บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Topping ซอส ช็อกโกแลต ส่งให้กับบริษัทชั้นนำภายในประเทศ กำลังขยายสายการผลิตและต้องการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาร่วมงานตามสายงาน

เจ้าหน้าที่ QC Line

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000 - 18,000

สถานที่ทำงาน : 29/35 ซอยสายไหม 58 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมการผลิตในขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2.เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์
3.ตรวจสอบอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
4.ตรวจสอบการใช้เครื่องตรวจจับโลหะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
 • 2. มีความรู้ด้านระบบมาตรฐาน GMP/HACCP/FSSC2200
 • 3. มีความประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.สามารถทนต่อสภาพกดดันได้ดี และ สามารถทำ OT ได้
 • 6.

พนักงานฝ่ายผลิต

อัตรา : 50

เงินเดือน : 325-380

สถานที่ทำงาน : สายไหม ซอย 58

รายละเอียดของงาน
1. ทำงานในส่วนผลิต
2. สามารถยกของหนักได้
3. สามารถอยู่ OT ตามที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความอดทนในการทำงาน
 • หากมีที่พักอยู่บริเวณ สายไหม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สายไหม ซอย 58

รายละเอียดของงาน
1.สามารถวางระบบบัญชีได้
2.จัดทำ Budget Control
3.จัดทำ Cash Folw

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ช และ ญ
 • 2.อายุ 25 - 35 ปี
 • 3.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • 4.มีความอดทนในการทำงาน
 • 5.หากมีที่พักอยู่บริเวณ สายไหม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 6. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป

Supervisor R&D

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามวุฒการศึกษา

สถานที่ทำงาน : สายไหม ซอย 58

รายละเอียดของงาน
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้า
2.คิด Cost ผลิตภัณฑ์เมื่อมีการปรับสูตร
3.วางแผนและออกแบบกระบวนการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ช และ ญ
 • 2.อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • 3.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • 4.มีความรู้ด้าน HACCP / GMP
 • 5.,มีความประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 6.สามารถทนต่อสภาพกดดันได้ดี และ สามารถทำ OT ได้
 • 7.หากมีประสบการณ์ด้าน R&D มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สายไหม ซอย 58

รายละเอียดของงาน
1.ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องบัญชี ด้านรายรับ และ ด้านรายจ่าย
2. รวมรวมรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย ณ.สิ้นเดือนส่งผู้บริหาร
3. จัดทำ Report ต่าง ๆ ภายในแผนกส่งผู้บริหาร
4.ดูแล ควบคุมการทำงานพนักงานภายในแผนก
5.ปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ช และ ญ
 • ไม่จำกัดอายุ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

ผู้จัดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : 29/35 ซ.สายไหม 58 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
1.ทำการวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ
2.ร่วมกับฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพจัดหาข้อกำหนดของกฎหมายที่สอดคล้องกับวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงงาน และสินค้าที่ผลิตขึ้น
3.พิจารณาความปลอดภัยและทดสอบความเหมาะสมของวัตถุดิบก่อนนำมาใช้ในการผลิต
4.ร่วมกับฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพกำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
5.มีหน้าที่ชี้แจงกระบวนการผลิตให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ กรณีที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตใหม่
6.ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อและวางแผนการผลิตทำการวางแผนการผลิต และออกสูตรการผลิตสินค้าตามการสั่งซื้อของลูกค้า
7.จัดหาข้อมูลทางด้านกฎหมายด้านอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่โรงงานผลิตขึ้นและ
เรื่องการเป็นของปลอม ให้เป็นปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย/หญิง
 • 2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • 3. มีประสบการณ์ในโรงงานอาหารในสายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 10 ปีขึันไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • 5.

วิธีการรับสมัครงาน
1.IFS_BL@outlook.co.th
2.Jobth.com
3.สมัครงานด้วยตนเอง

บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
29/35 ซอยสายไหม 58 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-991-8586-7
แฟกซ์ : 02-991-8588

ติดต่อ : คุณบุษกร

ดูแผนที่