บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 30 ปีแห่งความภูมิใจในธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักดังปรัญชา "ความไว้วางใจจากลูกค้าคือความภูมิใจของเรา" ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการคอนโด บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม มากกว่า 150 โครงการภายใต้แบรนด์ Niche Pide, Niche Mono, Kith, SENA Park Grand, SENA PARKVILLE, SENA VILLE, S-VILLE, SENAAVENUE, SENA TOWN และ SENA SHOPHOUSE
นอกจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทฯ ยังมีธุรกิจในเครือและมีการร่วมทุนกับต่างประเทศ อาทิ บริษัท เสนา โซลาร์เอนเนอร์ยี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาแสงอาทิตย์แบบครบวงจร, ศูนย์การค้า SENA FEST, โกดังสินค้า SENA Warehouse, Service APARTMENT SENA HOUSE และธุรกิจสนามกอล์ฟ PATTAYA COUNTRYCLUB ซึ่งถือเป็นการพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาและการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งใน "ความภูมิใจ"และพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กร

1. เจ้าหน้าที่บริการรับมอบห้อง

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อนัดหมายลูกค้า เพื่อนัดรับตรวจมอบห้อง
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้งานตรวจรับมอบห้องเรียบร้อยพร้อมส่งให้ลูกค้า
- ตรวจความพร้อมของห้องชุด ก่อนนัดหมายลูกค้ามาตรวจรับมอบห้อง
- ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง เรื่องตารางนัดตรวจรับมอบห้องของลูกค้า
- จัดเตรียมเอกสารในการตรวจรับมอบห้อง เช่น จดหมายนัดลูกค้าตรวจรับมอบห้อง แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจรับมอบห้อง
- ติดตามและตรวจสอบการแก้ไข defect ก่อนวันนัดหมายตรวจห้อง
- รายงานผลการแก้ไข defect และนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าตรวจรับมอบอีกครั้ง
- ทำสรุปรายงานการเข้าตรวจ และรายงานสถานะรับมอบห้องชุด
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ การตรวจรับมอบห้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี Service Mind มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการเร่งรัด และติดตามงาน
 • มีทักษะการเจรจาดีเยี่ยม สามารถตอบข้อซักถาม และข้อสงสัยให้กับลูกค้าได้
 • สามารถเดินทางไปโครงการต่าง ๆ ได้ (สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ได้ ลูกค้าจะสะดวกในวันหยุด)
 • มีความคล่องตัวสูง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 • มีความสามารถในการขับรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดบ้านและคอนโด ประจำสำนักงานใหญ่

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
1. บริหารงานและวางแผนงานการตลาด คอนโด
2. ประสานงานด้านการตลาด ตรวจสอบป้าย, สำรวจคู่แข่ง
3. วางแผนงานการออกบู๊ท, จัดบู๊ท, จัดงาน Event ต่าง ๆ, ทำกิจกรรม Road Show
4. บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (ดูแลการแจกใบปลิว, นำเสนอรูปแบบโฆษณาใหม่ๆ
5. ดูแลประสานงานกับ Supplier ดูแลสื่อสิ่งพิมพ์
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • 2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีประสบการณ์การตลาด(ภาคสนาม) ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • 4. มีประสบการณ์ด้านการออกบู๊ท, สำรวจป้ายคู่แข่ง, การจัดกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ
 • 5. มีประสบการณ์ในการประสานงานกับ Supplier
 • 6. มีความอดทน, ไม่เกี่ยงงาน, มีภาวะผู้นำ และรับผิดชอบในหน้าที่
 • 7. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และทำงานในวันหยุดได้ (เป็นบางครั้ง)
 • 8. ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ และมีใบขับขี่

3. เซอร์เวย์ (ประจำโครงการลาดกระบัง)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ไซต์งานในกรุงเทพฯ

รายละเอียดของงาน
- ทำ survey ผังโครงการและ line คอนโดได้ทั้งหมด และควบคุมการวาง line เข็ม และหมุดตอกเข็ม ให้ถูกต้องตามตามแบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานงานสำรวจ, งานรังวัด อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน สู้งานหนัก และสามารถทำงานวันหยุดได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านช่างสำรวจคอนโด Lows Rise จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่การตลาด (ภาคสนาม)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ รัชดา 26

รายละเอียดของงาน
1. เซอร์เวย์คู่แข่ง และเก็บข้อมูลการตลาด
2. ออกบูธ และดูแลจัดเตรียมงาน Event
3. ดูแลการติดตั้งป้าย การแจกโบชัวร์ ตามกลุ่มเป้าหมาย
4. งานกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการขาย
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการจัดกิจกรรมการตลาด (หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คล่องแคล่ว กระตือรือร้น สามารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
 • ขับรถยนต์ทั้งเกียร์ออโต้ และเกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการก่อสร้าง ประจำโครงการเทพารักษ์-บางบ่อ (ด่วนที่สุด)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : ไซต์งานก่อสร้างเสรีไทย

รายละเอียดของงาน
1. ทำงานด้านเอกสารธุรการในโครงการก่อสร้าง
2. ตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างผู้รับเหมา,การตรวจงวด เบิกงวดงาน,จัดทำ Payment ผู้รับเหมา
3. ทำงานด้านธุรการเอกสาร งานจัดซื้อ งานสโตร์
4. ติดต่อประสานงานระหว่างโครงการกับสำนักงานใหญ่
5. ค่าแรงคนงาน บันทึกการทำงานคนงาน ค่าแรงคนงาน Memo การขออนุมัติต่าง ๆ
6. รายงานการทำงาน การว่าจ้าง รปภ. การเบิกจ่าย รปภ.
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานธุรการในโครงการก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 • มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
 • มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในการทำงาน
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ด่วน!!!!!!)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ *ทำงาน 5 วัน จันทร์ - ศุกร์*

รายละเอียดของงาน
- จัดทำต้นทุนรายโครงการ
- เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานต้นทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานบัญชี หรือบัญชีต้นทุน 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบกาณณ์บัญชีต้นทุนอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบสูง
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MSoffice ,Express

7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และบริการลูกค้า (ประจำศูนย์การค้า เสนาเฟสท์เจริญนคร) ด่วน!!!

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : โครงการเสนาเฟส เจริญนคร

รายละเอียดของงาน
1. อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การค้า
2. ให้บริการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ และต้อนรับในห้างสรรพสินค้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สูง 160 ซม. ขึ้นไป บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี น้ำเสียงไพเราะ
 • มีใจรักงานบริการ และมีทักษะในการตอบคำถาม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • พิจารณาเฉพาะผู้ที่แนบรูปถ่ายเท่านั้น
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที

8. โฟร์แมนควบคุมงาน (ประจำโครงการบางบัวทอง/พหลโยธิน-คูคต) ด่วนที่สุด

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : ประจำโครงการเซ็นทรัล เวสต์เกต-บางบัวทอง/พหลโยธิน-คูคต

รายละเอียดของงาน
- ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้าง/สถาปัตย์/งานระบบ
- ตรวจสอบการทำงาน Payment ผู้รับเหมา
- ควบคุมการทำงานของคนงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
- ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
- ดูแลความเรียบร้อยในการก่อสร้างให้ได้ตามเป้าหมาย
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาวิชชาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง โครงสร้าง สถาปัตย์ งานระบบ ตลอดจนส่งมอบห้องลูกค้า
 • มีความเชี่ยวชาญในสายงานควบคุมงานก่อสร้างคอนโด 8 ชั้น
 • มีความสามารถในการผลักดัน และควบคุมงานการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง, สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 • มีความสามารถในการผลักดัน และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. IT Support

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ ซอยรัชดา 26

รายละเอียดของงาน
1. ทำหน้าที่ Support ด้าน IT ให้กับ User
2. ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์ไอที ทั้ง Hardware และ Software
3. ดูแล Server ภายใน และภายนอกบริษัทฯ
4. ติดตั้งและกำหนดค่าการเชื่อต่อระบบเครือข่ายได้ดี
5. ดูแลการติดตั้งระบบ CCTV และซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน IT Support อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
 • มี Service Mind มีใจรักงานบริการ แก้ไขปัญหาการใช้งานให้ USER
 • สามารถขับขี่รถยนต์เกียร์ออโต้ และเกียร์ธรรมดา ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

10. เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่าศูนย์การค้า

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ประจำเสนาเฟสท์ คลองสาน

รายละเอียดของงาน
1. บริหารจัดการพื้นที่เช่าศูนย์การค้ารวมถึงการหาผู้เช่า
2. ประสานงานและอำนวยความสะดวกร้านค้า
3. เตรียมข้อมูลโครงการเพื่อเสนอขายพื้นที่เช่า โน้มน้าว จูงใจ ให้ร้านค้ามีความมั่นใจและตัดสินใจเช่าพื้นที่
4. ดูแลการติดตามแผนงานเข้าตกแต่งร้าน และการวางเงินประกันการตกแต่งจากผู้เช่า เมื่อแบบตกแต่งได้รับอนุมัติ
5. ร่วมประสานงานฝ่ายอาคารส่งมอบพื้นที่ให้ผู้เช่า และเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้เช่า ผู้รับเหมา และฝ่ายอาคาร ในช่วงตกแต่งร้าน
6. สำรวจตลาดคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน และรวบรวมฐานข้อมูลร้านค้า (Data base) ให้มีสินค้าที่น่าสนใจในการเลือกซื้อ เลือกใช้บริการ ให้ครบทุกประเภท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอขายทดแทนเมื่อพื้นที่เช่าว่างลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการขาย, การตลาด และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถวิเคราะห์ค่าเช่า/ผลตอบแทนต่าง ๆ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีที่พักใกล้โซน คลองสาน, เจริญนคร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (บ้าน/คอนโด)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
- วางแผนการตลาด วิเคราห์ะ และสำรวจคู่แข่งการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ เพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้
- ดูแลบริหารการตลาด และยอดขายโครงการที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ มีความคล่องตัวสูงในการปฏิบัติงาน
 • มีความสามารถในการ Action งานให้เกิดผลงาน

12. Internal Audit (ด่วน!!!!)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ *ทำงาน 5 วัน จันทร์ - ศุกร์*

รายละเอียดของงาน
- ร่วมกำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี
- สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ นโยบาย แนวทางปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่างๆ ได้มีการจัดทำและกำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมในจุดต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไม่มีการดำเนินการใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบงานตรวจตามแผนงานที่กำหนด/ตามคำสั่งผู้บริหาร รวมถึงจัดทำกระดาษทำการ และรวบรวมเอกสารหลักฐานจากการตรวจสอบสนับสนุนประเด็นที่ตรวจพบ พร้อมออกรายงานผลการตรวจสอบ
- ติดตามผลการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามมติที่ประชุม
- จัดทำเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำไตรมาส
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน กฎหมาย วิศวกร เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 • - มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 1-3 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • - มีความรู้ด้านโปรแกรมระบบ Epicor (ERP) (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • - มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ,การทำ Presentation เเละการเขียนรายงาน
 • - มีความซื่อสัตย์, วางตัวเป็นกลาง, มีปฏิภาณไหวพริบ, มีความคิดริเริ่ม และเรียนรู้ได้เร็ว
 • - มีความ Active และมีความรับผิดชอบสูง
 • - สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • - เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13. เจ้าหน้าที่ขายบ้าน (รามอินทรา) ด่วน!!!

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : รามอินทรา

รายละเอียดของงาน
- เป็นที่ปรึกษา และรายละเอียดในการเลือกซื้อบ้านให้กับลูกค้า
- Call ลูกค้าให้แวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ และนำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า
- พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ และบ้านตัวอย่าง แนะนำ Product ให้กับลูกค้า
- Report ข้อมูลลูกค้า การเยี่ยมชมโครงการ และร่วมกับชุมกับฝ่ายการตลาด
- ให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ และปิดการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มึประสบการณ์ด้านการขายบ้านอย่างน้อย 2 ปี
 • บุคลิกภาพดี, ยิ้มแย้มแจ่มใส, มีใจรักการบริการ
 • มีความรู้ในการให้คำแนะนำด้านสินเชื่อให้กับลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีที่พักใกล้โซนรามอินทรา หรือสะดวกเดินทางไปประจำโครงการที่รามอินทราได้

14. ช่าง/หัวหน้าช่างอาคาร (ประจำเสนาเฟสท์ เจริญนคร) ด่วน!!!

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : เสนาเฟสท์ เจริญนคร

รายละเอียดของงาน
- ดูแล ตรวจสอบสอบระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า
- ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้าทำงานในศูนย์การค้า
- ดูแลการทำงานของ Supplier ให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้
- จัดทำรายงานการตรวจสอบระบบต่าง ๆ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานอาคาร / ศูนย์การค้า
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานบริหารอาคารในศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

15. เซอร์เวย์ (ประจำโครงการเทพารักษ์-บางน่อ)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : ไซต์งานโครงการเทพารักษ์-บางบ่อ (สมุทรปราการ)

รายละเอียดของงาน
- ทำ survey ผังโครงการและ line คอนโดได้ทั้งหมด และควบคุมการวาง line เข็ม และหมุดตอกเข็ม ให้ถูกต้องตามตามแบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานงานสำรวจ, งานรังวัด อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน สู้งานหนัก และสามารถทำงานวันหยุดได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านช่างสำรวจคอนโด Lows Rise จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16. หัวหน้าช่าง/ช่างประจำอาคาร (ประจำคอนโด-เจริญนคร) ด่วนทีสุด!!!

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : ประจำคอนโด นิช โมโน เจริญนคร/ ประจำคอนโด สแลช สาทร-เจริญนคร

รายละเอียดของงาน
สังกัด Victory Management Service Co., Ltd. (จ้างเป็น Contact)
ดูแลงานระบบของคอนโดมิเนียม
ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น
รับเรื่องแจ้งซ่อมของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความชำนาญในการตรวจสอบตรวจเช็ค ระบบสาธารณูปโภค
 • มีความรู้ในระบบไฟฟ้า/ประปา/แอร์/กล้อววงจรปิด
 • สามารถทำงานเป็นกะ และสามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 • มีความรับผิดชอบ และรักงานบริการ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขึ่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17. Site Engineer/Project Engineer (ประจำโครงการบางบัวทอง/พหลโยธิน-คูคต)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : ประจำโครงการบางบัวทอง/พหลโยธิน-คูคต

รายละเอียดของงาน
- บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่าง ๆ ภายในโครงการ
- แนะนำงานด้านเทคนิค ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้
- จัดทำแผนงานก่อสร้าง ท้้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ คนงาน และเครื่องจักรได้
- สามารถตรวจสอบแบบ และประมาณราคาได้
- ดูแลงานทางด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างภายในโครงการ
- ควบคุมงานก่อสร้างของโฟร์แมน และคนงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบ กว.)
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้างคอนโด 8 ชั้นขึ้นไป
 • ผ่านงานก่อสร้าง ตั้งแต่ฐานราก จนส่งมอบห้องลูกค้า
 • ควบคุม/ตรวจสอบ Payment แลการทำงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

18. พนักงานขับรถส่วนกลาง

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 13,000 - 15,000 บาท

สถานที่ทำงาน : อาคารธัญลักษณ์ภาคย์

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ ทั้งความสะอาดภายในและความสะอาดภายนอก
- ตรวจสอบ และเช็คสภาพเครื่องยนต์เบื้องต้นก่อนการใช้งานทุกวัน เช่น ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ, ตรวจเช็ค น้ำมันเชื้อเพลิง, ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง, ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, ตรวจเช็คแรงดันลมยาง ฯลฯ
- ตรวจสอบ เช็คสภาพของรถยนต์และเครื่องยนต์หากพบว่ามีเสียงดังผิดปกติ หรือมีอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์ชำรุด ให้รีบแจ้งเพื่อที่จะได้รีบดำเนินการแก้ไขหรือนำรถยนต์เข้าซ่อม
- รับผิดชอบและดูแลรักษารถยนต์ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการถูกโจรกรรม
- ตรวจเช็คเอกสารสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์ที่มีติดประจำในรถยนต์คันที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอกสารติดต่อ บริษัทประกันภัย ฯลฯ หรือ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ติดมากับรถ เช่น ยางอะไหล่, แม่แรงยกรถ ฯลฯ
- ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถโดยประมาทและไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานขับรถ 2 ปีขึ้นไป
 • มีรถจักรยานยนตร์เป็นของตัวเอง
 • สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และออโต้ รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล
 • สามารถปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และเดินทางไปโครงการต่าง ๆ ได้ (สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ได้)
 • ใจเย็น ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจาณาเป็นพิเศษ

19. ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาคาร

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 30,000 - 35,000 บาท (ตามประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : ศูนย์การค้า เสนาเฟสท์ เจริญนคร ใกล้ไอคอนสยาม

รายละเอียดของงาน
- จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีในส่วนอาคารและสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- วางแผน ดูแลและดำเนินการให้พนักงานใต้บังคับบัญชาให้บริการและสามารถตอบคำถามลูกค้า
- วางแผนและดำเนินการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารและสถานที่
- บริหาร จัดการงานบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารและสถานที่
- บริหาร จัดการงานรักษาความปลอดภัย และงานรักษาความสะอาดภายในอาคาร
- วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งหามาตรการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน
- ติดตามและประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาตามมาตรฐานงานที่กำหนด
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานในธุรกิจค้าปลีก, Community Mall, ห้างสรรพสินค้า
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ จัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์ และแผนงานงบประมาณของศูนย์การค้า
 • สามารถบริหารทีมงานได้ มีภาวะความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการเจรจา การสื่อสาร และการประสานงานเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการบริหารลูกค้า และร้านค้าในศูนย์การค้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี

20. เจ้าหน้าที่ขายและสินเชื่อ ประจำโครงการ พหลโยธิน 50 (BTS สะพานใหม่)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- เป็นที่ปรึกษา และชี้แจงรายละเอียดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
- Call ลูกค้าให้แวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ และนำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า
- พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ และห้องตัวอย่าง พร้อมแนะนำ Product ให้กับลูกค้า
- ช่วยเหลืองานด้านเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย/เอกสารในการยื่นกู้สินเชื่อให้กับลูกค้า
- Report ข้อมูลลูกค้า การเยี่ยมชมโครงการ และร่วมกับชุมกับฝ่ายการตลาด
- ให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความ Active บุคลิกภาพดี พร้อมที่เปิดรับ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีทักษะการประสานงาน การนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง
 • สามารถประจำที่สำนักงานขายที่ได้รับมอบหมายได้
 • หากมีประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน/คอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21. ช่างประจำอาคาร (ประจำสำนักงานใหญ่)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์ในอาคารสำนักงาน
- ดูแลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมอาคาร เช่น ไฟฟ้า,ประปา,แอร์ และงานสุขาภิบาล
- บันทึกการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
- รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลความปลอดภัย และ ควบคุมดูแล ปรับปรุง ความเรียบร้อยและความสะอาดในอาคาร
- งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 24- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน
 • สามารถทำงานในวันเสาร์ โดยหนุดทุกวันอาทิตย์
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ได้ มีใบขับขี่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22. เจ้าหน้าที่ขายและสินเชื่อ ประจำโครงการ ศรีนครินทร์ ศรีด่าน

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- เป็นที่ปรึกษา และชี้แจงรายละเอียดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
- Call ลูกค้าให้แวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ และนำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า
- พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ และห้องตัวอย่าง พร้อมแนะนำ Product ให้กับลูกค้า
- ช่วยเหลืองานด้านเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย/เอกสารในการยื่นกู้สินเชื่อให้กับลูกค้า
- Report ข้อมูลลูกค้า การเยี่ยมชมโครงการ และร่วมกับชุมกับฝ่ายการตลาด
- ให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความ Active บุคลิกภาพดี พร้อมที่เปิดรับ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีทักษะการประสานงาน การนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง
 • สามารถประจำที่สำนักงานขายที่ได้รับมอบหมายได้
 • หากมีประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน/คอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23. เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- จัดทำแฟ้มลูกหนี้ตามสัญญาจะซื้อจะขาย
- บันทึกชำระและออกใบเสร็จรับเงินค่างวดดาวน์/งวดโอนกรรมสิทธิ์
- ตรวจสอบข้อมูลชุดโอนกรรมสิทธิ์ ยอดรับค่าใช้จ่ายฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และงานสินเชื่อและนิติกรรมเพื่อไปโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน
- ปิดจบสัญญาในระบบลูกหนี้ (IR) ทำรายการปรับปรุงเงินดาวน์รับล่วงหน้า ห้องโอนกรรมสิทธิ์ส่งบัญชี
- สรุปลูกหนี้คงค้าง ส่งฝ่ายขายติดตามหนี้ทุกสิ้นเดือนปฏิบัติงานอื่น ๆ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 • ใช้ MS. Office ได้เป็นอย่างดี

24. จป. วิชาชีพ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สถานที่ทำงาน : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- วางแผนงาน ประชุมงานด้านความปลอดภัย
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยทุก ๆ โครงการในสายงาน
- ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
- รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของแต่ละโครงการ
- ฝีกอบรมพนักงานใหม่ในหน่วยงานให้ทำงานอย่างปลอดภัย
- รายงานต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร และประสานงานหน่วยงานราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบ จป. วิชาชีพ/หัวหน้างาน/บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานด้านความปลอดภัยอาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานตามไซต์งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีความสามารถในการจัดการปัญหาด้านความปลอดภัย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปยังไซต์งานต่าง ๆ ได้ ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง

25. เจ้าหน้าที่ขายและสินเชื่อ ประจำโครงการ สุขมวิท บางปู

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- เป็นที่ปรึกษา และชี้แจงรายละเอียดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
- Call ลูกค้าให้แวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ และนำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า
- พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ และห้องตัวอย่าง พร้อมแนะนำ Product ให้กับลูกค้า
- ช่วยเหลืองานด้านเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย/เอกสารในการยื่นกู้สินเชื่อให้กับลูกค้า
- Report ข้อมูลลูกค้า การเยี่ยมชมโครงการ และร่วมกับชุมกับฝ่ายการตลาด
- ให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความ Active บุคลิกภาพดี พร้อมที่เปิดรับ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีทักษะการประสานงาน การนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง
 • สามารถประจำที่สำนักงานขายที่ได้รับมอบหมายได้
 • หากมีประสบการณ์ในการขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน/คอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร (เสนาเฟสท์)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- ดูแลความและตรวจสอบความเรียบร้อยภายในศูนย์การค้า
- อบรมกฎระเบียบให้กับผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
- รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลความปลอดภัย และ ควบคุมดูแล ปรับปรุง ความเรียบร้อยและความสะอาดในอาคาร
- ดูแลการจัดเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆและดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ ให้เรียบร้อย
- งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการเจรจาต่อรอง
 • ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจาณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
1. สมัครผ่าน Jobth
2. Email: hr@sena.co.th
3. www.sena.co.th/th/career
4. หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-541-4642 ต่อ 10206

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-5415014-22 ต่อ 10204/10206
แฟกซ์ : 0-2938-9875

ติดต่อ : คุณสุปรียา

https://www.sena.co.th
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com