บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ก้าวเข้าสู่การเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” ด้วยการดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัลคอนเทนต์ ณ สิ้นปี 2559 เอไอเอสในฐานะผู้นำด้านการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย มีส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 และมีผู้ใช้บริการจำนวน 41 ล้านรายทั่วประเทศ เอไอเอสได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี โดยรายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทและด้วยคลื่นความถี่ที่เอไอเอสถือครองในปัจจุบัน จึงสามารถให้บริการโครงข่ายที่มีคุณภาพทั้งเทคโนโลยี 2G 3G และ 4G ตลอดจนบริการคุณภาพอื่นๆ

นอกเหนือจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ในปี 2558 เอไอเอส ได้เริ่มดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ ‘เอไอเอส ไฟเบอร์’ เมื่อสิ้นปีที่แล้ว เป็น 301,500 ราย และครอบคลุม 5.2 ล้านครัวเรือน ณ สิ้นปีนี้ พร้อมกันนี้ เอไอเอส จะยงั คงดำเนินการต่อยอดธุรกิจในปีหน้า และตั้งเป้าหมายทีจะเป็นผู้ให้บริการรายหลักในตลาด ภายใน 3 ปี

ธุรกิจหลักส่วนสุดท้ายของเอไอเอสคือ ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยุคดิจิทัล ทำให้เอไอเอสในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ ได้มีการคิดค้นและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์และบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า โดยเอไอเอสได้ร่วมมือกับผู้สร้างและให้บริการคอนเทนต์ในการพัฒนาระบบนิเวศของการทำธุรกิจแบบเชื่อมโยงร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเติบโตไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ เอไอเอสได้เน้นการทำดิจิทัลคอนเทนต์ใน 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ เกม ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ คลาวด์ และการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (M2M) โดยตัวอย่างของความสำเร็จในปี 2559 ได้แก่ AIS PLAY ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่ให้บริการวิดีโอคอนเทนต์และการเปิดตัวบริการคลาวด์สำหรับองค์กรทั้งนี้ ในท้ายที่สุด ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ของเอไอเอสจะสามารถยกระดับและขยายธุรกิจในทุกๆ ด้านแบบองค์รวม พร้อมกับการผลักดันให้เอไอเอสสามารถเติบได้อย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล

Technician (เจ้าหน้าที่วัดคุณภาพสัญญาณ) *กรุงเทพฯ และปริมณฑล*

อัตรา : 3

เงินเดือน : เงินเดือน 13,000 บาท (+ เบี้ยขยัน 2,000 บาท)

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
- วางแผน และดำเนินการวัดคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว, อาคาร ฯลฯ
- ดูแลอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครือข่าย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20-32 ปี
 • วุฒิ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้าสื่อสาร, ไฟฟ้ากำลัง, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทดสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และเดินทางต่างจังหวัดได้
 • สามารถในการขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales & Service Officer (ประจำ AIS Shop ด่วน!)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 15,000-20,000

สถานที่ทำงาน : ประจำ AIS Shop ในกรุงเทพและปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
- แนะนำการใช้งาน Smart Phone & Application
- แนะนำ Promotion ที่เหมาะสม ตรงใจ ให้ลูกค้า
- รับชำระค่าบริการ
- ทำงานหมุนเวียน 5 วัน (หยุด 2 วัน) ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 30 ปี (ไม่มีพันธะทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • บุคลิกดี สนใจเทคโนโลยี งานบริการลูกค้าและงานขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรือมีผลสอบคะแนน Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ (พิจารณาลงสาขาในสนามบินและโซน BTS)

พนักงานขายอินเทอร์เน็ต(ออกบูธประจำกรุงเทพฯ)

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน 15,000 บาท + คอมมิชชั่น + สวัสดิการพนักงาน

สถานที่ทำงาน : อาคารเอไอเอส 1 (ปากซอยพหลโยธิน 8) ชั้น 13

รายละเอียดของงาน
1.ออกบูธนำเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการ และรับสมัครใช้บริการอินเตอร์เน็ตให้กลุ่มลูกค้าในคอนโดมิเนียม,หมู่บ้าน
2.ติดตาม ประสานงานภายในบริษัทเพื่อนำเสนอบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
3.ติดตามการขายให้บรรลุเป้าหมายยอดขายที่กำหนด
4.เดินทางปฏิบัติงานด้วยรถบริษัท ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • 2.อายุไม่เกิน 35 ปี
 • 3.บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานขาย สนใจเทคโนโลยี
 • 4.ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หมุนเวียนวันหยุด)
 • 5.หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

SMEs Direct Sales Staff (พนักงานขายซิมกลุ่มลูกค้า SMEs : กรุงเทพฯ และปริมณฑล) สมัครพร้อมสัมภาษณ์ วันที่ 20 มิ.ย.62 เวลา9.00-15.00น. ที่สำนักงานใหญ่ ชั้น13

อัตรา : 10

เงินเดือน : 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
1. หาลูกค้าใหม่ที่เป็นกลุ่มลูกค้า SMEs ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. สร้างความสัมพันธ์ แก้ปัญหา และให้บริการหลังการขาย
3. ตรวจเยี่ยม และให้บริการสำหรับลูกค้า
4. รวบรวมข้อมูลทางการตลาดและการขาย เพื่อปรับปรุงงานด้านการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • รักงานขาย และงานบริการ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขายประจำบูทนอกสถานที่ (Sales Representative) รายได้คงที่รวมโดยประมาณ 15,000 บ/ด + ค่าคอมมิชชัน (จังหวัดชลบุรี)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 15000+

สถานที่ทำงาน : จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

รายละเอียดของงาน
ขาย SIM จดทะเบียน ขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้า อื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท
ให้บริการอัพเกรดโทรศัพท์จากระบบ 2G เป็น 3G และการเปลี่ยนเครือข่ายของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ม.6 , ปวช , ปวส ,ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 • รักงานขายภาคสนาม, มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง

Serenade Assistant & Customer Care Officer (ปราจีนบุรี)

อัตรา : 17

เงินเดือน : 15000-17000

สถานที่ทำงาน : จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดของงาน
- แนะนำการใช้งาน Smart Phone & Application
- แนะนำ Promotion ที่เหมาะสม ตรงใจ ให้ลูกค้า
- รับชำระค่าใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • บุคลิกน่ารัก ทันสมัย ชอบงานบริการลูกค้า สนใจเทคโนโลยีใหม่
 • ทำงานหมุนเวียน 5 วัน (หยุด 2 วัน) เวลา 10.00 - 20.00 น.
 • รูปถ่ายที่ใช้สมัคร เป็นรูปถ่ายติดบัตรหน้าตรง

พนักงานส่งเสริมการขาย (Sales Promoter) ประจำจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก (แม่สอด) เพชรบรูณ์ สุโขทัย

อัตรา : จำนวนมาก

เงินเดือน : ตามโครงสร้งของบริษัท

สถานที่ทำงาน : นครสวรร์ กำแพงเพชร ตาก เเพชรบรูณ์

รายละเอียดของงาน
ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า, ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่างๆ ของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ชื่นชอบการพบปะผู้คน และให้ข้อมูลลูกค้า
 • มีความสนใจสินค้าเทคโนโลยี และสามารถเรียนรู้ได้เร็ว
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย, การตลาด, การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในใกล้เคียง

Sales and Service Officer (เจ้าหน้าที่ประจำ AIS Shop Rayong)

อัตรา : 6

เงินเดือน : 15000+

สถานที่ทำงาน : AIS Shop Rayong

รายละเอียดของงาน
ลักษณะงาน:
• แนะนำการใช้งาน Smart Phone & Application
• แนะนำ Promotion ที่เหมาะสม ตรงใจ ให้ลูกค้า
• รับชำระค่าใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขาย มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถทำงานในลักษณะหมุนเวียนวันหยุด (ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน)

Customer Support Officer (ประจำสำนักงานใหญ่)

อัตรา : 2

เงินเดือน : เงินเดือน 15,000 + O.T. + สวัสดิการพนักงาน

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (พหลโยธิน ซอย 8)

รายละเอียดของงาน
1.Key in customer profile according to the target.
2.Appoint customer to install internet.
3.Manage queue for each sub contract.
4.Track the result of installation.
5.Change customer’s status after installation.
6.Make daily installation report.
7.Any assignment from supervisors.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor degree in Business Administration or Related.
 • Age 22-27 years.
 • At lease 1 year experience of customer or administration support.
 • Strong communication and negotiation skills.
 • Willing in shift pattern.

พนักงานขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร (พนักงานประจำ)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 11,000-15,000

สถานที่ทำงาน : ที่พักใกล้ รามอินทรา บางกะปิ ลาดพร้าว 71 เกษตรนวมินทร์

รายละเอียดของงาน
ขับรถและดูแลรักษารถยนต์ให้กับผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • • จบการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
 • • มีประสบการณ์ขับรถ 1 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • • รู้กฎจราจร ขับรถอย่างสุภาพ และปลอดภัย
 • • ชำนาญเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • • รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

พนักงานเขียนแบบ AutoCad

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 13000

สถานที่ทำงาน : อาคาร AIS Tower 1

รายละเอียดของงาน
o ควบคุมดูแล จัดเก็บแบบอาคารชุมสาย และสถานีฐาน สถานี Repeater (Site Drawing & Facility Drawing)
o ติดตามแบบ Red Mark กับผู้รับเหมา หรือ Project Owner ของแต่ละโครงการ เพื่อนำมาเขียนให้ถูกต้อง
o รับผิดชอบงานเขียนแบบที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบงานสร้าง และต่อเติมตาม Red Mark ของภาคในแต่ละโครงการ
o ควบคุมจัดเก็บแบบ Fiber As built Drawing ของงาน AIS & SBN รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบให้มีความถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • o วุฒิปวส. สาขาโทรคมนาคม, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • o มีความสามารถใช้ Program AutoCAD ได้ดี

Sales Promoter (ขาย AIS Fibre ประจำห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ)

อัตรา : 4

เงินเดือน : เงินเดือน 15,000 บาท + คอมมิชชั่น + สวัสดิการพนักงาน

สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาตามห้างสรรพสินค้าที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของงาน
1. แนะนำ Promotion "AIS Fibre" ที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า
2. ให้ข้อมูลลูกค้าและนำเสนอขายสินค้า "AIS Fibre"
3. อัพเดทข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ Shop
4. ปฏิบัติงานตามเวลาห้างสรรพสินค้า (10.00 - 20.00 น.)

ทำงานประจำพื้นที่ห้างสรรพสินค้าดังนี้
1. เดอะมอลล์งามวงศ์วาน / เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ / เซ็นทรัลเวสต์เกต
2. บิ๊กซีอ่อนนุช / ซีคอนศรีนครินทร์ / พาราไดซ์ พาร์ค / เมกาบางนา / โลตัสศรีนครรินทร์


ติดต่อ : คุณมนัสกร 061-397-3860 / 02-029-5846 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น.)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช, ปวส, ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ รักงานขาย สนใจเทคโนโลยี
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันจันทร์)
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Tele Collector

อัตรา : 2

เงินเดือน : 12,000+Incentive

สถานที่ทำงาน : อาคาร AIS 1

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งยอดค้างชำระค่าใช้บริการ พร้อมโน้มน้าวให้ลูกค้าชำระเงินให้ได้ตามเป้าหมาย
- ให้คำแนะนำ พร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น อธิบายโปรโมชั่น วิธีการคำนวณค่าใช้บริการ ช่องทางการชำระเงิน รวมถึงข้อมูล ข่าวสารและบริการของบริษัท
- จัดทำรายงาน สรุปปัญหา / ประมวลผลการจัดเก็บหนี้ เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้าน Call Center / Collector / Telesales ขั้นต่ำ 1 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นและรักงานบริการ

Billing Application Analyst (สัญญาจ้างพิเศษ) จำนวนมาก

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 22,000

สถานที่ทำงาน : อาคารเอไอเอส 1 ชั้น 12

รายละเอียดของงาน
• Configure และ Verify หมายเลขโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และลูกค้ารายใหม่
• ตรวจสอบ, วิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูล Error ของค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในระบบ Post Paid
• ประสานงานหน่วยงานด้านการตลาด เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลตามคำสั่งให้ถูกต้อง
• ทำการ Configure Service, Promotion Prepaid & Postpaid รองรับการ Soft Launch
• รองรับการทำงานในส่วน Testing Prepaid & Postpaid ในช่วง Parallel Run ของทั้งระบบ BOS, IRB, RTBS

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 22-25 ปี
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์, การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำ Database
 • มีความรู้ด้าน Database SQL, Unix เป็นอย่างดี มีทักษะในการวิเคราะห์ และละเอียดรอบคอบ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และอดทนต่อสภาวะความกดดัน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ทั้งกะเวลา และกะวัน)

Fixed Broadband -Direct Sales ประจำพิษณุโลก

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามโครงสร้งของบริษัท

สถานที่ทำงาน : ภาคเหนือตอนล่าง

รายละเอียดของงาน
เสนอขาย Product AIS FIBRE ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง
ควบคุมทีมงานที่รับผิดชอบ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง
เสนอขายสินค้าและบริการอื่น ๆ ของบริษัท
ติดตามและให้บริการลูกค้าหลังงานขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี หรือเคยผ่านงาน Direct Sales จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานขาย มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรองโน้มน้าวจูงใจลูกค้า มีความอดทนในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด หรือใกล้เคียง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

พนักงานขับรถ ประจำจังหวัด พิษณุโลก

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้งของบริษัท

สถานที่ทำงาน : ภาคเหนือตอนล่าง

รายละเอียดของงาน
1.ขับรถยนต์ของบริษัท เพื่อรับ-ส่งพนักงานฝ่ายวิศวกรรม เพื่อซ่อมบำรุงไซร์งานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดูแลรักษารถ ทำความสะอาดรถทั้งภายใน และภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 25 -35 ปี
 • มีประสบการณ์ขับรถ 1 ปีขึ้นไป มีใบขับขี่รถยนต์ และชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นกะ ไปต่างจังหวัด และนอนค้างต่างจังหวัดได้
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด หรือใกล้เคียง

พนักงานขาย AIS Fibre ประจำจังหวัดอุดรธานี

อัตรา : 3

เงินเดือน : 13,000 + ค่าทำงานเพิ่ม 2,000 + ค่าcom

สถานที่ทำงาน : จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดของงาน
เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนอขาย AIS Fibre พื้นที่ขอนแก่น หรืออุดรฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี
 • มีทักษะการนำเสนอและการขาย
 • สามารถทำงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ (มีค่าทำงานเพิ่ม)

Sales Support Officer

อัตรา : 5

เงินเดือน : 15,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
• แจ้งรายละเอียดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ AIS Fibre ให้กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจ
• ดำเนินการตรวจสอบ รวบรวม และบันทึกข้อมูลของลูกค้า
• ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการนำเสนอ, โน้มน้าวใจ และเป็นนักสร้างความสัมพันธ์
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานคนเดียวได้
 • มีประสบการณ์ด้านการขายทางโทรศัพท์หรือ Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Staff AIS Buddy (ประจำจังหวัดเชียงราย) สัญญาจ้าง

อัตรา : 1

เงินเดือน : 13,000

สถานที่ทำงาน : ประจำจังหวัดเชียงราย

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card (Postpaid, Prepaid,บัตรเติมเงิน,ROM และ Handset)
- ดูแลประสานงานให้คำปรึกษาตัวแทนจำหน่าย AIS Buddy
- วางแผนและดำเนินการกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับช่องทาง
- วางแผนการขยายพื้นที่ทำตลาดใหม่ๆ วิเคราะห์สถานการณ์การตลาด เก็บข้อมูลประเมินคู่แข่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ชื่นชอบการพบปะผู้คน และให้ข้อมูลลูกค้า
 • มีความสนในสินค้าเทคโนโลยี และสามารถเรียนรู้ได้เร็ว
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย,การตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Field Activity Staff ประจำจังหวัดพิษณุโลก

อัตรา : 2

เงินเดือน : 13000-15000

สถานที่ทำงาน : พิษณุโลก

รายละเอียดของงาน
แจ้งข้อมูล ข่าวสาร เช่น โปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ทางร้านโทรศัพท์ทราบ
กระจายใบปลิว โบรชัวร์ โปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการ Display สื่อต่างๆ ให้กับร้าน โทรศัพท์
ตกแต่งร้านโทรศัพท์ด้วยสติ๊กเกอร์ เช่น แต่งตู้ขาย/ ติดสติ๊กเกอร์ที่ฝาผนังร้านให้เป็นสีเขียวของบริษัท
สนับสนุนการออกบูธงาน Event ต่าง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด, การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์
 • ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด หรือใกล้เคียง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

Marketing ประจำจังหวัดพิษณุโลก

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000++

สถานที่ทำงาน : พิษณุโลก

รายละเอียดของงาน
วางแผน และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด
ประสานงานกับทีมการตลาด และทีมขาย เพื่อวัดและประเมินผล Marketing Activity หรือ Sales Campaign ที่จัดขึ้น
ควบคุมทีมงานที่รับผิดชอบ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานการตลาดอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการสื่อสาร และมีความคิดสร้างสรรค์สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ Social Media ในเชิงธุรกิจ
 • มีความสามารถในการใช้ โปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด หรือใกล้เคียง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

Sales Staff AIS Buddy (ประจำจังหวัดเชียงใหม่) สัญญาจ้าง

อัตรา : 2

เงินเดือน : 13000

สถานที่ทำงาน : ประจำจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card (Postpaid, Prepaid,บัตรเติมเงิน,ROM และ Handset)
- ดูแลประสานงานให้คำปรึกษาตัวแทนจำหน่าย AIS Buddy
- วางแผนและดำเนินการกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับช่องทาง
- วางแผนการขยายพื้นที่ทำตลาดใหม่ๆ วิเคราะห์สถานการณ์การตลาด เก็บข้อมูลประเมินคู่แข่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ชื่นชอบการพบปะผู้คน และให้ข้อมูลลูกค้า
 • มีความสนในสินค้าเทคโนโลยี และสามารถเรียนรู้ได้เร็ว
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย,การตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Staff AIS Buddy (ประจำจังหวัดลำปาง) สัญญาจ้าง

อัตรา : 1

เงินเดือน : 13000

สถานที่ทำงาน : ประจำจังหวัดลำปาง

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานขายสินค้า SIM Card (Postpaid, Prepaid,บัตรเติมเงิน,ROM และ Handset)
- ดูแลประสานงานให้คำปรึกษาตัวแทนจำหน่าย AIS Buddy
- วางแผนและดำเนินการกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับช่องทาง
- วางแผนการขยายพื้นที่ทำตลาดใหม่ๆ วิเคราะห์สถานการณ์การตลาด เก็บข้อมูลประเมินคู่แข่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ชื่นชอบการพบปะผู้คน และให้ข้อมูลลูกค้า
 • มีความสนในสินค้าเทคโนโลยี และสามารถเรียนรู้ได้เร็ว
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย,การตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครได้ด้วยตนเองที่ AIS Recruitment Center อาคารเอไอเอส 1 ชั้น 13
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. หรือ ติดต่อสอบถาม โทร.02-029-4241

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
414 อาคารเอไอเอส 1 ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-029-4241
แฟกซ์ : 02-029-5799

ติดต่อ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.ais.co.th/applyjob/
ดูแผนที่