GREENPEACE SEA
กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่มุ่งมั่นทำงานรณรงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และพรรคการเมือง เพื่อความเป็นอิสระในการทำงาน ดังนั้น เงินบริจาคของประชาชนทั่วไป จึงมีความสำคัญที่ทำให้กรีนพีซสามารถบรรลุพันธกิจทั่วโลก เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในการรณรงค์ การระดมทุน และการจัดการด้านการเงิน ปัจจุบันกรีนพีซมีผู้บริจาคที่สนับสนุนทั่วโลกกว่า 3 ล้านคน โดยเป็นผู้บริจาคในประเทศไทยประมาณ 3 หมื่นคน

คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้กรีนพีซสามารถทำงานศึกษาวิจัย จัดทำเอกสารและกิจกรรม รณรงค์ และผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การปกป้องสิ่งแวดล้อม และทำให้เราสามารถเปิดโปงการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์และสันติ ช่วยให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องมหาสมุทร ป่าไม้ แหล่งน้ำ อาหาร และสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นระบบพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตบนโลกใบนี้
GREENPEACE SEA
× GREENPEACE SEA
GREENPEACE SEA
× GREENPEACE SEA
GREENPEACE SEA
× GREENPEACE SEA
GREENPEACE SEA
× GREENPEACE SEA
GREENPEACE SEA
× GREENPEACE SEA
GREENPEACE SEA
× GREENPEACE SEA

1. Sale & Marketing Executive (Start 03/01/24)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 20,000-35,000 บาท

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพทุกเขต

รายละเอียดของงาน
กรีนพีซมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงสูง ที่ไม่ชอบงานนั่งโต๊ะ แต่ชอบออกไปเจอผู้คน และชอบงานภาคสนาม พร้อมเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมาย และมีความอดทน พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและความท้าทาย โดยมีหน้าที่..

- สื่อสารถึงปัญหาและผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับผู้สนใจ และกระตุ้นทำให้เกิดการมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนกิจกรรมโครงการ รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินโดยการบริจาคประจำผ่านบัตรเครดิตรหรือบัญชีธนาคาร เพื่อให้งานรณณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมทำได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลสำเร็จ
- ทำงานตามสถานที่ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน งานแสดงสินค้า หรือ roadtrip ในต่างจังหวัด
- เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับโครงการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาทักษะการสื่อสารนำเสนอ รวมถึงการพัฒนาทัศนคติ และความเป็นผู้นำ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนด
- รายงานการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และวิเคราะห์แผนการพัฒนาทักษะและทัศนติ ร่วมกับหัวหน้าสายงาน
- ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะงานรณรงค์ของกรีนพีซ

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
- ฐานเงินเดือนประจำเริ่มต้น 15,000
- ค่าความสามารถตามผลงาน
- ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ค่าเดินทางในพื้นที่
- ค่าเดินทางและค่าที่พักกรณีออกต่างจังหวัด
- ค่าเดินทางในกทม. วันละ 100 บาท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- มีโอกาสเดินทางไปดูงานในต่างประเทศ (Greenpeace SEA)
- มีโอกาสร่วมกิจกรรมของงานรณรงค์ Greenpeace
- กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์กับทีมงานเดือนละ 1 ครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ไม่จำกัดเพศ, อายุ 18 - 36 ปี
  • จบการศึกษา ระดับ ม. 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ไหวพริบดี บุคลิกดี มั่นใจ กล้าแสดงออก และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ยืดหยุ่น สามารถที่จะทำงานในหลากหลายสถานที่ (เฉลี่ยทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์)
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขายหรือระดมทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาแผนกระดมทุน 093-3238857 ID Line: ddc_recruitbkk
มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว(กรีนพีซ เอส อี เอ)
1371 ตึกแคปปิตอล ชั้น1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02-3571931 , 02-3571921 ต่อ 113
FAX : 02-3571929
หรือ สมัครผ่านเว็บไซด์สมัครงานโดยตรง www.jobth.com

GREENPEACE SEA
1371 อาคารแคปปิตอล แมนชั่น ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 093-3238857, 02-3571921 ต่อ 113
แฟกซ์ : 02-3571929

ติดต่อ : เจ้าหน้าที่สรรหาแผนกระดมทุน

http://www.greenpeace.org/thailand
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com