บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตแผ่น ลามิเนท

Specification Ececutive

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
• ดำเนินการขายสิ้นค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
• การให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้า
• การติดตามหนี้สินลูกค้าที่ค้างชำระหนี้
• จัดทำรายงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะการขายพื้นฐานทั่วไป
 • เพศชาย
 • ** พิจารณาเฉพาะผู้สมัครมีรูปถ่ายเท่านั้น ***

พนักงานรายวันชาย

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามข้อตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์/ เครื่องจักรเชิงป้องกัน ในบริเวณที่รับผิดชอบ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ประจำวัน/ เดือน/ ปี
2.ตรวจตราการทำงานของเครื่องจักรประจำหน่วยงานอัดกระดาษระหว่างวัน งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน
3.ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักร/สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามข้อร้องเรี่ยนที่ได้จากการตรวจประเมินของ คปอ.
4.ดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์/ เครื่องจักร ให้มีสภาพการใช้งานตามปกติ มี Downtime สั้นที่สุด และไม่ให้เกิดการซ่อมซ้ำ5.แก้ไขและควบคุมการใช้พลังงานไม่ให้เกิดสูญเสียตามสายการผลิต จัดทำรายงานเชิงป้องกันเครื่องอัดกระดาษ 1,2 ประจำวัน/ เดือน/ ปี
6.ควบคุมดูแลผู้รับเหมา (หน้างาน) ที่เข้ามาซ่อมบำรุงเครื่องตัด/เครื่องขัดหรือติดตั้งงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ภายในบริเวณหน่วยงานอัดกระดาษ
7.ประมาณการๆใช้อะไหล่และอุปกรณ์ในงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า พร้อมประสานงานการสั่งซื้อ
8.ประมาณการอะไหล่และตรวจเช็คอะไหล่อุปกรณ์ของเครื่องจักรประจำหน่วยงานอัดกระดาษ ขณะที่ซ่อม พร้อมรายละเอียดส่งข้อมูลให้สโตร์
9.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เข้ากะได้

UPC Sales Executive

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25K

สถานที่ทำงาน : บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
-รับผิดชอบงานการขายภาคอีสาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัด ชาย-หญิง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย

Customer Service Rep.(Temp สัญญาจ้าง 1 ปี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15K

สถานที่ทำงาน : บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับระบบมาตรฐาน อันได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และมาตรฐานอื่นๆ ของบริษัทฯ
2. ควบคุมการบันทึก order การติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า และการเตรียมเอกสารการจัดส่งสินค้าส่งให้แผนกคลังสินค้าของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์
3. ควบคุมตรวจสอบกำหนดส่งสินค้าที่ยืนยันจากแผนกวางแผนการผลิต และควบคุมการแจ้งกำหนดการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผ่านรายงาน Back Order report by Customer ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์
4.-ควบคุม ตรวจสอบการส่ง report รายการสินค้าที่จะจัดส่งในวันรุ่งขึ้นให้ลูกค้าทราบทาง lines, email หรือ โทรศัพท์
5. ติดตามรายการสินค้าที่ไม่สามารถส่งได้ตามแผน และประสานงานกับแผนก Planning และลูกค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา
6. ควบคุมการส่ง Daily Delivery report ให้คลังสินค้าเพื่อสรุปรายการสินค้าที่จัดส่งในแต่ละวัน ให้ตรงเวลาและบรรลุเป้าหมาย Service Level Agreement
7. ควบคุม การตอบคำถามและให้บริการ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์
8. เป็น center ในการสื่อสารให้แผนกขาย Sales support และแผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานะข้อร้องเรียน เพื่อปิดเคสข้อร้องเรียนภายในเวลาที่กำหนด
9. สนับสนุนทีม และช่วยแก้ปัญหา ประสานงานฝ่ายต่าง ๆในระดับนโยบาย และช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Service Level Agreement
10. การควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายในฝ่าย
11. Staff Management : การจัดการด้านบุคลากร
12. ควบคุม ติดตามรวบรวม เอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด
13. จัดทำรายงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส / ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ งาน Office 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 75/16 หมู่ที่ 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-834-414
แฟกซ์ : 034-834-799

ติดต่อ : คุณบังอร พรมลี

https://www.wilsonart.com/