บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด
ผลิตเครื่องทำน้ำแข็ง จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

1. ช่างซ่อมบำรุง

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12000-15000+

สถานที่ทำงาน : พระราม 2 ซอย 28,ซอยจอมทอง 19

รายละเอียดของงาน
1. ตรวจเช็ค ซ่อม ปรับปรุง อะไหล่
2. ประสานงานภายในแผนก
3. รายงานจำนวนซ่อม ปรับปรุง อะไหล่
4. ซ่อมบำรุงเครื่องมือ ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าในบริษัท
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ: 25 - 45 ปี
 • ระดับการศึกษา: ป.6 ,ม.3 , ม.6 , ปวช , ปวส , ปริญญาตรี จบด้าน ช่างยนต์,ช่างกล,ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องซ่อมหรือผลิต เครื่องใช่ไฟฟ้าต่างๆได้
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี (ถ้า 3-5 ปี ขึ้นไปจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ช่างเทคนิค-บำรุงรักษาเชิงการแก้ไข

อัตรา : 5

เงินเดือน : 12000-15000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. ซ่อมและแก้ไขเครื่องทำน้ำแข็ง
2. ให้คำแนะนำการใช้เครื่องทำน้ำแข็งที่ถูกต้องให้กับลูกค้า
3. ตรวจสอบการซ่อมและแก้ไขเครื่องทำน้ำแข็ง
4. ประสานงานกับทีมซ่อมและทีมเทคนิค
5. ตรวจเช็ค เบิก คืนอะไหล่ของเครื่องทำน้ำแข็ง และอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
6. ประสานงาน ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย
 • 2.อายุ 23-45
 • 3.การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์เทียบเท่าในสายงาน
 • 4.ปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • 5.สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
 • 6.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์
 • 7.สามารถติดต่อหรือเข้าปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ไม่ว่าหลังเวลาทำงานหรือในวันหยุด

3. ช่างเทคนิค-บำรุงรักษาเชิงการป้องกัน

อัตรา : 5

เงินเดือน : 15000-18000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. บำรุงรักษาเชิงการป้องกันเครื่องทำน้ำแข็ง และอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ลูกค้า
2. บำรุงรักษาเชิงการป้องกันตามแผนงาน และตรวจสอบเครื่องทำน้ำแข็ง
3. ปฏิบัติงานตามแผนงานการบำรุงรักษาเชิงการป้องกัน การแก้ไขและอุปกรณ์เครื่องทำน้ำแข็ง
4. ตรวจเช็ค เบิก คืนอะไหล่ของเครื่องทำน้ำแข็ง และอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
5. รายงาน บันทึกผลการตรวจสอบ และผลการซ่อมบำรุง
6. แนะนำการใช้เครื่องให้กับผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
7. ประสานงาน ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย
 • 2.อายุ 23-45
 • 3. มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์
 • 4.ปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • 5.สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้

4. บัญชีลูกหนี้

อัตรา : 3

เงินเดือน : 15000-20000

สถานที่ทำงาน : พระราม2 ซอย 28 แยก34 หรือ จอมทอง ซอย19

รายละเอียดของงาน
1.วางแผน ควบคุม ให้ได้รับเงิน ได้ตรงตามกำหนด
2.ประมาณการยอดเก็บเงินในเดือนถัดไป
3.ตรวจสอบการ์ดลูกหนี้ และบิลเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วน ถูกต้อง
และวางบิลได้ตรงตามกำหนด
4.เคลียร์ยอดเงินโอนเข้าบัญชี เพื่อส่งตัดรับชำระ โดยไม่ให้มียอดคงค้าง
5.ติดตาม ทวงถาม ลูกหนี้ค้างชำระ และดำเนินการออกจดหมายทวงหนี้
6.เคลียร์เช็คคืน และรายงานสรุปยอดเช็คคงค้างในแต่ละเดือน
7.รายงานยอดรับชำระประจำเดือน (เช็ค ,เงินโอน,เงินสด)
8.รายงานปัญหาบิลคงค้าง เก็บเงินไม่ได้
9.จัดทำรายงาน หรืองานด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้ทันเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศหญิง
 • 2.อายุ 30-45
 • 3.วุฒิ ปวส-ป.ตรี
 • 4.ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • 5.ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office (EXCEL , WORD) EXPRESS Progarm
 • 6.มีความรับผิดชอบ มีภาวะการเป็นผู้นำ
 • 7.มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหางานได้เป็นอย่างดี

5. ช่างเทคนิค-การเคลื่อนย้ายเครื่องทำน้ำแข็ง

อัตรา : 5

เงินเดือน : 15000-20000

สถานที่ทำงาน : พระราม2 ซอย 28 แยก34 หรือ จอมทอง ซอย19

รายละเอียดของงาน
ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค-การเคลื่อนย้ายเครื่องทำน้ำแข็ง
วัตถุประสงค์ของงาน :ติดตั้ง ตรวจเช็ค และตรวจสอบ การติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งและระบบการทำงานของเครื่องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
บทบาทหน้าที่ : 1.ติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนเครื่องทำน้ำแข็ง
2.ให้คำแนะนำและติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งให้กับลูกค้า
3.ตรวจสอบการติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอน
4.ประสานงานกับทีมติดตั้ง
5.ประสานงานกับลูกค้าที่หน้างานก่อนการดำเนินการ
6.ตรวจเช็ค เบิก คืนอะไหล่ของเครื่องทำน้ำแข็ง และอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
7.จัดทำรายงาน และบันทึกผลการติดตั้ง
8.แนะนำการใช้เครื่องให้กับผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
9.ประสานงาน ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย
 • 2.อายุ 23-45
 • 3.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์
 • 4. ปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • 5. สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
 • 6.สามารถติดต่อหรือเข้าปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ไม่ว่าหลังเวลาทำงานหรือในวันหยุด
 • 7.จบศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์เทียบเท่าในสายงาน
 • 8.มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งภาคสนาม อย่างน้อย 2ปี รวมถึงความรู้เกี่ยวกับเครื่องทำน้ำแข็ง หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง

6. ช่างเทคนิค-สำรวจพื้นที่การติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็ง

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000-20000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. สำรวจพื้นที่ ติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนเครื่องทำน้ำแข็ง
2. ให้คำแนะนำการติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งให้กับลูกค้า
3. ตรวจสอบการติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอน
4. สนับสนุนและให้คำแนะนำกับทีม
5. ประสานงานกับลูกค้าที่หน้างานก่อนการดำเนินการ
6. ตรวจเช็ค เบิก คืนอะไหล่ของเครื่องทำน้ำแข็ง และอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
7. จัดทำรายงาน และบันทึกผลการสำรวจพื้นที่
8. แนะนำการใช้เครื่องให้กับผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
9. ประสานงาน ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย
 • 2.อายุ 30-45
 • 3.การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์เทียบเท่าในสายงาน
 • 4.มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งภาคสนาม อย่างน้อย 2ปี รวมถึงความรู้เกี่ยวกับเครื่องทำน้ำแข็ง หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • 5.ปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • 6.สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
 • 7.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์
 • 8.สามารถติดต่อหรือเข้าปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ไม่ว่าหลังเวลาทำงานหรือในวันหยุด

วิธีการรับสมัครงาน
สนใจติดต่อสมัครได้ด้วยตนเอง
บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด
31/69 หมู่1 ซอยจอมทอง19 แขวง/เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

หรือโทรสอบถามได้ที่
คุณเฟรนด์ โทร (02)878-1800 ext. 71 เบอร์มือถือ 066-121-7238
E-mail : hr@nticepro.com

บริษัท เอ็นที ไอซ์โปร จำกัด
เลขที่ 31/69 หมู่ 1 ซอยจอมทอง 19 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-878-1800
แฟกซ์ : 02-460-0794

ติดต่อ : คุณปริณดา ศรีทองเกิด

http://www.nticepro.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com