บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ Topping ซอส ช็อกโกแลต ส่งให้กับบริษัทชั้นนำภายในประเทศ กำลังขยายสายการผลิตและต้องการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาร่วมงานตามสายงาน

เจ้าหน้าที่ QC Line

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000 - 18,000

สถานที่ทำงาน : 29/35 ซอยสายไหม 58 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมการผลิตในขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2.เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์
3.ตรวจสอบอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
4.ตรวจสอบการใช้เครื่องตรวจจับโลหะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
 • 2. มีความรู้ด้านระบบมาตรฐาน GMP/HACCP/FSSC2200
 • 3. มีความประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.สามารถทนต่อสภาพกดดันได้ดี และ สามารถทำ OT ได้
 • 6.

พนักงานฝ่ายผลิต

อัตรา : 10

เงินเดือน : 335-380

สถานที่ทำงาน : สายไหม ซอย 58

รายละเอียดของงาน
1. ทำงานในส่วนผลิต
2. สามารถยกของหนักได้
3. สามารถอยู่ OT ตามที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความอดทนในการทำงาน
 • หากมีที่พักอยู่บริเวณ สายไหม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สายไหม ซอย 58

รายละเอียดของงาน
1.สามารถวางระบบบัญชีได้
2.จัดทำ Budget Control
3.จัดทำ Cash Folw

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • 2.มีความอดทนในการทำงาน
 • 3.หากมีที่พักอยู่บริเวณ สายไหม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • 5.
 • 6.

วิศวกรรมช่างจักรกล

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สายไหม ซอย 58

รายละเอียดของงาน
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน
2.ควบคุมดูแลหม้อต้มไอน้ำ
3.ตรวจสอบและทำประวัติเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องจักรกลหรือที่เกี่ยวข้อง
 • 2.มีประสบการณ์ด้านช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 3.มีความประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4. สามารถทำ OT ได้

Supervisor R&D

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามวุฒการศึกษา

สถานที่ทำงาน : สายไหม ซอย 58

รายละเอียดของงาน
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้า
2.คิด Cost ผลิตภัณฑ์เมื่อมีการปรับสูตร
3.วางแผนและออกแบบกระบวนการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
 • 2.มีความรู้ด้าน HACCP / GMP
 • 3.มีความประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.สามารถทนต่อสภาพกดดันได้ดี และ สามารถทำ OT ได้
 • 5.หากมีประสบการณ์ด้าน R&D มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 6.
 • 7.

วิศวกรรมไฟฟ้า

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : สายไหม ซอย 58

รายละเอียดของงาน
1.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงงาน
2.ตรวจสอบและลงบันทึกประวัติของอุปกรณ์ไฟฟ้า
3.ติดต่อผู้รับเหมาที่เข้ามาปฎิบัติงานในโรงงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
 • 2. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 3. สามารถทำ OT ได้

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สายไหม ซอย 58

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์โครงสร้างอาคาร
2.บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนประจำปี
3.วิเคราะห์แนวโน้มการใช้เครื่องจักรแค่ละพี้นที่
4.เป็นผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องจักรกลหรือที่เกี่ยวข้อง
 • 2.มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโรงงานอาหารอย่างน้อย 5 ปี
 • 3.มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
 • 4. มีทักษะในการเป็นหัวหน้างาน และการติดต่อประสานงานและการเจรจาต่อรอง
 • 5

ธุรการวิศวกรรม

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามวุฒการศึกษา

สถานที่ทำงาน : สายไหม ซอย 58

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมการนำเข้าและเบิกจ่ายเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุง
2.ทำประวัติเครื่องจักร
3.ประสานงานช่างและแผนกที่เกี่ยวข้อง
4.ประสานงานเรื่องใบแจ้งซ่อม
5.ประสานงานจัดซื้ออะไหล่ หรือ อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
 • 2. มีประสบการณ์ด้านธุรการช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 3. สามารถใช้ Computer ได้ดี
 • 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สายไหม ซอย 58

รายละเอียดของงาน
1.ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องบัญชี ด้านรายรับ และ ด้านรายจ่าย
2. รวมรวมรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย ณ.สิ้นเดือนส่งผู้บริหาร
3. จัดทำ Report ต่าง ๆ ภายในแผนกส่งผู้บริหาร
4.ดูแล ควบคุมการทำงานพนักงานภายในแผนก
5.ปฎิบัติตามกฎระเบียบขอ'บริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
 • 2. มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 3. มีความประสบการณ์เกี่ยวกับบัญชีในโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • 5.หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : 29/35 ซ.สายไหม 58 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
1.ทำการวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า โดยพิจารณาถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ
2.ร่วมกับฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพจัดหาข้อกำหนดของกฎหมายที่สอดคล้องกับวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงงาน และสินค้าที่ผลิตขึ้น
3.พิจารณาความปลอดภัยและทดสอบความเหมาะสมของวัตถุดิบก่อนนำมาใช้ในการผลิต
4.ร่วมกับฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพกำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
5.มีหน้าที่ชี้แจงกระบวนการผลิตให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ กรณีที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตใหม่
6.ร่วมกับฝ่ายจัดซื้อและวางแผนการผลิตทำการวางแผนการผลิต และออกสูตรการผลิตสินค้าตามการสั่งซื้อของลูกค้า
7.จัดหาข้อมูลทางด้านกฎหมายด้านอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่โรงงานผลิตขึ้นและ
เรื่องการเป็นของปลอม ให้เป็นปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • 2. มีประสบการณ์ในโรงงานอาหารในสายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 10 ปีขึันไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • 4.
 • 5.

Werehouse & Logistics Supervisor

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัทอินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. รับผิดชอบเรื่องการควบคุมสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปและสต๊อกวัตถุดิบภายในคลังสินค้า
2. จัดแผนการประจำสัปดาห์ของห้องคัดวัตถุดิบห้องชั่งวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
3. จัดแผนการจัดส่งของรถขนส่งทั้งภายในบริษัทและรถขนส่งจาก Supplier ทุกสัปดาห์
4. เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในส่วนงานการล้างถัง
5. จัดแผนการรับผิดชอบเรื่องการเตรียมวัตถุดิบแช่แข็งล่วงหน้าโดยดูจากแผนการผลิตที่ได้รับ
6. เป็นผู้รับผิดชอบและจัดแผนงานให้พนักงานรับวัตถุดิบ
7. ดูแล Stock สินค้าสำเร็จรูปที่ได้รับแจ้งยอดจากฝ่ายผลิตเพื่อให้พนักงานจัดสินค้ารอโหลด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Logistics หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานคลังสินค้าเกี่ยวกับโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 3. มีทักษะในการเป็นหัวหน้างาน และการติดต่อประสานงาน

Import-Export

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20000 - 30000

สถานที่ทำงาน : สายไหม ซอย 58

รายละเอียดของงาน
1.ติดต่อประสานงานภายในองค์กร , Suppliers , จัดซื้อต่างประเทศ
2.เจรจาต่อรองกับ Suppliers
3.ติตตามการสั่งซื้อ กำหนดแผนการส่งสินค้ากับ Suppliers
4.ตรวจสอบเอกสารนำเข้า PO,PL,LC,Invoice ,Packing List , BL
5.แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบความคืบหน้าในการสั่งซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศ ช - ญ
 • 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • 4. สามารถใช้ Computer และ Internet ได้ดี
 • 5.มีประสบการณ์ด้านนำเข้า - ส่งออก 5 ปี ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : 29/35 ซ.สายไหม 58 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

รายละเอียดของงาน
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้า
2.คิด Cost ผลิตภัณฑ์เมื่อมีการปรับสูตร
3.วางแผนและออกแบบกระบวนการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2. มีความรู้ด้านระบบ HACCP/GMP
 • 3.มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.สามารถทนต่อสภาพกดดันได้ดี และ สามารถทำ OT ได้
 • 5.หากมีประสบการณ์ด้าน R&D มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัทอินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมสต๊อกการรับเข้า เบิก-จ่ายวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป
2.รับผิดชอบเอกสารของแผนกให้ถูกต้องตรงตามระบบ
3.ควบคุมดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของพื้นที่คลังสินค้าและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน
4.รับผิดชอบงานอื่นๆที่หัวหน้างานมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Logistics หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลังสินค้าหรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานคลังสินค้าเกี่ยวกับโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ และทำงานในสภาวะกดดันได้

ธุรการจัดซื้อ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. ประสานงานด้านการจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ
2. ควบคุมดูแล Stock และจัดซื้อสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
3. ประสานงาน Supplier ต่างประเทศและติดตามความคืบหน้าต่างๆพร้อมประสานงานกับ บ. Shipping ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า
4. ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถไปยังท่าเรือ
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีทุกสาขา
 • 2. รับผิดชอบงานได้ดี
 • 3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • 5. มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจาต่อรองที่ดี มีใจรักงานบริการ
 • 6.อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • 7. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

วิธีการรับสมัครงาน
1.IFS_BL@outlook.co.th
2.Jobth.com
3.สมัครงานด้วยตนเอง

บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
29/35 ซอยสายไหม 58 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-991-8586-7
แฟกซ์ : 02-991-8588

ติดต่อ : คุณบุษกร

ดูแผนที่