บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด
เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหรัฐอเมริกาและได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่าย รถกอล์ฟไฟฟ้า แบรนด์ Club Car
และอะไหล่มาตรฐาน Club Car แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เรามีทั้งบริการรถกอล์ฟไฟฟ้าให้เช่าเพื่อการพาณิชย์และยังมีระยะเวลาสัมปทานเช่าที่สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจและรูปแบบธุรกิจของท่าน พร้อมทั้งบริการตรวจสอบดูแลแก้ไขรถ กอล์ฟตลอดอายุสัญญาเช่า

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงาน * รับสมัครด่วน*

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนเลียบมอเตอร์เวย์พระรามเก้า ใกล้หมู่บ้านนักกีฬา

รายละเอียดของงาน
- รายงานข้อมูลการเบิกอะไหล่ , การวางแผนการเข้าซ่อมบำรุงรถ ตามรอบ , การประสานงานลูกค้า
และ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ เคยผ่านงานโรงงานการผลิต วางแผน หรืองานบริการ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความระเอียดรอบคอบและมีความรอบรู้ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้ดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 -17.30 น.

2. * รับสมัครด่วน** เจ้าหน้าที่บัญชี - ลูกหนี้

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนเลียบมอเตอร์เวย์พระรามเก้า ใกล้หมู่บ้านนักกีฬา

รายละเอียดของงาน
- จัดทำใบเสร็จรับเงิน ติดตามหนี้และหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายจากลูกค้า
- ตรวจและเก็บเอกสารด้านการรับเงิน
- จัดทำใบเเจ้งหนี้/ใบลูกหนี้ พร้อมบันทึกบันชี
- ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้
- ตรวจสอบรายงานลูกหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือน
- ปิดรายการบัญชีลูกหนี้ประจำเดือน เเละจัดทำรายงานภาษีขาย
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความรอบรู้ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 -17.30 น.
 • หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนเลียบมอเตอร์เวย์พระรามเก้า ใกล้หมู่บ้านนักกีฬา

รายละเอียดของงาน
งานจัดทำ และควบคุมงบประมาณ
• จัดทำเอกสารการของบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
• เก็บข้อมูลของประมาณการรายจ่ายของทุกหน่วยงาน
• ตรวจสอบความถูกต้องของการของบประมาณ
• ตรวจเช็คการใช้งบประมาณทุกหน่วยงาน
• ตรวจสอบเอกสารการใช้งบประมาณ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำรายงานงบประมาณ
• นำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และ อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • งานจัดทำ และควบคุมงบประมาณ • จัดทำเอกสารการของบประมาณของแต่ละหน่วยงาน • เก็บข้อมูลของประมาณการรายจ่ายของทุกหน่วยงาน • ตรวจสอบความถูกต้องของการของบประมาณ • ตรวจเช็คการใช้งบประมาณทุกหน่วยงาน • ตรวจสอบเอกสารการใช้งบประมาณ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • จัดทำรายงานงบประมาณ • นำเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และ อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ เกี่ยวกับงานด้านบัญชีงบประมาณ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ Excel และ สูตร Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีความระเอียดรอบคอบและมีความรอบรู้ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้ดี
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 -17.30 น.

4. แม่บ้านสำนักงาน * รับสมัครด่วน*

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนเลียบมอเตอร์เวย์พระรามเก้า ใกล้หมู่บ้านนักกีฬา

รายละเอียดของงาน
- ดูแลทำความสะอาด พื้นที่สำนักงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6
 • มีประสบการณ์ด้านการทำความสะอาดสำนักงานบริษัท
 • ขยัน อดทน สู้งาน
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 -17.30 น.

5. ช่างเทคนิค ( ประจำสำนักงานใหญ่ )

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : แขวงทับช้าง

รายละเอียดของงาน
- ดูแล บำรุงรักษา และตรวจเช็ครถกอล์ฟไฟฟ้า
- ซ่อม แก้ไข รถกอล์ฟไฟฟ้า ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- จัดทำรายงานการตรวจเช็ครถกอล์ฟไฟฟ้า และประสานงานกับส่วนกลาง
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

*** ปฎิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
 • การศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
 • สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า หรือช่างยนต์ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ด้านการซ่อมบำรุงรถกอล์ฟไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
- สมัครด้วยตัวเอง
- สมัครผ่าน JobTH
- ส่งใบสมัครมาทาง E-mail : natchanan@beyond-green.co.th

บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด
115/1 115/6 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10250 กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-136-0490 , 091-889-8799
แฟกซ์ : 021360499

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

http://www.beyond-green.co.th
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com