่ายประเมินราคาเพื่อเข้าป..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


Senior Interior Designer

Senior Interior Designer

ออกแบบและวางผังงานตกแต่งภายในตาม Requirement ที่กำหนด จัดทำแบบรายละเอียดเพื่อการผลิต ประสา..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


Draftman งานตกแต่งภายใน

Draftman งานตกแต่งภายใน

- Preparing and plot interior design drawings, shop drawings, as-built drawings - Preparin..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


Office Manager / General Manager

Office Manager / General Manager

ควบคุมดูแลการทำงานของแผนกบัญชี การเงิน จัดซื้อ และบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยที่:..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


Senior Purchasing Officer งานจัดซื้อสำหรับงานรับเหมาตกแต่งภายใน

Senior Purchasing Officer งานจัดซื้อสำหรับงานรับเหมาตกแต่งภายใน

ร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและพัฒนากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแล กระบวนก..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


HR Manager

HR Manager

- Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all p..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


Business Development Manager

Business Development Manager

Due to a promotion in our team, we are hiring another Business Development Manager to take..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่HRสรรหาบุคลากร (Recruitment Officer)

เจ้าหน้าที่HRสรรหาบุคลากร (Recruitment Officer)

1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ทันตามความต้องการของบริษัทฯ 2. ตรวจเช็คเอกสารประกอบการสมัครงานใ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


M&E Coordinator งานก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

M&E Coordinator งานก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

iwa Design (Thailand) Co Ltd เป็นบริษัทรับเหมาตกแต่งภายใน ซึ่งโดยปกติที่ผ่านมาจะใช้ทีมผู้ร..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่จัดจ้าง งานรับเหมาตกแต่งภายใน (Procurement and Contract Officer)

เจ้าหน้าที่จัดจ้าง งานรับเหมาตกแต่งภายใน (Procurement and Contract Officer)

เจ้าหน้าที่จัดจ้าง มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ Supplier ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบโครงการ ร่วมต่อ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


Accounting & Finance Manager

Accounting & Finance Manager

- Develop and manage annual and multi-year budgets that are adequate for the organization’..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


M&E Coordinator งานก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

M&E Coordinator งานก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

iwa Design (Thailand) Co Ltd เป็นบริษัทรับเหมาตกแต่งภายใน ซึ่งโดยปกติที่ผ่านมาจะใช้ทีมผู้ร..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


Accounting Officer/เจ้าหน้าที่บัญชี(ปิดงบ)

Accounting Officer/เจ้าหน้าที่บัญชี(ปิดงบ)

1. ปิดงบ - บันทึกรายการสมุดรายวันทั่วไปเพื่อปิดงบการเงิน - ปิดงบรวมกำไรขาดทุน ประจำเดือนบ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


Personal Assistant to MD

Personal Assistant to MD

o ติดตามผู้บริหาร o ดูแลตารางนัดหมายผู้บริหาร o ประสานนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารการประชุม ภาย..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


ผู้ประสานงานก่อสร้างตกแต่งภายใน Project Coordinator

ผู้ประสานงานก่อสร้างตกแต่งภายใน Project Coordinator

Project Coordinator/ Project Executive มีหน้าที่หลักในการวางแผน จัดการ ประสานงาน และควบคุม..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน Interior Foreman

โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน Interior Foreman

Foreman/Site Supervisor เป็นศูนย์กลางของการก่อสร้างที่หน้างาน ทำหน้าที่ในการควบคุมช่างและค..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


ผู้ช่วยประสานงานก่อสร้างตกแต่งภายใน Interior Project Assistant

ผู้ช่วยประสานงานก่อสร้างตกแต่งภายใน Interior Project Assistant

Project Assistantมีหน้าที่ในการทำงานร่วมกับ Project Manager ในการประสานงานกับลูกค้า ร่วมวา..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/คลัง Purchasing Officer

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/คลัง Purchasing Officer

จัดหา/จัดซื้อ สินค้า บริการ ติดต่อผู้ขาย เจรจา ต่อรอง เปรียบเทียบราคา ตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกั..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน เฟอร์นิเจอร์ / ตกแต่งภายใน

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน เฟอร์นิเจอร์ / ตกแต่งภายใน

- ทำงานร่วมกับผู้จัดการโรงงาน - ควบคุมช่างในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัต..

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)


พนักงานทำความสะอาดไซต์ก่อสร้าง

พนักงานทำความสะอาดไซต์ก่อสร้าง

ทำความสะอาดห้างร้าน/ไซต์ก่อสร้าง..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างไม้ ช่างสี ช่างเชื่อมสเตนเลส

ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างไม้ ช่างสี ช่างเชื่อมสเตนเลส

บริษัท อิวา ดีไซน์ เป็นบริษัทออกแบบและก่อสร้างงานตกแต่งภายใน เน้นงานห้าง งานร้านค้าแบรนด์เ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


Digital Marketing (Interior Design)

Digital Marketing (Interior Design)

• Grow and develop digital ecosystems (Website, FP, IG, Twitter, YouTube) • Responsible fo..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


Senior Sales Executive (Interior Design)

Senior Sales Executive (Interior Design)

• Generating new business and achieve the assigned revenue • Maintaining the strong sales ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่HR สวัสดิการและฝึกอบรม (Staff Benefits, and Training)

เจ้าหน้าที่HR สวัสดิการและฝึกอบรม (Staff Benefits, and Training)

1. จัดการอบรมภายในและภายนอกประจำปี 2. จัดการอบรมปฐมนิเทศน์ สำหรับพนักงานเข้าใหม่ 3. จัดกิจ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


คนขับรถ

คนขับรถ

บริษัท อิวา ดีไซน์ เป็นบริษัทออกแบบและก่อสร้างงานตกแต่งภายใน เน้นงานห้าง งานร้านค้าแบรนด์เ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.