บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตแผ่น ลามิเนท

Specification Ececutive

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
• ดำเนินการขายสิ้นค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
• การให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้า
• การติดตามหนี้สินลูกค้าที่ค้างชำระหนี้
• จัดทำรายงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะการขายพื้นฐานทั่วไป
 • เพศชาย
 • ** พิจารณาเฉพาะผู้สมัครมีรูปถ่ายเท่านั้น ***

พนักงานรายวันชาย

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามข้อตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์/ เครื่องจักรเชิงป้องกัน ในบริเวณที่รับผิดชอบ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ประจำวัน/ เดือน/ ปี
2.ตรวจตราการทำงานของเครื่องจักรประจำหน่วยงานอัดกระดาษระหว่างวัน งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน
3.ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักร/สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามข้อร้องเรี่ยนที่ได้จากการตรวจประเมินของ คปอ.
4.ดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์/ เครื่องจักร ให้มีสภาพการใช้งานตามปกติ มี Downtime สั้นที่สุด และไม่ให้เกิดการซ่อมซ้ำ5.แก้ไขและควบคุมการใช้พลังงานไม่ให้เกิดสูญเสียตามสายการผลิต จัดทำรายงานเชิงป้องกันเครื่องอัดกระดาษ 1,2 ประจำวัน/ เดือน/ ปี
6.ควบคุมดูแลผู้รับเหมา (หน้างาน) ที่เข้ามาซ่อมบำรุงเครื่องตัด/เครื่องขัดหรือติดตั้งงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ภายในบริเวณหน่วยงานอัดกระดาษ
7.ประมาณการๆใช้อะไหล่และอุปกรณ์ในงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า พร้อมประสานงานการสั่งซื้อ
8.ประมาณการอะไหล่และตรวจเช็คอะไหล่อุปกรณ์ของเครื่องจักรประจำหน่วยงานอัดกระดาษ ขณะที่ซ่อม พร้อมรายละเอียดส่งข้อมูลให้สโตร์
9.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เข้ากะได้

Mechanical Engineer

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25K

สถานที่ทำงาน : บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. ควบคุมดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต
2. ควบคุมการดำเนินงาน Preventive Maintenance, Spare Part Machine ในกระบวนการผลิต
3. ออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลด Machine Down time
4. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงาน สร้างปรับปรุงต่างๆ
5. ควบคุมงานผู้เหมา ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา ในโรงงานกี่ยวกับการซ่อมบำรุงและงานด้านวิศวกรรม
6. ติดต่อ Supplier เพื่อจัดหาอะไหล่สำหรับงานซ่อมบำรุง งานโครงการต่างๆภายในโรงงาน
7. ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกและหน่วยงาน
8. มีความสามารถในการใช้ AUTOCAD/Word/Excel
9. สามารถปฏิบัติงานได้ที่ โรงงาน ต.โคขาม จ.สมุทรสาคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์

UPC Sales Executive

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25K

สถานที่ทำงาน : บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
-รับผิดชอบงานการขายภาคอีสาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัด ชาย-หญิง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 75/16 หมู่ที่ 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-834-414
แฟกซ์ : 034-834-799

ติดต่อ : คุณบังอร พรมลี

https://www.wilsonart.com/