บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ProMinent คือผู้ผลิตอุปกรณ์ ออกแบบ รวมถึงให้คำแนะนำสำหรับระบบต่างๆในอุตสาหกรรมการสูบจ่ายเคมีและยังเป็นคู่ค้าที่เชื่อถือได้สำหรับการบำบัดน้ำ ด้วยนวัตกรรมทางด้านสินค้า การบริการ และกระบวนการแก้ปัญหาแบบเฉพาะเจาะจงของเรา เราจัดเตรียมทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า และปลอดภัยมากกว่าให้สำหรับลูกค้าของเราทั่วโลก

1. วิศวกรซ่อมบำรุง

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

รายละเอียดของงาน
- บริการลูกค้าหลังการขาย
- แนะนำการใช้งานที่ถูกต้องให้ลูกค้า
- แก้ปัญหาหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องมือวัด
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

2. วิศวกรขาย

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ตามพื้นที่ๆได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของงาน
1) รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า ขายสินค้ารวมทั้งปิดการขายสินค้า
2) ให้คำแนะนำ ความรู้ รูปแบบของกระบวนการที่ถูกต้องแก่ลูกค้า รวมทั้ง
แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
3) ดูแลลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้
บริการและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้
4) ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทำงานได้อย่างราบรื่น จัดทำเอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 21 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เคมี หรือสิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 • 1 ตำแหน่งสามารถเขียนแบบได้ มีประสบการณ์ด้านบำบัดน้ำเสีย ทำงานพื้นที่ภาคตะวันออก
 • 1 ตำแหน่งไม่จำเป็นต้องเขียนแบบได้ ทำงานที่ประเทศเวียดนาม

3. วิศวกรโครงการ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บางกะปิ

รายละเอียดของงาน
- ควบคุมหน้างาน
- ประสานงานและควบคุมผู้รับเหมา
- ประสานงานผู้ตรวจสอบโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 24 -35 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE, AUTO CAD
 • ขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2991/7 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-3760008
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณแสงอรุณ

http://www.prominent.co.th

Jobs power By JobTH.com