บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
บริษัท คิว คอมแพค จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านบริการให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพ จดทะเบียนที่ปรึกษา AAA ลำดับที่ 2919 โดยมีงานบริการด้านต่างๆที่ครอบคลุมความต้องการในปัจจุบันได้แก่
- บริการคำปรึกษาระบบคุณภาพ TS16949 ISO14000 ISO18000 ISO9000 ISO17025 ISO22000 BRC HACCP GMP
- บริการฝึกอบรมภายในองค์กร (IN-HOUSE TRAINING)
- บริการขออนุญาตต่างๆกับหน่วยงานราชการเช่น ใบ รง.2 ใบ รง.4 ใบ อ.2 ใบ อ.17 ใบ สบ.5
รวมถึงบริการด้านออกแบบโรงงานให้ถูกต้องตามหลักการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตลาด

โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลักทั้ง นักศึกษา, อาจารย์ รวมทั้งผู้ประกอบการ จึงเป็นที่ไว้วางใจในการรับงานโครงการจากภาครัฐหลายหน่วยงานเช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมจังหวัด และสถาบันอาหารเป็นต้น

เรามาจากสิ่งที่เชื่อ "ระบบงานที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาทุกอย่างได้" "Quality System Improve Everything"

***ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (วันเสาร์ เว้น เสาร์ )

1. เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำกรุงเทพ) ด่วนมาก เริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท คิว คอมแพค จำกัด

รายละเอียดของงาน
1 โทรขายเพื่อประชาสัมพันธ์บริการ และโครงการให้ลูกค้ารับทราบให้ตรงตามเป้าหมายในแต่ละวัน
2 สอบถามรายละเอียดจากลูกค้าและรับฟังความต้องการของลูกค้า รวมถึงอธิบายรายละเอียดการบริการเบื้องต้น ให้ลูกค้าเกิดความสนใจ
3 ประชุมสื่อสารข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าที่มีความสนใจให้กับผู้ที่รับผิดชอบในลำดับถัดไป
4 สรุปงานการขายประชาสัมพันธ์ประจำวัน
5 มีค่าคอมมิชชั่นกลุ่ม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี,ปริญญาโทร สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในการขายบัตรเครดิต,เทเลซลล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานเช่น ฟังจับประเด็นสำคัญ พูดให้เข้าใจง่าย เขียนจดหมาย
 • มีความคล่องตัว กระตือรือร้น สามารถทำงานเร่งด่วนได้
 • ทำงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่/ มียานพาหนะของตัวเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่เทเลเซลล์

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : 21/20 ถ.มาเจริญ เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม

รายละเอียดของงาน
1 โทรประชาสัมพันธ์โครงการหรือโปรโมชั่นงานบริการต่างๆของภาครัฐและของบริษัทให้ลูกค้าที่เป็นเป้าหมายรับทราบโดยตรง
2 โทรสอบถามรายละเอียดข้อมูลลูกค้าเบื้องต้น, รับฟังความต้องการของลูกค้า รวมถึงนำเสนอโครงการจากภาครัฐ หรือโปรโมชั่นของบริษัทฯที่เหมาะสม
3 ประชุมสื่อสารข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าที่มีความสนใจให้กับผู้ที่รับผิดชอบในลำดับถัดไป
4 สรุปงานการขายประชาสัมพันธ์ประจำวัน
5 มีค่า Intensive ประจำตำแหน่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศช/ญ อายุ 23-30 ปี ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี (ทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ Telesale,CallCenter หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการเจรจา-สื่อสารที่ดี มีทัศนะคติที่ดี มี Service Mind พร้อมเรียนรู้ประสบการงานใหม่ๆ
 • ทำงานภายใต้ความกดดัน และร่วมงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Word / Excel***
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (กรุงเทพ)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามข้อตกลง

สถานที่ทำงาน : หนองแขม ภาษีเจริญ

รายละเอียดของงาน
- จัดทำเอกสารต่างที่ต้องมีการใช้ภายในหน่วยงาน, ปรับปรุงเก่า รวมถึงควบคุมเอกสารต่างๆที่มีการใช้ภายในหน่วยงานให้มีการใช้เอกสารที่เป็นปัจจุบัน
- จัดทำ "ใบเสนอราคา" ให้กับเจ้าหน้าที่ขาย ตามที่เจ้าหน้าที่ขายร้องขอ
- ส่ง "ใบเสนอราคา" ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยเจ้าหน้าที่ขายที่รับผิดชอบให้กับลูกค้า
- ติดตามหลักฐานแนบประกอบต่างๆเช่น ภพ.20, แบบประเมินเบื้องต้นในการใช้บริการ รวมถึงหลักฐานอื่นๆกรณีที่ลูกค้ามีการเซนต์ใบเสนอราคาแล้ว
- จัดทำ "ใบ SO" เพื่อเปิดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามความคืบหน้า
- จัดทำรายงานสรุปการทำงานประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • -ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • -เรียนรู้งานเร็ว มีความตั้งใจสูง
 • -มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ
 • -มีทักษะในการสื่อสารและบริการที่ดี
 • - มีใจรักในงานบริการ,ยิ้มแย้มแจ่มใส , มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • -ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องและมีพื้นฐานภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • -มีทักษะด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บจก. คิว คอมแพค

รายละเอียดของงาน
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จดแจ้งเลข อย.
ขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองการขาย
ตรวจสอบคำโฆษณาบนฉลาก Artwork ทุกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ติดตามผลที่ อย.
จัดทำเอกสาร นำเข้า/ส่งออก วัตถุดิบตามขั้นตอนที่กำหนด
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จดแจ้งเลข อย. อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีทักษะในการติดต่อสือสารกับหน่วยงานราชการ
 • มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบ GMP/HACCP
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี / มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • ขับรถยต์ได้ ทั้งเกียร์ธรรมดา/เกียร์ออโต้ และมีใบอนุญาต ขับขี่
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่ดูแลบริการโครงการฝึกอบรมภายนอก

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานบริษัท คิวคอมแพค

รายละเอียดของงาน
- รวบรวมข้อมูลทางการตลาดต่างๆที่เป็นการฝึกอบรม, สัมมนา จากธุรกิจประเภทเดียวกันเช่่น แผนการฝึกอบรมประจำปีจากผู้ให้บริการอื่นๆ, ค่าลงทะเบียน และค่าโรงแรมเป็นต้น
- จัดทำแผนการฝึกอบรมภายนอกของทางบริษัทฯ เพื่อกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯได้เข้ามาใช้บริการ
- จัดทำแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมเป้ายอดขายในการอบรมภายนอกของบริษัทฯ
- ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทเช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายประสานงาน รวมถึงฝ่ายขายและการตลาด เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำเสนอให้แก่ลูกค้า
- ประชุมติดตามรายชื่อผู้สนใจการอบรม
- ดูแล ติดต่อ ประสานงานการอบรมในแต่ละครั้งให้มีผลงานตรงตามเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. ชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์ ด้านการฝึกอบรม 2-3 ปีขึ้นไป
 • 4. มีความเป็นผู้นำ สามารถเป็นวิทยากรได้
 • 5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office, E-mail, Internet ได้เป็นอย่างดี
 • 6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • 7. ขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ (GMP/HACCP/ISO17025,ISO22000/BRC) ด่วนมากๆๆๆๆ

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บจก.คิว คอมแพค

รายละเอียดของงาน
1. สามารถให้บริการคำปรึกษางานด้านระบบคุณภาพเช่น GMP/BRC / HACCP / ISO17025 / ISO22000/ IFS
2. สามารถเป็นวิทยากรบรรยายฝึกอบรมในหลักสูตรอบรมต่างๆที่ได้รับมอบหมายได้
3. จัดทำรายงานปฏิบัติงานภายหลังการเข้าให้บริการทุกครั้ง ในรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด
4. ดูแล เอาใจใส่ ติดต่อสอบถามความต้องการเพิ่มเติมหลังจากจบโครงการเพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน
5. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงาน เพื่อเสริมสร้างกับระบบคุณภาพทีมีการจัดทำไว้แล้วให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน GMP,HACCP,ISO17025/ISO22000 ,BRC ,IFS
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทายและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • มีความคล่องตัว กระตือรือร้น สามารถทำงานเร่งด่วนได้
 • ทำงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่/ มียานพาหนะของตัวเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

7. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : 18000-25000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ และต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
1 เข้ารับความต้องการลูกค้าเบื้องต้น
2 จัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ การตรวจสอบคุณลักษณะของตัวอย่างสินค้า ทบทวนข้อตกลงเบื้องต้น ทดลองสูตรการผลิตอย่างน้อย 3 สูตร สรุปผลการทดสอบชิม
3 เข้าพัฒนาผลิตภัณฑ์กับสายการผลิตจริง
4 สรุปต้นทุนในการผลิต
5 จัดทำรายละเอียดวัตถุดิบ กระบวนการผลิต สินค้าสำเร็จ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์, วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และมีรถยนต์เป็นของตัวเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ (ฝึกหัด) (ประจำที่กรุงเทพ และเชียงใหม่)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : 21/20 ถ.มาเจริญ เพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม

รายละเอียดของงาน
1 ติดตามที่ปรึกษาหลักในการเข้าให้บริการคำปรึกษากับลูกค้า
2 ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย
3 ติดตามความคืบหน้าจากลูกค้า พร้อมจัดทำรายงานให้ที่ปรึกษารับทราบ
4 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1 จบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2 มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000 ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • 3 ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • 4 สามารถเดินทาง และค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • 5 ใช้โปรแกรม Microsoft office, Photo shop ได้ดี
 • 6 ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC IFS
 • 7 มียานพาหนะของตัวเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 8 เพศชายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9. Freelance By the side Graphic Design / R&D FOOD/ Marketing / System

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 30000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานบริษัท คิวคอมแพค

รายละเอียดของงาน
1 เข้าให้บริการกับลูกค้าตรงตามแผนที่กำหนดในแต่ละด้านความสามารถ
2 จัดทำ ปรับปรุง และติดตามความคืบหน้างานของลูกค้าแต่ละรายจนบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ
3 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในการเข้าบริการแต่ละครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย/หญิง
 • 2 วุฒิการศึกษาถูกต้องตรงตามสายงานแต่ละด้าน
 • 3 อายุมากกว่า 30 ปี
 • 4 สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • 5 มีประสบการณ์มาแนบในวันสัมภาษณ์

วิธีการรับสมัครงาน
ทาง Web : JobTH
ทาง E-mail : watcharaphan_c@hotmail.com
ทาง ฝ่ายบุคคล : hr_qcompact14@outlook.co.th

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด
เลขที่ 21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 088-255-1763 / 02-8122204 ต่อ 13
แฟกซ์ : 02-8122204

ติดต่อ : คุณวัชรพันธ์ จันอนุกาญน์

http://www.qcompact.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com