บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด
บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง ด้วยการริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมรักษามาตรฐานการทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมอบความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า สังคม พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนหลักของคุณธรรม จิตสำนึก และความรับผิดชอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

1. เจ้าหน้าที่ประมาณราคา ( ด่วน )

อัตรา : 1

เงินเดือน : พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด

รายละเอียดของงาน
-วิเคราะห์และประมาณราคาค่าก่อสร้างต่าง ๆ
-ออกแบบโครงสร้าง
-งานประมาณราคา
-ถอดแบบประมาณราคา จัดทำราคากลางงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล
-สามารถใช้ โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
-เปรียบเทียบราคาก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศ หญิง / ชาย
 • - วุฒิการศึกษา อนุปริญญา - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างโยธา / สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ด้านงานประมาณราคาก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • - ใช้คอมพิวเตอร์ Ms. office ได้

2. เจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงสร้าง บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด ชั้น 19

อัตรา : 1

เงินเดือน : พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
- จัดทำแบบโครงสร้าง ทั้งแบบก่อสร้าง และแบบยื่นขออนุญาตฯ
- จัดทำแบบขออนุญาต แบบ ก่อสร้าง งานโครงสร้าง โครงการต่างๆ ให้เสร็จทันกำหนด และมีความถูกต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศ หญิง / ชาย
 • - วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
 • - มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบโครงสร้าง , CLEAR แบบก่อสร้าง
 • - เขียนแบบจัดทำแบบ Presentation , ทำ Sketch up
 • - เขียบแบบ Final Design , แบบยื่นขออนุญาต ฯ
 • - จัดทำ Detail Design

3. เจ้าหน้าที่ขาย ประจำโครงการพระราม 2

อัตรา : 1

เงินเดือน : พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : โครงการเทรนดี้ ธารา พระราม 2

รายละเอียดของงาน
-รับผิดชอบงานขายของโครงการ
-เสนอขายสินค้าและปิดการขาย
-จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับงานขาย
-ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
-ติดต่อประสานงานกับธนาคารในการยื่นกู้ขอสินเชื่อให้กับลูกค้า
-ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานขายและบ้านตัวอย่าง
-ปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศ หญิง / ชาย
 • - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด-การขาย กรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ 1 ปี ขึ้นไป
 • - ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • - มีบุคลิกและ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

4. เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ ( บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด )

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

รายละเอียดของงาน
-ติดต่อประสานงานราชการ
-ติดต่อยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง , บ้านเลขที่ , ขอน้ำ ขอไฟ , ขออนุญาตเชื่อมทาง ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ฯลฯ
-รับผิดชอบงานยื่นขออนุญาตต่างๆ ให้ได้ผลสำเร็จทันตามแผนงาน
-เป็นตัวแทนบริษัท ฯประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน สนง.เขต กทม. , จังหวัด ,การไฟฟ้า ,ประปา
-จัดทำพิมพ์สัญญางานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย - หญิง ไม่จำกัด อายุ 20 -25 ปี
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้คล่อง และแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดีในองค์กร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ขับรถยนต์เป็น มีใบขับขี่

5. พนักงานขายสมาชิกสโมสรกีฬา (ประจำสโมสรที่พระราม2)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 13000-15000 (มีคอมมิชชั่น+ค่าสอนกีฬา)

สถานที่ทำงาน : พระรามที่2 ซอย 47 (อนามัยงามเจริญ) แยก 11

รายละเอียดของงาน
เสนอขายสมาชิกสโมสรกีฬากับสมาชิกและผู้สนใจ
ดูแลสมาชิก ดูแลสโมสร เปิด-ปิดสโมสร
ให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกาย เทรนการออกกำลังกายได้
แนะนำการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย
ดูแลงานธุรการได้ ออกใบเสร็จจากระบบ ออกรายงานการขาย
จองการใช้งานสโมสรจากการโทรจองของสมาชิก
มีความรู้ใน Social Network อาทิ Facebook Twitter Instagram จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 23-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (จบวิทยาศาสตร์การกีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (08.30-17.30 และ 12.00-21.00) ทำงาน 6 วันและหยุดในวันธรรมดา 1 วัน
 • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคคลิกดี น่าเชื่อถือ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความอดทนกับงานที่ละเอียด เรียนรู้ได้เร็ว ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้และพร้อมเรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูปของสโมสร
 • มีความอดทนกับงานขาย มีความคิดริเริ่มทางการขาย พัฒนาต่อยอดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการขายได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกับการทำงาน
 • สามารถเทรนการออกกำลังกาย นำคลาสออกกำลังกาย สร้างคลาสออกกำลังกายกลุ่มได้ (สำหรับผู้จบวิทย์-กีฬา)
 • พร้อมที่จะทำงานได้ทันทีภายใน
 • มีภูมิลำเนาพักอาศัยละแวกสโมสร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พนักงานธุรการสโมสรกีฬา (รับด่วน) (ปฏิบัติงานที่ ถ.พระราม2)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12000-15000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : พระรามที่2 ซอย 47 แยก 11 (อนามัยงามเจริญ)

รายละเอียดของงาน
-ธุรการของสโมสร ออกใบเสร็จรับเงิน ตัดคอร์สเรียน จัดทำรายงานการขายประจำวัน, สัปดาห์, เดือน และรายงานต่างๆ
-บริการรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
-แนะนำการใช้บริการด้านกีฬาของสโมสรแก่ผู้สนใจที่เข้าเยี่ยม
-จัดทำแบบฟอร์มการใช้บริการของสมาชิกและแบบฟอร์มต่างๆ
-ดูแลระบบงานออนไลน์ ข้อมูลเพื่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
-ดูแลงานแม่บ้าน คนสวน รปภ. เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง
-ดูแลภาพรวมของสโมสร ในรูปแบบงานบริการที่สร้างความประทับใจให้สมาชิก
-จดบันทึกรายงานการประชุมภายในสโมสร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์งานธุุรการและประสานงานได้คล่องแคล่ว ว่องไว
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (08.30-17.30 และ/หรือ 12.00-21.00) หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน (วันพุธ)
 • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคคลิกดี น่าเชื่อถือ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความอดทนกับงานที่ละเอียด เรียนรู้ได้เร็ว ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดีและพร้อมเรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูปของสโมสร
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย อดทนกับงานบริการ มีความคิดริเริ่ม พัฒนาต่อยอดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้
 • สู้งาน ไม่ย่อท้อกับงานจำนวนมาก พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจของบริษัท
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกับการทำงาน รักการออกกำลังกาย มีบุคคลิกภาพที่ดี
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภูมิลำเนาพักอาศัยละแวกสโมสร (ย่านพระราม 2, บางขุนเทียน, จอมทอง)

7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำโครงการ บางนา

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : โครงการ บางนา

รายละเอียดของงาน
1.เสนอขายสินค้าและปิดการขาย (ที่โครงการและบูธ ตามที่บริษัทฯกำหนด)
2.จัดเตรียมเอกสารขาย
3.จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานขาย
4.ติดต่อประสานงานกับธนาคารในการยื่นกู้ขอสินเชื่อให้กับลูกค้า
5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
6.ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานขายและบ้านตัวอย่าง
7.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

8. เจ้าหน้าที่นิติกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000-20,000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์ ชั้น 19

รายละเอียดของงาน
-จัดเตรียม / จัดทำเอกสาร
-ประสานงานบุคคลภายใน-ภายนอก นัดเซ็นต์สัญญา , เอกสารประกอบสัญญา
-นำเสนอผู้บังคับบัญชา ลงนาม
-งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
-งานสัญญาต่างๆ ระหว่างบริษัทฯกับบุคคลภายนอกทั้งหมด
-งานนิติกรรมต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • เพศ : ชาย - หญิง อายุ 22- 35 ปีขึ้นไป
 • -มีประสบการณ์ งานนิติกรรมในบริษัทฯ ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
 • -มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ ซื่อสัตย์
 • -มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อร่วมงาน

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครผ่านเว็บไซต์หรือสมัครด้วยตัวเอง

บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด
2445/39 อาคารธารารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2318-8134-6 # 650
แฟกซ์ : 0-2318-8137

ติดต่อ : คุณรัตณวรรณ เรืองโรจน์

http://www.tararomestate.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com