บริษัท เอซาย เทคโนโลยี จำกัด
ASINE Technology Co.Ltd., Is one of the major company in ENSYS group. The company was found by a group of professional engineers who are trusted with long years of experiences and high caliber in the electrical power distribution.

1. Mechanical Design Engineer (ประจำโรงงานกระทุ่มแบน)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 20,000-35,000 บาท

สถานที่ทำงาน : โรงงานเอซาย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

รายละเอียดของงาน
- Design ในส่วนของ Mechanical drawings ตู้ Switchgear/ตู้สวิทซ์บอร์ดและตู้ควบคุมไฟฟ้าทุกประเภท
- สามารถออกแบบไฟฟ้างาน Medium Voltage Switchgear และ Low Voltage Switchgear ได้
- ประสานงานกับวิศวกรทางโรงงานเพื่อทำการตรวจสอบแบบกับสินค้า และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในด้านการผลิต
- ประสานงานกับวิศวกรโครงการ (Project Engineer) เพื่อทำงานและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมในงานโครงการ
- ตรวจสอบแบบ, ค่าคำนวณทางไฟฟ้าเพื่อส่งอนุมัติและแบบที่ใช้งานการผลิต
- ตรวจสอบงานที่ผลิต และงานที่ติดตั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD 2D, 3D,SolidWork Electricalได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงาน Switchgear จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานประจำที่โรงงานกระทุ่มแบนได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านงาน Switchgear จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2. วิศวกรฝ่ายผลิตตู้ไฟฟ้า -ประจำโรงงานกระทุ่มแบน

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 20,000-35,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

รายละเอียดของงาน
-ตรวจสอบการออกแบบ จัดเตรียม สั่งซื้อ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวายริ่ง
-วายริ่งประกอบตู้คอนโทรลต่างๆ
-อ่านแบบตู้ไฟฟ้าและถอดรายการอุปกรณ์ภายในตู้ไฟฟ้า
-ประกอบตู้ DM,MDB ตู้เมนต่างๆ
-งานดัดบัสบาร์ เข้าสายต่างๆ
-ควบคุมการผลิต และประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • หากมีประสบการณ์ด้านงาน Switchgear จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานประจำที่โรงงานกระทุ่มแบนได้
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

3. Project Engineer (Switchboard)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 20,000-35,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอซาย เทคโนโลยี จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุม ดูแล การประมาณราคา และ การสนับสนุนฝ่ายขาย
2.วางแผนงานโครงการ
3.ประสานงานแผนกออกแบบ เพื่อเริ่มงานออกแบบและกำหนดรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ ให้ได้ตามแผนงาน
4.ตรวจสอบแบบผลิตและวัสดุ ของโครงการ เพื่อดำเนินการขออนุมัติจากลูกค้า
5.ตรวจสอบราคาและรายละเอียดของผู้จำหน่าย และ ผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินการขอสั่งซื้อ
6.ประสานงานฝ่ายผลิต เพื่อเริ่มงานผลิต ให้ได้ตามแผนงาน
7.ประสานงานฝ่ายบริการ เพื่อทำการสำรวจและติดตั้ง ให้ได้ตามแผนงาน
8.ประสานงานแผนกทดสอบ เพื่อเริ่มงานทดสอบ ให้ได้ตามแผนงาน
9.ควบคุม และประสานงานการติดตั้ง ทดสอบ ที่หน่วยงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
10.จัดทำเอกสารโครงการและดำเนินการส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า และจัดส่งเอกสารเบิกเงินให้ได้ตามสัญญา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่ระบุเพศ อายุ 28 - 35 ปี ประสบการณ์ 4-5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า วศบ, อศบ, วทบ, หรือเทียบเท่า
 • สามารถเขียนแบบและออกแบบงานระบบไฟฟ้าได้
 • สามารถตรวจสอบหน้างาน ประมาณราคา ถอดแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งได้
 • มีภาระผู้นำ สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Project ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านงาน Switchgear จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการวางแผนและมีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ในบางโอกาส
 • มีทักษะในการวางแผนและมีความรับผิดชอบ

4. Electrical Design Engineer

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 20,000-40,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอซาย เทคโนโลยี จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. Responsible for preparing the primary and secondary MV switchgear designs and drawings.
2. Review and coordinate all the customer technical specification with concerned department and handle the design responsibility for the maximum benefits of the project.
3. Be responsible to meet the customer satisfaction by providing the quality design
4. Determine the materials and equipment according to customer specification and identify the limitation of equipment and suppliers.
5. Review and coordinate all the complete design works for the assigned project and implement the document control system for design as well as obtain customer’s approval of the design.
6. Prepare as-built drawings according to the remarks made by Quality Control.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาไฟฟ้ากำลัง) 4.มีใบประกอบวิชาชีพ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีประสบการณ์ด้านงาน Switchgear จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD 2D, 3D,SolidWork Electricalได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ (รีบเร่งเพื่อให้ทันตามเวลา)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

5. Marketing and Sales

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 20,000-35,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอซาย เทคโนโลยี จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. ติดต่อกับลูกค้าและดำเนินการประสานงานการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2.ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ตอบคำถาม รวมถึง เปิดและปิดการขาย แทนผู้ว่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เป็นตัวแทนงานการขายและการตลาดให้กับกลุ่มลูกค้าหลากหลาย
4.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อรักษาปริมาณงานและการขยายตลาด
5.การทำการตลาด และ รายงานการขายในกลุ่มผลิตภัณธ์ที่ได้รับมอบหมาย
6.บริหารยอดขาย และพัฒนาช่องทางการขาย
7.ออก Booth/Exhibition ในนามของผู้ว่าจ้าง เพื่อขายสินค้า,กระตุ้นยอดขาย และขยายฐานลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า, การตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 6
 • หากมีประสบการณ์ด้านงาน Switchgear จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านงานการตลาด และการขาย

วิธีการรับสมัครงาน
[email protected]

บริษัท เอซาย เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 634/3 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 092-473-8328
แฟกซ์ : -

ติดต่อ : คุณพิมพ์เพชร

https://www.asine.co.th/
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com