บริษัท เฮอร์ริเคน รีอินเวนชั่น จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสมรรถนะรถยนต์ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ปัจจุบันเฮอร์ริเคนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศแถบทวีปเอเชีย เช่น ประเทศ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย ฯลฯ และกำลังขยายไปยังตลาดในยุโรป และอเมริกา ภายใต้เครื่องหมายการค้า Hurricane

บริษัทกำลังขยายงานต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ ทางบริษัทให้ผลตอบแทนสูง

1. เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง และ วุฒิการศึกษา , ประสพการณ์

สถานที่ทำงาน : บนถนน ปิ่นเกล้า ข้างโรงหนังเมเจอร์ปิ่นเกล้า

รายละเอียดของงาน
ทำงานร่วมกับทีมขาย
วางแผนกการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ตาม Brand ที่ได้รับผิดชอบ
คิดค้นรูปแบบการนำเสนอข่าวสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางการตลาด
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งประเมินความสำเร็จของกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯและคู่แข่ง
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สามารถช่วยเหลือด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข่าวสารทางการตลาด
ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพิเศษในลักษณะที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / นิเทศศาสตร์ / การตลาด / สารสนเทศ
 • หากมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิคหรือออกแบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสพการ์ณ ด้านการวางแผนการตลาด
 • มีความสนใจชื่นชอบยานยนต์
 • พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • หากมีความสามารถด้านการถ่ายภาพ ตัดต่อวิดิโอ จะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ฝ่าย Creative (Creative Officer)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท (ข้างเมเจอร์ปิ่นกล้า)

รายละเอียดของงาน
เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร สถานที่น่าทำงาน เดินทางสะดวก

ชอบความท้าทาย ออกแบบ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย

ขึ้นเงินเดือนประจำปี+โบนัสบริษัท

- ใกล้ศูนย์รวมผู้คน ตรงข้ามศุนย์การค้าเซนทรัลปิ่นเกล้า ติดกับเมเจอร์ปิ่นเกล้า

- เพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร พร้อมดูแลให้คำปรึกษา

- สถานที่ปลอดโปร่งน่าทำงาน

- ใกล้ชิด และประเมินผลการทำงานโดยผู้บริหาร

- เวลาทำงาน 9.00 - 18.00น. วันจันทร์-เสาร์


ผลตอบแทน

- ขึ้นเงินเดือนประจำปีในอัตราที่สูง และ โบนัสต่างหาก

- สวัสดิการตามกฎหมายระบุ

- ประกันสังคม

- ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และ ความสามารถ


หน้าที่รับผิดชอบ

1. ออกแบบ และติดต่องานสื่อ สิ่งพิมพ์ และโฆษณา

2. ดูแล Social Media, Website

3. ประชาสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ ให้ข้อมูลลูกค้า

4. จัดทำพัฒนาข้อมูลสินค้า และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนการขาย

5. งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / นิเทศศาสตร์ / การตลาด / สารสนเทศ
 • หากมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิคหรือออกแบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เซลส์ขายตัวแทนจำหน่าย

อัตรา : 3

เงินเดือน : 20,000 - 50,000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ ปริมณฑล ปิ่นเกล้า

รายละเอียดของงาน
รายได้ 20,000 - 50,000 บาท ตามความสามารถ

เงินเดือน + คอมมิชชั่น + โบนัส + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ท้าทายตัวเอง ได้โอกาสเปิดประสบการณ์ขายตัวแทนจำหน่าย


บริษัท

- ใกล้ศูนย์รวมผู้คน ตรงข้ามศุนย์การค้าเซนทรัลปิ่นเกล้า ติดกับเมเจอร์ปิ่นเกล้า

- เพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร พร้อมดูแลให้คำปรึกษา

- มีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำงานตลอดเวลา

- สถานที่ปลอดโปร่งน่าทำงาน

- มีอุปกรณ์สำนักงานพร้อม

- ใกล้ชิด และประเมินผลการทำงานโดยผู้บริหาร

- เวลาทำงาน 9.00 - 18.00น. วันจันทร์-เสาร์


ผลตอบแทน

- รายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 20,000 บาทต่อเดือน (กรณีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน)

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3,000 - 5,000 (เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าสึกหรอ)

- เน้นคอมมิชชั่นสูง

- มีโบนัสต่างหาก หากบรรลุเป้าหมาย

- สวัสดิการตามกฎหมายระบุ (ลากิจ ลาป่วย)

- ประกันสังคมหน้าที่รับผิดชอบ

- ลงพื้นที่ ออกตลาด หาลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ประเภทต่างๆ เช่น ร้านอุปกรณ์แต่งรถยนต์ อะไหล่ยนต์ อู่รถยนต์ ศูนย์บริการรถยนต์ หรืออื่นๆ ตามช่องทางของตนเอง

- เป็นตัวแทนบริษัทเพื่อประสานงาน ดูแล ติดต่อ เข้าพบลูกค้า ลูกค้าสัมพันธ์ และบริการหลังการขาย

- แนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ แก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่าย

- ปฏิบัติงานขายที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ฝ่ายขาย และการตลาด

- ปฏิบัติงานขายในรูปแบบอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง (รถยนต์/จักรยานยนต์)
 • ชอบความท้าทาย ทดสอบตนเอง ได้ผลตอบแทนตามความสามารถ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และรักในอาชีพการขาย
 • หากมีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15,000 - 20,000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ ปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
รายได้ 15,000 - 20,000 บาท


บริษัท

- ใกล้ศูนย์รวมผู้คน ตรงข้ามศุนย์การค้าเซนทรัลปิ่นเกล้า ติดกับเมเจอร์ปิ่นเกล้า

- เพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร พร้อมดูแลให้คำปรึกษา

- มีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำงานตลอดเวลา

- สถานที่ปลอดโปร่งน่าทำงาน

- มีอุปกรณ์สำนักงานพร้อม

- ใกล้ชิด และประเมินผลการทำงานโดยผู้บริหาร

- เวลาทำงาน 9.00 - 18.00น. วันจันทร์-เสาร์


ผลตอบแทน

รายได้ 15,000 - 20,000 บาท ตามความสามารถ

- เงินเดือน

- มีโบนัส หากบรรลุเป้าหมาย

- ค่าเดินทาง (กรณีใช้พาหนะส่วนตัว)

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- สวัสดิการตามกฎหมายระบุ (ลากิจ ลาป่วย)

- ประกันสังคมหน้าที่รับผิดชอบ

- ออกพบปะลูกค้าของบริษัท สร้างสัมพันธ์ กับตัวแทนจำหน่าย

- ประสานงานและบริการหลังการขาย

- รับคำเสนอแนะติชม จากลูกค้า

- บันทึกและเก็บข้อมูล

- ติดป้าย banner ให้ร้านค้า จัดวางป้ายโฆษณาในร้าน เติมโบรชัวร์

- ถ่ายทอดข้อมูลสินค้า แก่ร้านค้า

- งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • พิจารณาเป็นพิเศษ หากมียานพาหนะเป็นของตนเอง (รถยนต์/จักรยานยนต์)
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

5. ธุรการทั่วไป ฝ่ายผลิต

อัตรา : 1-2 อัตรา

เงินเดือน : 9,000-11,000

สถานที่ทำงาน : เพชรเกษม 85

รายละเอียดของงาน
ช่วยงานด้าน ธุรการ ของฝ่ายผลิต , แพ๊คสินค้า , จัดการงานด้านเอกสาร , ตรวจนับสินค้าทั้งเข้าและออก,
ติดตามงานด้านการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 18-35 ปี
 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา จบ ปวช ขึ้นไป
 • ภูมิลำเนา อยู่ใกล้ เพชรเกษม 85
 • มีความสามารถ ใช้ คอมพิวเตอร์ Microsoft Excel, Word ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ดี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีประสพการณ์การทำงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

6. เจ้าหน้าที่ติดต่อต่างประเทศ (International Sales&Relation)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 14,000-20,000

สถานที่ทำงาน : ข้างเมเจอร์ปิ่นเกล้า

รายละเอียดของงาน
เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร สถานที่น่าทำงาน เดินทางสะดวก

ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ ขาย ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย

ขึ้นเงินเดือนประจำปี+โบนัสบริษัท

- ใกล้ศูนย์รวมผู้คน ตรงข้ามศุนย์การค้าเซนทรัลปิ่นเกล้า ติดกับเมเจอร์ปิ่นเกล้า

- เพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร พร้อมดูแลให้คำปรึกษา

- สถานที่ปลอดโปร่งน่าทำงาน

- ใกล้ชิด และประเมินผลการทำงานโดยผู้บริหาร

- เวลาทำงาน 9.00 - 18.00น. วันจันทร์-เสาร์


ผลตอบแทน

- ขึ้นเงินเดือนประจำปี และ โบนัส

- สวัสดิการตามกฎหมายระบุ

- ประกันสังคม

- เงินเดือน+โบนัส 15,000-20,000 บาท


หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดูและติดต่อหาลูกค้าต่างประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา เอเชีย

2. ดูแลการขายปลีก ส่ง ของต่างประเทศ เช่น alibaba amazon

3. ติดต่อ email ขาย ประชาสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ ให้ข้อมูลลูกค้า

4. จัดทำพัฒนาข้อมูลสินค้า และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนการขาย

5. งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีประสบการณ์การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. พนักงานขาย อีเวนท์

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ ปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
รายได้ 15,000 - 20,000 บาท


บริษัท

- ใกล้ศูนย์รวมผู้คน ตรงข้ามศุนย์การค้าเซนทรัลปิ่นเกล้า ติดกับเมเจอร์ปิ่นเกล้า

- เพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร พร้อมดูแลให้คำปรึกษา

- มีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำงานตลอดเวลา

- สถานที่ปลอดโปร่งน่าทำงาน

- มีอุปกรณ์สำนักงานพร้อม

- ใกล้ชิด และประเมินผลการทำงานโดยผู้บริหาร

- เวลาทำงาน 9.00 - 18.00น. วันจันทร์-เสาร์


ผลตอบแทน

รายได้ 12,000 - 18,000 บาท ตามความสามารถ

- เงินเดือน

- มีโบนัส หากบรรลุเป้าหมาย

- ค่าเดินทาง (กรณีใช้พาหนะส่วนตัว)

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- สวัสดิการตามกฎหมายระบุ (ลากิจ ลาป่วย)

- ประกันสังคมหน้าที่รับผิดชอบ

- ออกงานอีเวนท์ตามห้างสรรพสินค้า ประชาสัมพันธ์และขายสินค้า บิ๊กซี โลตัส เซนทรัล และงานจัดแสดง อิมแพค ศูนย์สิริกิติ์

- ประสานงานและบริการหลังการขาย

- รับคำเสนอแนะติชม จากลูกค้า

- บันทึกและเก็บข้อมูล

- ติดป้าย banner ตั้งร้าน จัดวางป้ายโฆษณาในร้าน เติมโบรชัวร์

- งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานขาย

8. พนักงานขายหน้าร้าน ตอบเฟส ไลน์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000

สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศ ปื่นเกล้า

รายละเอียดของงาน
รายได้ 15,000 - 20,000 บาท


บริษัท

- ใกล้ศูนย์รวมผู้คน ตรงข้ามศุนย์การค้าเซนทรัลปิ่นเกล้า ติดกับเมเจอร์ปิ่นเกล้า

- เพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร พร้อมดูแลให้คำปรึกษา

- มีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำงานตลอดเวลา

- สถานที่ปลอดโปร่งน่าทำงาน

- มีอุปกรณ์สำนักงานพร้อม

- ใกล้ชิด และประเมินผลการทำงานโดยผู้บริหาร

- เวลาทำงาน 9.00 - 18.00น. วันจันทร์-เสาร์


ผลตอบแทน

รายได้ 12,000 - 16,000 บาท ตามความสามารถ

- เงินเดือน

- มีโบนัส หากบรรลุเป้าหมาย

- สวัสดิการตามกฎหมายระบุ (ลากิจ ลาป่วย)

- ประกันสังคมหน้าที่รับผิดชอบ

- รับลูกค้าหน้าร้าน โทรศัพท์

- ตอบคำถามลูกค้าทางเฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ

- ประสานงานและบริการหลังการขาย

- ติดตาม รับคำเสนอแนะติชม จากลูกค้า

- บันทึกและเก็บข้อมูล

- งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ชอบงานขาย

9. Graphic Design

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : บริษัท (ข้างเมเจอร์ปิ่นกล้า)

รายละเอียดของงาน
เพื่อนร่วมงานเป็นมิตร สถานที่น่าทำงาน เดินทางสะดวก

ชอบความท้าทาย ออกแบบ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย

ขึ้นเงินเดือนประจำปี+โบนัสบริษัท

- ใกล้ศูนย์รวมผู้คน ตรงข้ามศุนย์การค้าเซนทรัลปิ่นเกล้า ติดกับเมเจอร์ปิ่นเกล้า

- เพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร พร้อมดูแลให้คำปรึกษา

- สถานที่ปลอดโปร่งน่าทำงาน

- ใกล้ชิด และประเมินผลการทำงานโดยผู้บริหาร

- เวลาทำงาน 9.00 - 18.00น. วันจันทร์-เสาร์


ผลตอบแทน

- ขึ้นเงินเดือนประจำปี และ โบนัสต่างหาก

- สวัสดิการตามกฎหมายระบุ

- ประกันสังคม

- เงินเดือน 15,000


หน้าที่รับผิดชอบ

1. ออกแบบ และติดต่องานสื่อ สิ่งพิมพ์ และโฆษณา

2. ดูแล Social Media, Website

3. ประชาสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ ให้ข้อมูลลูกค้า

4. จัดทำพัฒนาข้อมูลสินค้า และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนการขาย

5. งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / นิเทศศาสตร์ / การตลาด / สารสนเทศ / การออกแบบ / กราฟฟิค / อื่นๆ
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

10. เซลตัวแทนจำหน่าย สาขาแบริ่ง 23

อัตรา : 3

เงินเดือน : 10000-40000 ตามความสามารถ

สถานที่ทำงาน : แบริ่ง 23 กทม. ปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
- ลงพื้นที่ออกตลาด หาลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ประเภทต่างๆ เช่น ร้านอุปกรณ์แต่งรถยนต์ อะไหล่ยนต์ อู่รถยนต์ ศูนย์บริการรถยนต์ หรือ อื่นๆ ตามช่องทางของตนเอง
-เป็นตัวแทนบริษัทเพื่อประสานงาน ดูแล ติดต่อ เข้าพบลูกค้า ลูกค้าสัมพันธ์ และบริการหลังการขาย
-แนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ แก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่าย
-ปฏิบัติงานขายในรูปแบบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ออกงานอีเว้นงานแสดงสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • 2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • 3. มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถยนต์/จักรยานยนต์)
 • 4. ชอบความท้าทาย ทดสอบตัวเอง ได้ผลตอบแทนตามความสามารถ
 • 5. มีความขยัน ซื่อสัตว์ อดทน และรักในอาชีพการขาย
 • 6. หากมีประสบการณ์การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. เจ้าหน้าที่การตลาด ยิงแอดFacebook ตอบแชทลูกค้า Line@ Facebook (แบริ่ง 23)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10000-30000

สถานที่ทำงาน : แบริ่ง 23

รายละเอียดของงาน
-ตอบแชท Line Facebook ขายออนไลน์
-ยิงแอดสร้างสรรค์คอนเท้นเพื่อเพิ่มยอดขาย
-แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าส่งเสริมการขาย
-ปฏิบัติงานในรูปแบบอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เป็นผู้ที่มีใจรักในงานขาย
 • 2.มีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียดีดีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
 • 3.อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • 4. ชอบความท้าทาย ทดสอบตัวเอง ได้ผลตอบแทนตามความสามารถ
 • 5.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักในอาชีพการขาย
 • 6.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000-18000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เฮอร์ริเคน รีอินเวนชั่น จำกัด

รายละเอียดของงาน
ดูแลระบบงานบัญชี รายรับ รายจ่าย สามารถลงบัญชี ดูงบดุลบริษัทฯได้ ยื่นแบบ ภงด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบ การศึกษา ตั้งแต่ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสพการณ์ ด้านการทำบัญชี มา 2ปี ขึ้นไป
 • สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดี มีมิตรสัมพันธ์
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และมาความอดทน
 • มีทักษะ ในงานที่รับผิดชอบ และ เรียนรู้ พัฒนา
 • อายุ ไม่เกิน 30 ปี เพศ หญิง

13. พนักงาน ทำอาหาร ประจำสาขา (ศาลายา)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 9500-10500

สถานที่ทำงาน : บริษัท เฮอร์ริเคน รีอินเวนชั่น จำกัด

รายละเอียดของงาน
ทำ่อาหาร ประเภท สเต๊ก อาหาร ปรุง เสร็จ
ทำเครื่องดื่ม ประเภท ชา กาแฟ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบ การศึกษา ตั้งแต่ ปวช ขึ้นไป
 • มีประสพการณ์ ด้านการทำอาหาร มา อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดี มีมิตรสัมพันธ์
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และมาความอดทน
 • มีทักษะ ในงานที่รับผิดชอบ และ เรียนรู้ พัฒนา
 • อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • ต้องเป็นผู้ที่ชอบ ทำอาหาร และ เรียนรู้การทำอาหาร ได้อย่างต่อเนื่อง

วิธีการรับสมัครงาน
สนใจสมัครงาน ส่งใบสมัครมาทาง Jobth.com
หรือ E-mail: contact@hurricanerp.com

หากผ่านการคัดเลือกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อนัดสัมภาษณ์

บริษัท เฮอร์ริเคน รีอินเวนชั่น จำกัด
474, 476 ซ.แซมมี่ ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02-434-0070 แฟกซ์ 02-434-0075
E-mail: contact@hurricanerp.com
www.hurricanerp.com

บริษัท เฮอร์ริเคน รีอินเวนชั่น จำกัด
เลขที่ 474,476 ซอยแซมมี่ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 024340070-4
แฟกซ์ : 024340075

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

http://www.hurricanerp.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com