กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นองค์กรอิสระ ทำงานรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะหยุดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสนอทางออกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรียกคืนความสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิตที่อาศัยบนโลกนี้

การรณรงค์ของกรีนพีซสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตสำนึกในสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีในการทำงาน ปัจจุบันนี้ กรีนพีซได้รับเงินทุนสนับสนุนจากผู้มีใจรักสิ่งแวดล้อมกว่า 3 ล้านคน และมีสำนักงานกระจายอยู่ 43 ประเทศทั่วโลก

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กรีนพีซมีนโยบายไม่รับเงินทุนสนับสนุน จากทางหน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรเอกชนใดๆ เพื่อให้กรีนพีซสามารถดำเนินงานได้อย่างอิสระ และเป็นกลาง การสนับสนุนของทุกคนเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ภาระกิจในการปกป้องโลกของเราดำเนินต่อมาได้จนถึงปัจจุบัน

หากคุณเป็นคนหนึ่ง......ที่ห่วงใยในปัญหาสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะลงมือทำ เพื่อเมืองไทย และโลกของเราอีกทั้งชอบในงานที่ท้าทาย และต้องการโอกาสเพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม เรามีโอกาสสำหรับคุณเพื่อเข้าร่วมงานกับกรีนพีซสำนักงานประเทศไทยในตำแหน่ง "นักระดมทุนภาคสนาม"

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามประจำกรุงเทพฯ(สำนักงานใหญ่)

อัตรา : จำนวน 14 อัตรา

เงินเดือน : รายได้รวม 15,000 ถึง 35,000 บาทต่อเดือน

สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานนอกสถานที่(ไม่ประจำ office) ในกรุงเทพฯ และสามารถออกต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของงาน
ทำงานเป็นทีม ทีมละ 4-7 คน ทำงานนอกสถานที่
****ไม่ใช่งานประจำออฟฟิศ****

☼ลักษณะงาน☼ ทำงานเป็นทีม ออกบูท จัดEvent ออกพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ได้รับอนุญาตในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด

★ หน้าที่ ★ ออกไปประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ของกรีนพีซ กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมกันแก่ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และหาเงินทุนสนับสนุนหรือรับบริจาค จากบุคคลทั่วไปตามสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเทพ และต่างจังหวัด ตามแพลนการทำงานของทีม

มีเงินเดือนประจำ โบนัส สวัสดิการต่างๆมากมาย รายได้รวม 15,000 - 35,000 บาท พร้อมกับโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 45 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (ปวส. พิจารณาตามประสบการณ์)
 • สามารถทำงานนอกพื้นที่ได้ (ออกต่างจังหวัดได้ 1-2 ครั้งต่อเดือน)
 • รักอิสระ ชอบความท้าทาย ชอบทำสิ่งใหม่ๆ อยากมีความก้าวหน้า
 • มีอุดมการณ์ที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
 • ชอบพบปะ พูดคุย มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • พร้อมเริ่มงานทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามประจำนครราชสีมา

อัตรา : จำนวน 7 อัตรา

เงินเดือน : รายได้รวม 13,500 ถึง 35,000 บาทต่อเดือน

สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานนอกสถานที่(ไม่ประจำ office)ในจังหวัดนครราชสีมา และเขตภาคอีสานตอนล่าง

รายละเอียดของงาน
ทำงานเป็นทีม ปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อ
1.ประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ขององค์กรโดยการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
2.ระดมเงินทุนแบบรายเดือนต่อเนื่อง จากประชาชนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม และต้องการสนับสนุนงานรณรงค์ของกรีนพีซ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือกำลังศึกษา ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ชอบพบปะผู้คน ช่างเจรจา ขยัน
 • สามารถทำงานเป็นทีม นอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
 • รักในงานท้าทาย ชอบเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม หรือเข้าร่วมงานกิจกรรมอาสาฯจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถรองรับแรงกดดันได้ดี
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามประจำขอนแก่น

อัตรา : จำนวน 10 อัตรา

เงินเดือน : รายได้รวม 13,500 ถึง 35,000 บาทต่อเดือน

สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานนอกสถานที่(ไม่ประจำ office)ในจังหวัดขอนแก่น และเขตภาคอีสาน

รายละเอียดของงาน
ทำงานเป็นทีม ปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อ
1.ประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ขององค์กรโดยการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
2.ระดมเงินทุนแบบรายเดือนต่อเนื่อง จากประชาชนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม และต้องการสนับสนุนงานรณรงค์ของกรีนพีซ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือกำลังศึกษา ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
 • ชอบพบปะผู้คน ช่างเจรจา ขยัน
 • สามารถทำงานเป็นทีม นอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
 • รักในงานท้าทาย ชอบเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม หรือทำกิจกรรมงานอาสาฯจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถรองรับแรงกดดันได้ดี
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามประจำเชียงใหม่

อัตรา : จำนวน 10 อัตรา

เงินเดือน : รายได้รวม 15,000 ถึง 25,000 บาทต่อเดือน

สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานนอกสถานที่(ไม่ประจำ office)ในจังหวัดเชียงใหม่ และเขตภาคเหนือ

รายละเอียดของงาน
☼ลักษณะงาน☼
ทำงานเป็นทีม ออกบูท จัดEvent ออกพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ได้รับอนุญาตในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด

★ หน้าที่ ★ ออกไปประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ของกรีนพีซ กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมกันแก่ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และหาเงินทุนสนับสนุนหรือรับบริจาค จากบุคคลทั่วไปตามสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเทพ และต่างจังหวัด ตามแพลนการทำงานของทีม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ชอบพบปะผู้คน ช่างเจรจา ขยัน
 • สามารถทำงานเป็นทีม นอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
 • รักในงานท้าทาย ชอบเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม มีทักษะการขายหรืองานบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถรองรับแรงกดดันได้ดี
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 • หากมีที่พักเชียงใหม่และมีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามประจำสำนักงานหาดใหญ่

อัตรา : 4

เงินเดือน : 13500

สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานนอกสถานที่(ไม่ประจำ office)ในจังหวัดสงขลา และเขตภาคใต้

รายละเอียดของงาน
☼ลักษณะงาน☼
ทำงานเป็นทีม ออกบูท จัดEvent ออกพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ได้รับอนุญาตในเขตหาดใหญ่-สงขลา และต่างจังหวัด

★ หน้าที่ ★ ออกไปประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ของกรีนพีซ กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมกันแก่ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และหาเงินทุนสนับสนุนหรือรับบริจาค จากบุคคลทั่วไปตามสถานที่ต่างๆทั่วกรุงเทพ และต่างจังหวัด ตามแพลนการทำงานของทีม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ทุกเพศ อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ชอบพบปะผู้คน ช่างเจรจา ขยัน
 • สามารถทำงานเป็นทีม นอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
 • รักในงานท้าทาย ชอบเดินทาง และไม่จำเจ
 • มีประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม มีทักษะการขายหรืองานบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถรองรับแรงกดดันได้ดี
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 • หากมีที่พักในหาดใหญ่และมีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
1.ติดต่อนัดสัมภาษณ์ได้โดยตรงที่
คุณผกามาศ 086-3340107 หรือ 02-357-1921 ต่อ113 , ID Line : paka_kaew
2.สมัครผ่านเว็บไซด์สมัครงานโดยตรง www.jobth.com
3.สมัครผ่าน email: ddc.th@greenpeace.org

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1371 ชั้น 1 แคปปิตอล แมนชั่น ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-3571921 ต่อ 113, 02-3571931
แฟกซ์ : 02-3571929

ติดต่อ : คุณผกามาศ อุดมผล

http://www.greenpeace.org/seasia/th/DDC/
ดูแผนที่