บริษัท ฉัตรไทยฟู้ดส์ จำกัด
ผลิตและจัดจำหน่ายขนมของฝาก จัดส่งขนมของฝากทั่วประเทศ

1. พนักงานขายสินค้า(หน่วยรถ)

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : 12000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ฉัตรไทยฟู้ดส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
เบิกสินค้าไปกับพนักงานขนส่ง แล้วนำสินค้าไปเสนองาน ตามชุมชนและตลาดทั่วไป
ขายสินค้าทั้งเงินสด และเครดิต มีสินค้าหลากหลายกลุ่ม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำรายงานได้เอกสาร เช่น ส่งรายงานการขาย ส่งรายงานการเยี่ยมลูกค้า (บริษัทมีแบบฟอร์มให้)
 • มีใบขับขี่ มีประการณ์ขับรถเกียร์กระปุก และสามารถออกต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน และรับผิดชอบส่วนบุคคล เนื่องจากต้องออกตลาดไปขายสินค้า
 • มีอัธยาศัยที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต่อเพื่อนร่วมงาน และมีสัมมาคาวระ ร่วมไปถึงทัศนะคติที่ดีในงานลักษณะติดต่อคน
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • รับภาวะกดดันจากการทำงาน และบริหารความกดดันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากต้องติดต่องานขายกับลูกค้า

2. พนักงานคลังสินค้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9450

สถานที่ทำงาน : บริษัท ฉัตรไทยฟู้ดส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
พนักงานคลังสินค้า
รับสินค้า เบิกสินค้า จัดสินค้า ทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเปิดเผย โซเชียลมีเดียส่วนตัวทุกๆแฟลตฟอร์ม ให้บริษัทตรวจสอบได้ในวันสอบสัมภาษณ์
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ดีในระดับหนึ่ง
 • เป็นคนรักสะอาด มีสุขอนามัยที่ดี ไม่เป็นโรคติดต่อ และโรคร้ายแรง
 • มีอัธยาศัยที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต่อเพื่อนร่วมงาน และมีสัมมาคาวระ ร่วมไปถึงทัศนะคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • เป็นคนยืดหยุ่นในการทำงาน ไม่ยึดติดจนเกินไป และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ***** ไม่มาทำงานเพื่อรองาน รอสัมภาษณ์งาน รอสอบงาน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ไม่เห็นแก่ตัว *****

วิธีการรับสมัครงาน
โทรศัพท์สอบถามทั่วไป และนัดสัมภาษณ์งาน

บริษัท ฉัตรไทยฟู้ดส์ จำกัด
เลขที่ 333 หมู่2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม พัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 0991561952
แฟกซ์ : 074841126

ติดต่อ : คุณวชิรวิณณ์ ชยุตม์เดชาวัชร์

http://www.sorpornpan.com

Jobs power By JobTH.com