บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตแผ่น ลามิเนท

Specification Sales Ececutive

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
• ดำเนินการขายสิ้นค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
• การให้บริการและคำปรึกษาแก่ลูกค้า
• การติดตามหนี้สินลูกค้าที่ค้างชำระหนี้
• จัดทำรายงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะการขายพื้นฐานทั่วไป
 • เพศชาย
 • ** พิจารณาเฉพาะผู้สมัครมีรูปถ่ายเท่านั้น ***

พนักงานรายวันชาย

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามข้อตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์/ เครื่องจักรเชิงป้องกัน ในบริเวณที่รับผิดชอบ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ประจำวัน/ เดือน/ ปี
2.ตรวจตราการทำงานของเครื่องจักรประจำหน่วยงานอัดกระดาษระหว่างวัน งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน
3.ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักร/สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามข้อร้องเรี่ยนที่ได้จากการตรวจประเมินของ คปอ.
4.ดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์/ เครื่องจักร ให้มีสภาพการใช้งานตามปกติ มี Downtime สั้นที่สุด และไม่ให้เกิดการซ่อมซ้ำ5.แก้ไขและควบคุมการใช้พลังงานไม่ให้เกิดสูญเสียตามสายการผลิต จัดทำรายงานเชิงป้องกันเครื่องอัดกระดาษ 1,2 ประจำวัน/ เดือน/ ปี
6.ควบคุมดูแลผู้รับเหมา (หน้างาน) ที่เข้ามาซ่อมบำรุงเครื่องตัด/เครื่องขัดหรือติดตั้งงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ภายในบริเวณหน่วยงานอัดกระดาษ
7.ประมาณการๆใช้อะไหล่และอุปกรณ์ในงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า พร้อมประสานงานการสั่งซื้อ
8.ประมาณการอะไหล่และตรวจเช็คอะไหล่อุปกรณ์ของเครื่องจักรประจำหน่วยงานอัดกระดาษ ขณะที่ซ่อม พร้อมรายละเอียดส่งข้อมูลให้สโตร์
9.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เข้ากะได้

หัวหน้าแผนกจัดซื้อในประเทศ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 28K

สถานที่ทำงาน : บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
- ดูแลงานจัดซื้อและจัดหาวัสดุเพื่อการก่อสร้าง
- ประสานงานและตรวจสอบสินค้าตามจำนวนและ ประเภทที่ทางบริษัทฯ ขอสั่งซื้อ
- หาผู้ขาย เปรียบเทียบราคา ขออนุมัติ และเปิดใบ P.O สั่งซื้อ
- จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการส่งวัสดุ
- ดูแลงานจัดซื้อและจัดหาวัสดุเพื่อการก่อสร้าง
- ประสานงานและตรวจสอบสินค้าตามจำนวนและ ประเภทที่ทางบริษัทฯ ขอสั่งซื้อ
- หาผู้ขาย เปรียบเทียบราคา ขออนุมัติ และเปิดใบ P.O สั่งซื้อ
- จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการส่งวัสดุ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ทำจัดซื้อ
 • ปริญญาตรี

UPC Sales Executive

อัตรา : 1

เงินเดือน : 28K

สถานที่ทำงาน : บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของงาน
สำหรับ UPC Sales Executive (ขายต่างจังหวัด) ติดต่อ/ ดูแลลูกค้าในส่วนขายต่างจังหวัด
รายงานตรงต่อ Sales Manager

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขายการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี ในพื้นที่ภาคอีสาน / ภาคใต้
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง การนำเสนอ ที่ดี

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 75/16 หมู่ที่ 5 ซอยวัดโสภณาราม ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-834-414
แฟกซ์ : 034-834-799

ติดต่อ : คุณบังอร พรมลี

https://www.wilsonart.com/