บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด ในเครือ บางกอก แอร์ เคเทอริ่ง

เป็นผู้ผลิตอาหารที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้ากึ่งสำเร็จรูป และการผลิตอาหารตามความต้องการของลูกค้า เช่น ผักและผลไม้ตัดแต่ง เบเกอรี่ เพสตรี้ ซอส และซุป เรามุ่งมั่นที่จะผลิตอาหาร และให้บริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเน้นการทำธุรกิจระหว่างองค์กรในประเทศ และต่างประเทศ

1. Bakery Helper (ผู้ช่วยแผนกเบเกอรี่)

อัตรา : 5 อัตรา ด่วน!!!

เงินเดือน : 13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
- จัดเตรียมวัตถุดิบ ชั่งตวงเครื่องปรุง เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
- สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องครัวได้อย่างคล่องแคล่ว
- จัดทำอาหารได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
- รักษาความสะอาดของห้องครัวและมาตรฐานด้านสุขอนามัย
- สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้านเบเกอรี่ ขนมปัง ขนมอบ ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ.

2. Cook Helper / ผู้ช่วยเชฟ ประจำครัวร้อน ครัวเย็น

อัตรา : 5 อัตรา ด่วน!!!

เงินเดือน : 13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
- จัดเตรียมวัตถุดิบ ชั่งตวงเครื่องปรุง เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
- สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องครัวได้อย่างคล่องแคล่ว
- จัดทำอาหารได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
- รักษาความสะอาดของห้องครัวและมาตรฐานด้านสุขอนามัย
- สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้านเบเกอรี่ ขนมปัง ขนมอบ ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ.

3. Commis B (Bakery)

อัตรา : 3 อัตรา ด่วน!!!

เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
เป็นผู้ช่วยหัวหน้างานในการผลิตเบเกอรี่ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการดูแลรักษาในด้านความสะอาดของเครื่องมือเครื่องใช้และงานทางด้านอื่นๆที่หัวหน้าเห็นสมควร
-ตรวจเช็ควัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดก่อนทำการผลิตทุกครั้ง
-ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระบบมาตราฐานคุณภาพอาหาร
-ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหลังการผลิต100%

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
 • การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการผลิตเบเกอรี่ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพเช่น GMP, HACCP, ISO 9001
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ
 • ละเอียด รอบคอบ สังเกต มีจิตสำนึกทางด้านความปลอดภัย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/มีความขยันและอดทน

4. Commis A (Bakery)

อัตรา : 3 อัตรา ด่วน!!!

เงินเดือน : 17,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
ป็นผู้ช่วยหัวหน้างานในการผลิตเบเกอรี่ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการดูแลรักษาในด้านความสะอาดของเครื่องมือเครื่องใช้และงานทางด้านอื่นๆที่หัวหน้าเห็นสมควร
- ตรวจเช็ควัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดก่อนทำการผลิตทุกครั้ง
- ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระบบมาตราฐานคุณภาพอาหาร
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหลังการผลิต100%

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • คุณสมบัติ เพศชาย / หญิงอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • การศึกษา ม.3,ม.6,ปวช,ปวส และเคยผ่านการฝึกอบรมต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านการผลิตอาหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพเช่น GMP, HACCP, ISO 9001
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ภาวะการเป็นผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบคอบ สังเกต มีจิตสำนึกทางด้านความปลอดภัย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/มีความขยันและอดทน

5. Chef de Partie (Bakery)

อัตรา : 2 อัตรา ด่วน!!!

เงินเดือน : 23,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
Control and food production to meet the required food standards. Both the quantity and quality with delivery scheduled. Including maintenance, solution problems and report the results of operations in the agency to Supervisor.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Male / Female, age 28 years and older.
 • Education Diploma and had trained.
 • Experience in the food production of not less than 5 years.
 • Experience in management of food product not less than 3 years.
 • Knowledge of quality systems such as GMP, HACCP, ISO.
 • Knowledge of computers and English.
 • Knowledge of the food product.
 • Planning, leadership, problem solving track. And critical thinking.

6. Driver / พนักงานขับรถส่งสินค้า ใบขับขี่ ท.2

อัตรา : 3 อัตรา ด่วน!!!

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
ขับรถส่งสินค้าประเภทอาหาร เบเกอรี่ ให้กับลูกค้า และสาขาของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
 • - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2
 • - ประสบการณ์การทำงานขับรถ 1-3 ปี
 • - มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพมหานคร
 • - มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้

7. พนักงานขายเบเกอรี่ กูร์เมท์ ฟู้ดทูโก (ที่ ฟู้ดแลนด์ สาขาจรัญสนิทวงศ์)

อัตรา : 3 อัตรา ด่วน!!!

เงินเดือน : 13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
- สนับสนุนขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ดูแลการจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ
- วางแผนและควบคุมดูแลให้สต๊อกสินค้าเพียงพอต่อการขาย
- ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ภายในสาขา
- เตรียมการความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์การขายประจำวัน
- ดูแลทำความสะอาดทุกส่วนภายในร้าน
- ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเงินทอน เงินสำรอง รายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Microsoft Word, Microsoft Excel ได้
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์งานขายหน้าร้านระบบขายหน้าร้าน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

8. พนักงานขายเบเกอรี่ กูร์เมท์ ฟู้ดทูโก (ที่ ฟู้ดแลนด์ สาขา เพชรเกษม69)

อัตรา : 3 อัตรา ด่วน!!!

เงินเดือน : 13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
- สนับสนุนขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ดูแลการจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ
- วางแผนและควบคุมดูแลให้สต๊อกสินค้าเพียงพอต่อการขาย
- ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ภายในสาขา
- เตรียมการความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์การขายประจำวัน
- ดูแลทำความสะอาดทุกส่วนภายในร้าน
- ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเงินทอน เงินสำรอง รายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Microsoft Word, Microsoft Excel ได้
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์งานขายหน้าร้านระบบขายหน้าร้าน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

9. พนักงานขายเบเกอรี่ กูร์เมท์ ฟู้ดทูโก (ที่ ฟู้ดแลนด์ เดอะอินท์ พระราม3)

อัตรา : 3 อัตรา ด่วน!!!

เงินเดือน : 13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
- สนับสนุนขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ดูแลการจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ
- วางแผนและควบคุมดูแลให้สต๊อกสินค้าเพียงพอต่อการขาย
- ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ภายในสาขา
- เตรียมการความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์การขายประจำวัน
- ดูแลทำความสะอาดทุกส่วนภายในร้าน
- ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเงินทอน เงินสำรอง รายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Microsoft Word, Microsoft Excel ได้
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์งานขายหน้าร้านระบบขายหน้าร้าน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

10. พนักงานขายเบเกอรี่ กูร์เมท์ ฟู้ดทูโก (ที่ สาขาพอร์โต้ ชิโน่ ถนนพระราม2)

อัตรา : 3 อัตรา ด่วน!!!

เงินเดือน : 13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
- สนับสนุนขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ดูแลการจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ
- วางแผนและควบคุมดูแลให้สต๊อกสินค้าเพียงพอต่อการขาย
- ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ภายในสาขา
- เตรียมการความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์การขายประจำวัน
- ดูแลทำความสะอาดทุกส่วนภายในร้าน
- ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเงินทอน เงินสำรอง รายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Microsoft Word, Microsoft Excel ได้
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์งานขายหน้าร้านระบบขายหน้าร้าน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

11. R&D Supervisor (Puff, Pine, Croissant)

อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!!

เงินเดือน : Nego.

สถานที่ทำงาน : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
- Get requirement from related party and plan from Asst. R&D Manager.
- Create sample with requirement, record the results of the experiment, test new raw material and summary, control developed product with plan.
- Design process are suitable, possibility to produce, test and set standard of shelf-life product.
- Get training about OJT, Food safety, Safety with plan, get general training and development with plan.
- Follow process after test run, or after product lunch, update standard document.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - Male/Female, age 25-40 years old.
 • - Bachelor's degree in food science, home economics, Food engineer or other are relevant.
 • - Experience in R&D job (Bakery product group) more than 3 years and can do bakery product (Croissant, Bread, Puff)
 • - Good command of English language and computer literacy.
 • - Planning, leadership, problem solving track, and critical thinking.

12. Commis B - Hot Kitchen (ครัวร้อน)

อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!!

เงินเดือน : 13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
เป็นผู้ช่วยหัวหน้างานในการผลิตอาหารตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการดูแลรักษาในด้านความสะอาดของเครื่องมือเครื่องใช้และงานทางด้านอื่น ๆ ที่หัวหน้าเห็นสมควร
-ผลิตสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และกระบวนการที่กำหนด
-ดูแลรักษาอุปกรณ์หลังการใช้งานให้สะอาดอยู่เสมอ
-รายงานสิ่งที่ผิดปกติหรือปัญหาที่พบในการปฏิบัติให้หัวหน้างานทราบทันที
-ตรวจเช็ควัตถุดิบให้มีคุณภาพตามที่กำหนดกรณีพบวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐานให้แจ้งหัวหน้างานรับทราบโดยทันที
-ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามสูตรการผลิตที่กำหนด ทั้งวัตถุดิบ แรงงาน และวัสดุสิ้นเปลือง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
 • การศึกษา ม.3,ม.6,ปวช,ปวส และเคยผ่านการฝึกอบรมต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านครัวร้อน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพเช่น GMP, HACCP, ISO 9001
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

13. พนักงานขายเบเกอรี่ กูร์เมท์ ฟู้ดทูโก (ที่ ฟู้ดแลนด์ สาขา นวมินทร์ 101)

อัตรา : 2 อัตรา ด่วน!!!

เงินเดือน : 13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
- สนับสนุนขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ดูแลการจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ
- วางแผนและควบคุมดูแลให้สต๊อกสินค้าเพียงพอต่อการขาย
- ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ภายในสาขา
- เตรียมการความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์การขายประจำวัน
- ดูแลทำความสะอาดทุกส่วนภายในร้าน
- ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเงินทอน เงินสำรอง รายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Microsoft Word, Microsoft Excel ได้
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์งานขายหน้าร้านระบบขายหน้าร้าน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

14. พนักงานขายเบเกอรี่ กูร์เมท์ ฟู้ดส์ทูโก (ที่ ฟู้ดแลนด์ สาขาบางนา / ห้าง Att u park)

อัตรา : 2 อัตรา ด่วน!!!

เงินเดือน : 13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
- สนับสนุนขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ดูแลการจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ
- วางแผนและควบคุมดูแลให้สต๊อกสินค้าเพียงพอต่อการขาย
- ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ภายในสาขา
- เตรียมการความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์การขายประจำวัน
- ดูแลทำความสะอาดทุกส่วนภายในร้าน
- ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเงินทอน เงินสำรอง รายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Microsoft Word, Microsoft Excel ได้
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์งานขายหน้าร้านระบบขายหน้าร้าน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

15. พนักงานขายเบเกอรี่ กูร์เมท์ ฟู้ดส์ทูโก (ที่ ฟู้ดแลนด์ สาขา เดอะไบร์ม พระราม2)

อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!!

เงินเดือน : 13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รายละเอียดของงาน
- สนับสนุนขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- ดูแลการจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ
- วางแผนและควบคุมดูแลให้สต๊อกสินค้าเพียงพอต่อการขาย
- ดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ภายในสาขา
- เตรียมการความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์การขายประจำวัน
- ดูแลทำความสะอาดทุกส่วนภายในร้าน
- ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเงินทอน เงินสำรอง รายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษา ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Microsoft Word, Microsoft Excel ได้
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์งานขายหน้าร้านระบบขายหน้าร้าน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
วิธีการสมัคร
- ส่งใบสมัครทางอีเมล์
- ส่งใบสมัครทาง Line
- ส่งใบสมัครทาง Jobth
ติดต่อ คุณสุทัศน์ แสงปัก
www.gourmetprimo.com
129 ถนน สุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 096-082-8566 , 02-328-5997 ต่อ 5404
เว็บไซต์ : https://www.gourmetprimo.com
LINE ID: Gourmetprimocareers

บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
129 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 096-0828566
แฟกซ์ : 02-328-5979

ติดต่อ : คุณสุทัศน์ แสงปัก

http://www.gourmetprimo.com

Jobs power By JobTH.com