บริษัท แอลเอ็มที สโตน จำกัด
บริการสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินประเภท
ต่างๆ ที่เอาไว้ใช้ในงานตกแต่งและก่อสร้าง จำพวกหินอ่อน หินแกรนิต หินคว๊อท หินทราย
แกรนิตโต้ หินอ่อน ที่มีประสบการณ์มายาวนาน

พนักงานบัญชี

อัตรา : 3 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 15000 +++

สถานที่ทำงาน : บริษัท แอล เอ็ม ที สโตน จำกัด

รายละเอียดของงาน
บัญชีลูกหนี้ บัญชี-เจ้าหนี้
ทำภาษีได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. -ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ เงินเดือนจ่ายตามความสามารถ

โฟร์แมน

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท แอลเอ็มที สโตน จำกัด

รายละเอียดของงาน
ดูหน้างาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.ไม่จำกัดเพศ
 • 2.วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญญาตรี
 • 3.ขับรถได้+มีใบขัยขี่
 • 4.ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
 • 5.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • 6.มีความซื่อสัตย์สุจริต และรักหน่วยงาน

พนักงานขาย

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศิลาชัย เทรดดิ้ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
- ขายสินค้าหน้าร้าน
- ออกไปพบลูกค้าต่างจังหวัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. ช/ญ อายุ 25-30 ปี
 • 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • 3. มีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป
 • 4. หากสามารถออกต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขับรถส่งสินค้า

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท แอล เอ็ม ที สโตน จำกัด

รายละเอียดของงาน
ขับรถส่งสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์
 • มีประสบการณ์

พนักงานขับรถจัดส่ง

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10000-12000

สถานที่ทำงาน : 109/1 หมู่ 3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

รายละเอียดของงาน
- ขับรถส่งของให้ลูกค้าในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
- ขนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพ ปริมณฑล และเป็นอย่างดี
 • มีใบขับขี่ขับรถยนต์ หรือประเภท บ2
 • มีความรับผิดชอบในงานเป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 109/1 หมู่ 3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

รายละเอียดของงาน
- จัดทำเอกสารเพื่อเบิกวัตถุดิบมาใช้ในกระบวนการผลิต
- ติดตามและดูแลระหว่างการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • - วุฒิ ปวช./ปวส.
 • - มีประสบการณ์ทางด้านการผลิต
 • - สามารถควบคุมดูแลพนักงานผลิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท แอล เอ็ม ที สโตน จำกัด

รายละเอียดของงาน
สามารถติดต่อ และประสานงานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์
 • มีไหวพริบ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะได้
 • มีทักษะในงานโครงการ
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

ประสานงานโครงการ

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท แอลเอ็มที สโตน จำกัด

รายละเอียดของงาน
ประสานงานกับเซลล์ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.ไม่จำกัดเพศ
 • 2.วุฒิการศึกษาม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • 3.ขับรถได้+มีใบขัยขี่
 • 4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • 5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • 6.มีความซื่อสัตย์สุจริต และรักหน่วยงาน

คลังสินค้า

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท แอลเอ็มที สโตน จำกัด

รายละเอียดของงาน
ตรวจเช็คสินค้า การรับเข้า-จ่ายออก และการเคลื่อนไหวรายวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.ไม่จำกัดเพศ
 • 2.วุฒิการศึกษาม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • 3.ขับรถได้+มีใบขัยขี่
 • 4.มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดี
 • 5.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • 6.มีความซื่อสัตย์สุจริต และรักหน่วยงาน

พนักงานขาย/ขายสินค้าออนไลน์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9000-10000

สถานที่ทำงาน : 109/1 หมู่ 3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

รายละเอียดของงาน
- ขายสินค้าประจำหน้าร้านของบริษัท
- รับออร์เดอร์จากหัวหน้าฝ่ายขายเพื่อจัดทำใบสั่งผลิต
- ประสานงานและติดตามงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-32 ปี
 • วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส.ไม่จำกัดสาขา
 • สนใจ กระตือรือร้น ในการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์และการขายสินค้าหน้าร้าน
 • มีประสบการณ์การขายหน้าร้าน การรับออร์เดอร์และติดตามประสานงานให้ลูกค้า
 • มีประสบการณ์การขายหินอ่อน หินแกรนิต หรือที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ หากใช้ photoshop หรือ photoscape ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างไฟฟ้า

อัตรา : 2

เงินเดือน : 12000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : บริษัท ศิลาชัย เทรดดิ้ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
- ดูแลงานไฟฟ้าภายในอาคาร
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • - วุฒิ ปวช.-ปวส.(ช่างไฟฟ้า)
 • - มีประสบการณ์ช่างไฟฟ้า

ฝ่ายบุคคล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท แอลเอ็มที สโตน จำกัด

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานต่างด้าวติดต่อกับกรมแรงงานและงานบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรู้ในการดูแลงานต่างด้าว
 • สามารถติดต่อประสานงานกับกรมแรงงานได้

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าประจำหน้าร้าน

อัตรา : 2

เงินเดือน : 11000-13000

สถานที่ทำงาน : 109/1 หมู่ 3 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

รายละเอียดของงาน
- เบิก/จ่ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าถูกต้องทั้งชนิด ขนาด และจำนวนสินค้า
- ตรวจสอบและสรุปสินค้าคงเหลือรายวันและรายเดือนให้ถูกต้อง
- ควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านคลังและตรวจสอบสินค้า 1-2 ปี หรือจบใหม่พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
 • มีความสุขุม รอบคอบในการทำงาน
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Officer)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กรีนไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด

รายละเอียดของงาน
มีหน้าที่ในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้ปฏิบัติไปตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบ จป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

สถาปนิก

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท กรีนไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด

รายละเอียดของงาน
สามารถเขียนแบบได้อนุมัติแบบได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกียวข้องกับสถาปัตยกรรม
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจาก สภาสถาปนิก
 • หากมีประสบการณ์ทางบริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
เข้ามาสมัครงานที่บริษัท หรือฝากประวัติทางJobTH.com

บริษัท แอลเอ็มที สโตน จำกัด
เลขที่ 69 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 028881513
แฟกซ์ : 028881008

ติดต่อ : คุณธนินท์ธร ลู

http://lmtstone.com
ดูแผนที่