บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตแผ่น ลามิเนท

Specification Sales Ececutive

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
• ดำเนินการขายสิ้นค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
• การให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้า
• การติดตามหนี้สินลูกค้าที่ค้างชำระหนี้
• จัดทำรายงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ทักษะการขายพื้นฐานทั่วไป
  • เพศชาย

พนักงานรายวันชาย

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามข้อตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์/ เครื่องจักรเชิงป้องกัน ในบริเวณที่รับผิดชอบ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ประจำวัน/ เดือน/ ปี
2.ตรวจตราการทำงานของเครื่องจักรประจำหน่วยงานอัดกระดาษระหว่างวัน งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน
3.ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักร/สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามข้อร้องเรี่ยนที่ได้จากการตรวจประเมินของ คปอ.
4.ดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์/ เครื่องจักร ให้มีสภาพการใช้งานตามปกติ มี Downtime สั้นที่สุด และไม่ให้เกิดการซ่อมซ้ำ5.แก้ไขและควบคุมการใช้พลังงานไม่ให้เกิดสูญเสียตามสายการผลิต จัดทำรายงานเชิงป้องกันเครื่องอัดกระดาษ 1,2 ประจำวัน/ เดือน/ ปี
6.ควบคุมดูแลผู้รับเหมา (หน้างาน) ที่เข้ามาซ่อมบำรุงเครื่องตัด/เครื่องขัดหรือติดตั้งงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ภายในบริเวณหน่วยงานอัดกระดาษ
7.ประมาณการๆใช้อะไหล่และอุปกรณ์ในงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า พร้อมประสานงานการสั่งซื้อ
8.ประมาณการอะไหล่และตรวจเช็คอะไหล่อุปกรณ์ของเครื่องจักรประจำหน่วยงานอัดกระดาษ ขณะที่ซ่อม พร้อมรายละเอียดส่งข้อมูลให้สโตร์
9.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • เข้ากะได้

Import Export Supervisor

อัตรา : 1

เงินเดือน : 30K.

สถานที่ทำงาน : บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
• รับเอกสาร (Invoice, Packing List, BL) จากแผนกจัดซื้อ
• ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า, จำนวน, น้ำหนัก, เงื่อนไขการชำระเงิน (CIF, FOB, Ex-Work, Insurance)
• ประสานกับ Forwarder เพื่อตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ที่เรือเข้า
• ตรวจสอบความถูกต้องของ BL ของสายเรือ เทียบกับ Invoice, Packing List ที่ได้รับจากลูกค้า
• จัดเตรียม Invoice, Packing List, BL ให้ Shipping เพื่อทำการ enter BL จัดทำใบขนขาเข้า
• รับเอกสารใบขนขาเข้าจาก Shipping
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (รายละเอียดสินค้า, พิกัดภาษีอากร, ยอดภาษีอากรว่าคำนวณถูกหรือไม่)
• จัดทำ payment request ให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติเพื่อทำเช็คภาษี
• ประสานกับแผนกบัญชี ทำเช็คชำระภาษีอากรขาเข้า
• ประสานงานกับ Shipping เพื่อเคลียร์สินค้าเข้าโรงงาน หรือ การเคลมสินค้าที่เสียหายจากการขนส่งกับบริษัทประกันภัย
• ส่ง Invoice, Packing List และ BL พร้อมทั้งประสานงานกับแผนกคลังสินค้าในการจัดเตรียมพื้นที่
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการนำเข้าเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และราบรื่น
• จัดทำรายงาน Import Shipment ประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ไม่จำกัด ชาย-หญิง
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน นำเข้า-ส่งออก ต่างประเทศ

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 75/16 หมู่ที่ 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-834-414
แฟกซ์ : 034-834-799

ติดต่อ : คุณบังอร พรมลี

https://www.wilsonart.com/