บริษัท นีโอ เอ็กซ์เพรส จำกัด
🚚 🛵รับส่งพัสดุทั่วไทย Next Day Delivery
👛 ราคาเริ่มต้น 15 บาท
🏠 📦รับพัสดุถึงบ้าน
☎ 📱โทรศัพท์/LINE: 0826302368, 0615010276

1. พนักงานประจำสาขา (Customer Service)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000 - 14,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท นีโอ เอ็กซ์เพรส จำกัด

รายละเอียดของงาน
งานในหน้าที่
- ติดต่อประสานงานกับพันธมิตรทางการค้าและลูกค้า
- จัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ ของบริษัท
- ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการติดตามความคืบหน้าในการส่ง/รับสินค้าของสาขา
- รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป งานด้านธุรการขนส่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย-หญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม

2. พนักงานขาย (Sales Representative)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000 - 15,000 (เงินเดือน + commission)

สถานที่ทำงาน : บริษัท นีโอ เอ็กซ์เพรส จำกัด

รายละเอียดของงาน
รายละเอียดงาน
1. ติดต่อลูกค้า, ค้นหาร้านค้าเพิ่มเติมเพื่อจำหน่ายสินค้า และเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
2. นำเสนอและขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
3. เก็บข้อมูลผลตอบรับเชิงลึกจากลูกค้าและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้าและการให้บริการ
4. ประสานงานกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นำส่งสินค้าและบริการที่ดีไปสู่ลูกค้า
5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติการงานประจำสัปดาห์/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้หญิง อายุ 25-40 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขาย หรืองานด้าน e-commerse
 • มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถเจรจาต่อรองปิดการขายได้ จิตใจรักงานบริการ
 • สามารถเดินทางในพื้นที่เขตสายไหมเพื่อปฎิบัติหน้าที่ได้

3. เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 10,000 - 15,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท นีโอ เอ็กซ์เพรส จำกัด

รายละเอียดของงาน
- ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
- ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
- ทำเงินเดือน
- ประสานงานทั่วไปและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีความรู้โปรแกรม Senior Soft จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย-หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค (Technical Support)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000 - 12,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : บริษัท นีโอ เอ็กซ์เพรส จำกัด

รายละเอียดของงาน
💻 ลักษณะงาน
🔸 ทำงานประจำในสาขาที่ถนนสายไหม
🔸 ตั้งค่าประกอบอุปกรณ์ CCTV, Access Control เบื้องต้น ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์
🔸 ทำงานร่วมกับทีมงาน เพื่อจัดทำคู่มือการใช้งานสินค้า
🔸 ให้คำแนะนำเบื้องต้น แก่ลูกค้าในการใช้งานสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับ ป.ว.ช. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า หรือคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน
 • สามารถซ่อมและประกอบวจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไอทีขั้นพื้นฐาน

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท นีโอ เอ็กซ์เพรส จำกัด
127/1 หมู่ 2 ถนนสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0894541274
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณปรเมศวร์ รัตนพันธ์

http://www.best-inc.co.th

Jobs power By JobTH.com