บริษัท จันทร์เจริญ (บางไทร) จำกัด
เป็นผู้ผลิตโฟมบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ,ฉนวนกันความร้อน-เย็น , โฟมกันกระแทกต่างๆ

1. พนักงานทั่วไป

อัตรา : 20

เงินเดือน : 10000

สถานที่ทำงาน : 42 หมู่ 6 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร

รายละเอียดของงาน
เก็บชิ้นงาน,บรรจุหีบห่อชนิดต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความอดทน สามารถทำงานเป็นกะได้

2. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

อัตรา : 2

เงินเดือน : 10000

สถานที่ทำงาน : 42 หมู่ 6 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นกะได้

3. ธุรการ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10000

สถานที่ทำงาน : 42 หมู่ 6 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร

รายละเอียดของงาน
งานเอกสารทั่วๆไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

4. พนักงานบัญชีและการเงิน

อัตรา : 2

เงินเดือน : 12000

สถานที่ทำงาน : 42 หมู่ 6 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร

รายละเอียดของงาน
งานเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รักงาน และมีความอดทน

5. พนักงานฝ่ายบุคคล

อัตรา : 2

เงินเดือน : 12000

สถานที่ทำงาน : 42 หมู่ 6 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร

รายละเอียดของงาน
งานบุคคลทั่วไป งานฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความยุติธรรม มีความอดทนสูงทนต่อภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีจิตใจโอบอ้อมอารี ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

6. พนักงานคลังสินค้า

อัตรา : 4

เงินเดือน : 10000-12000

สถานที่ทำงาน : 42 หมู่ 6 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร

รายละเอียดของงาน
ตรวจรับจ่ายสินค้าคลังสินค้า
จัดเรียงสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มัธยมต้น-อนุปริญญา

7. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท จันทร์เจริญ (บางไทร) จำกัด

รายละเอียดของงาน
งานบริหารบุคคล.สรรหา.อบรมฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีขึ้นไป , มีประสบการณ์ด้านนี้โตยตรงอย่างน้อย5ปี

8. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20000++

สถานที่ทำงาน : บริษัท จันทร์เจริญ (บางไทร) จำกัด

รายละเอียดของงาน
บริหารจัดการงานผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในงานการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีขึ้นไป (เฉพาะทางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการการผลิตและควบคุมคนงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง ทนรับแรงกดดันได้ระดับหนึ่ง

9. ช่างคุมเครื่อง

อัตรา : 10

เงินเดือน : 12000++

สถานที่ทำงาน : 42 หมู่ 6 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดของงาน
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความอดทน สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถทำงานร่วมกับคนหมู่มากได้
 • มีความรู้ ในด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

10. จป.วิชาชีพ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : 42 หมู่ 6 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร

รายละเอียดของงาน
งาน จป.วิชาชีพ ที่กฏหมายกำหนด
และงานทั่วๆไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ,มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความอดทนสูง

11. พนักงานแบบพิมพ์

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000+

สถานที่ทำงาน : 315 หมุ่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์

รายละเอียดของงาน
เขียนแบบเครื่องCNC

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรู้ และสามารถเขียนแบบ AUTOCAT ได้

12. ช่างกลไฟฟ้า

อัตรา : 3

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : 42 หมู่ 6 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานด้านเครื่องจักรทั้งระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความชำนาญในเรื่องเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า

13. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกำเนิดไอน้ำ

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 16000

สถานที่ทำงาน : 42 หมู่ 6 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร

รายละเอียดของงาน
ควบคุมเครื่องกำเนิดไอน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผ่านการอบรมผู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไอน้ำจากกรมอุตสาหกรรม

14. พนักงานขับรถ

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : 12000++

สถานที่ทำงาน : บริษัท จันทร์เจริญ (บางไทร) จำกัด

รายละเอียดของงาน
มีความสามารถขับรถบรรทุกขนส่งได้
มีความชำนาญและรู้เส้นทางเป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ป.6 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขึ่ยานพานะขนส่งเฉพาะ
 • สามารถทำงานนอกเหนือเวลาปกติได้
 • มีความอดทน มีความรับผิดชอบสูง ทนรับแรงกดดันได้ระดับหนึ่ง

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท จันทร์เจริญ (บางไทร) จำกัด
42 หมู่ 6 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร อยุธยา 13190
โทรศัพท์ : 087-1438889,035-718050-5
แฟกซ์ : 035-718058

ติดต่อ : คุณภารดี

ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com