บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาทิเช่น ขวดน้ำดื่ม,น้ำหวาน,ช้อน,หลอดพรีฟอร์ม,หลอดน้ำดื่ม,แก้ว,ถังน้ำ

1. ธุรการฝ่ายขาย

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10000-15000

สถานที่ทำงาน : 8/8 หมู่ 4 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

รายละเอียดของงาน
1.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
2.ติตตามแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ทุกเรื่อง
3.จัดทำรายงานต่างๆให้ฝ่ายขายแต่ละคน
4.บริการงานด้านเอกสารให้ฝ่ายขาย,ผู้แทนขาย
5.รับโทรศัพท์ลูกค้า ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
6.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย
7.ติดตามแก้ไขปัญญหาที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
8.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9.รับตอบ E-mail เพจบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส-ปริญญาตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรุูปได้
 • มีความระเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี

2. ช่างไฟฟ้า

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : บางบัวทอง 1 ตำแหน่ง ,ปทุมธานี 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน
ดูแลและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงงาน และเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง หรือที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ช่างควบคุมเครื่องจักร

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 105/200 หมู่ 1 เทพปทุม(ถนนปทุมสายเก่า) ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี

รายละเอียดของงาน
ปรับและควบคุมเครื่องจักรขึ้นรูปพลาสติก
ทำงานในสายงานการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18-40 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 ปวช,ปวส ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยันอดทน

4. ช่างแม่พิมพ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไทย เอ็น.เค. พลาสติก จำกัด สาขาปทุมธานี 109 หมู่ 1 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน
ซ่อม สร้างแม่พิมพ์ ฉีด, เป่า พลาสติก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิม.3 ขึ้นไป
 • - สามารถใช้เครื่องกลึง , เครื่องมิลลิ่ง ได้
 • - มีประสบการณ์ด้านการซ่อม และสร้างแม่พิมพ์ เป่า, ฉีดพลาสติก 2 ปี ขึ้นไป
 • - มีความรู้ด้าน CNC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่การตลาด

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 15,000-40,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี

รายละเอียดของงาน
ขายสินค้าของบริษัทฯ ประเภทขวดน้ำหวาน-น้ำดื่ม ถุงร้อน แก้ว หลอดดูดน้ำ หลอดสำหรับเป่าขวด เป็นต้น ใช้รถยนต์และเบอร์โทรของบริษัทฯ เข้า-ออก office ทุกวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 25-40
 • จบการศึกษาปวช-ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และรู้เส้นทางการจราจรดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มี
 • มีประสบการณ์ในการขายจะพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

6. ธุรการ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10000-15000

สถานที่ทำงาน : สาขาปทุม 105/200 หมู่ 1 ต.บางขะแยง (บริษัทตั้งอยู่ตรงข้ามวัดน้ำวน ปทุมสายใน)

รายละเอียดของงาน
บันทึกข้อมูลการผลิต ลงในระบบ SAP
ช่วยงานธุรการด้ายเอกสารต่างๆของฝ่ายผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นและมี Service mind
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆได้คล่อง

7. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ปทุมธานี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 105/200 หมู่ 1เทพปทุม (ถนนปทุมสายเก่า) ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี 12000

รายละเอียดของงาน
1.สามารถบริหารการสั่งวัตถุดอบตามแผนการผลิตได้
2.สามารถบริหารสินค้าสำเร็จรูปในการรับ-เก็บ-จ่าย ได้อย่างถูกต้อง
3.ควบคุมการทำงานตรวจสอบการทำงานของพนักงานคลังสินค้า
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า
 • มีทักษะหรือมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานในงานกระจายสินค้า
 • มีความรู้ในการจัดการเรื่่องคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใข้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ไดัดึ

8. Digital Marketing

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20000-25000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.รับผิดชอบการวางแผนและดำเนินการด้านการตลาดและการขายงานดับลูกค้าทั้งออนไลน์ รวมถึงเก็บข้อมูลลูกค้า
2. พัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและแผนงานเพื่อผลักดันการเติบโต การตลาดออนไลน์ขององค์กร
3.คิดค้นแคมเปญทางการตลาดออนไลน์และรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาในทุกช่องทางการตลาด
4. ควบคุมดูแลงานด้านกิจกรรมการตลาดดิจิตอล การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท การเพิ่มยอดขาย และทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น
5. ดูแลช่องทางดิจิตอลทั้งหมดรวมถึง Social Media, แอปพลิเคชั่นมือถือ, เว็บไซต์ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดิจิทัลและธุรกิจ
6.วัดและรายงานประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดดิจิทัลทั้งหมดขององค์กรเพื่อเป็นไปตามนโยบาย และบรรลุแผนการขายการตลาดที่กำหนดและสามารถแข่งขันในตลาดได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง ก็ได้ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3. สามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
 • 4. เข้าใจในระบบสื่อโฆษณา online (Website, App, Google Ad words, Facebook Ads, Instagram, Bloggers) เป็นอย่างดี
 • 5. สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • 6. มีความคิดริเริมสร้างสรรค์
 • 7 มีคววามสามารถในการแต่งภาพ แต่งรูป การตัดต่อคลิปวิดีโอได้
 • 8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน สามารถทำงานเป็นทีม

9. ผู้จัดการคลังสินค้า (บางบัวทอง/ปทุมธานี)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 30000-40000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด

รายละเอียดของงาน
ทำหน้าที่ควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ-การจ่าย การเก็บ และการจัดส่งไปยังลูกค้า การจัดการตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปตามระบบการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและวัตถุดิบ

ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า
วางแผน บริหาร สต๊อค สินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนการผลิตและแผนการจัดส่งออก
ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทำรายงานสต๊อค รายวัน รายเดือน สรุปยอดสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือสิ้นเดือน รวมถึงการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง นำส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจตราดูแลทุกส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและวัตถุดิบให้เข้าระบบ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ.
ดูแลควบคุมงานภายใน STORE ทั้งระบบ
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาวางแผนการจัดเรียงและจัดเก็บสินค้า ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลา โดยประสานงานกับผู้ขนส่ง
บัญชี แจ้งผลการตรวจรับสินค้า การตัดสต๊อก การ QC สินค้า
นัดหมายการรับสินค้า ตรวจสอบสินค้าตามเอกสารการสั่งซื้อ ทั้งจำนวน และคุณภาพ
ส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี,ารจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานคลังในโรงงานอุตสาหกรรมระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย 5 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สุขุม รอบคอบ
 • มีความสามารถวางแผนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับทีมงาน
 • มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดันต่าง ๆ ได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
Email, มาสมัครที่บริษัท หรือส่งใบสมัครมาตามที่อยู่บริษัทฯ

บริษัท ไทย เอ็น.เค.พลาสติก จำกัด
8/8 หมู่ที่ 4 ซอยเทศบาล 19 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 02-9202500-5
แฟกซ์ : 029202506

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

http://www.thainkplastic.co.th
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com