สำนักงานเพื่อนเรียน
"สำนักงานเพื่อนเรียน" ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอน
เป็นผู้จัดการ CEO ในการเรียนให้กับนิสิตนักศึกษาที่ต้องการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใน 2 ปีครึ่ง - 3 ปี
โดยการเป็นผู้แนะนำการเรียน วางแผนการเรียนทุกเทอมจนจบการศึกษา ดูแลเรื่องเอกสารการเรียน
จัดทำสรุปแบบทดสอบ ส่งตรงถึงบ้าน ให้แก่นักศึกษาในโครงการ
ดูแลนักศึกษาในทุกเรื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา มากว่า 20 ปี
ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น

1. พนักงานขายมืออาชีพ เงินเดือน 17,000 + คอมมิสชั่น

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : 17,000+

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 42 แยก 5

รายละเอียดของงาน
• ตอบเเชทลูกค้า ผ่านช่องทาง Line Official Account, Facebook Chat
• ตอบ Comment ลูกค้า ในช่องทาง Facebook
• ให้ข้อมูลบริการ
• ดูเเล เเละ ติดตาม บริการหลังการขายให้กับลูกค้า
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 3 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การจัดการ การแก้ปัญหาการตัดสินใจอย่างดี
 • การสอนงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ด้านโปรแกรม MS Office
 • จัดทำสรุปรายงานการขายรายสัปดาห์ รายเดือน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะการตอบคำถามทาง social media ในรูปแบบต่างๆได้
 • บุคลิกดี มีความมั่นใจ

2. หัวหน้าหน่วยขาย เงินเดือน 20,000 + คอมมิสชั่น

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : 20,000

สถานที่ทำงาน : ซอยลาดพร้าว 42 แยก 5

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนและกำหนดกิจกรรมการขาย ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานขายให้ทำตามแผนที่กำหนด
2.ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3.แก้ปัญหาด้านการขายและการรับมือกับลูกค้า
4.สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
5.แนะนำการเรียนตามหน่วยงานต่างๆ ทั้ง Online และ Offline
6.รักษายอดขายของทีมให้ได้ตามเป้า
7.เงินเดือนขึ้นอยู่กับผลงานสามารถปรับตามยอดขายได้
8.มีคอมมิชชั่นและ incentive ในแต่ละเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศ หญิง
 • 2. มีประสบการณ์ทางด้านหัวหน้างานขาย 3 ปีขึ้นไป
 • 3.วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 • 4.มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การจัดการ การแก้ปัญหาการตัดสินใจอย่างดี
 • 5.การสอนงาน การสื่อสาร การนำเสนอ และการบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี
 • 6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความรู้ด้านโปรแกรม MS Office
 • 7.จัดทำสรุปรายงานการขายรายสัปดาห์ รายเดือน
 • 8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. Call Center มืออาชีพ

อัตรา : 5

เงินเดือน : 15,000

สถานที่ทำงาน : ซอยลาดพร้าว 42 แยก 5

รายละเอียดของงาน
1. ให้บริการตอบคำถามติดต่อประสานงานด้านต่างๆให้กับนักศึกษา
2. บริการนักศึกษาผู้มาติดต่อที่หน่วยงาน
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

เวลาทำงาน 8.30 - 17.30 จันทร์-เสาร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Line id : @951lpoai

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศ หญิง
 • 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • 3.มีน้ำเสียงไพเราะและนุ่มนวล
 • 4. มีทักษะในการโน้มน้าวสูงดึงดูด จูงใจ ลูกค้าได้ดี
 • 5.มีความอดทน อดกลั้น
 • 6.รักในงานบริการดูแลลูกค้าด้วยหัวใจ
 • 7.มีจิตวิทยาในการดูแลลูกค้า
 • 8.สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • 9.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

4. รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล

อัตรา : 1

เงินเดือน : 17,000

สถานที่ทำงาน : ซอยลาดพร้าว 42 แยก 5

รายละเอียดของงาน
1. วางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและงบประมาณ
2. ดูแลการสรรหา ฝึกอบรม การปรับ/ย้าย/เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลการทำงานของบุคลากร
3. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝึกอบรม ให้เหมาะสมกับ competency ของตำแหน่งงาน
4. จัดปฐมนิเทศ และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างมืออาชีพ
5. ดูแลสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Happy Workplace
6. สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการจ้างงาน
7. ให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดการหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
8. ประสานงานกับหน่วยงานราชการตามข้อกำหนด พรบ. แรงงานสัมพันธ์
9. ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงานด้านต่างๆ ให้เหมาะสม
10.จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศ หญิง
 • 2.มีประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล ในตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • 3.วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 • 4.สามารถทำงานล่วงเวลาในบางวันได้
 • 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนางานอยู่เสมอ
 • 6.มีความอดทน รอบคอบ รับผิดชอบสูง สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติในเชิงบวก
 • 7.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
 • 8.เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในองค์กร มีความสามารถจูงใจพนักงาน
 • 9.สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. Sales Online ประจำสำนักงาน เงินเดือน 15,000 + คอมมิสชั่น

อัตรา : 10

เงินเดือน : 15,000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานเพื่อนเรียน

รายละเอียดของงาน
• ตอบเเชทลูกค้า ผ่านช่องทาง Line Official Account, Facebook Chat
• ตอบ Comment ลูกค้า ในช่องทาง Facebook
- เปิดปิดการขายของลูกค้าที่เข้ามา
• ให้ข้อมูลบริการ
• ดูเเล เเละ ติดตาม บริการหลังการขายให้กับลูกค้า
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศหญิง
 • 2. มีประสบการณ์ทางด้านหัวหน้างานขาย 3 ปีขึ้นไป
 • 3.มีใจรักการขาย การบริการ
 • 4. มีทักษะในการโน้มน้าวและปิดการขายทาง online ได้

6. นักวิชาการคณิตศาสตร์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 16,000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานเพื่อนเรียน

รายละเอียดของงาน
1. ดูแล ให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์
2. จัดทำสื่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เข้าใจง่าย
3. สามารถทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศ หญิง
 • 2. อายุ 22-30 ปี
 • 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ หรือ สถิติ

7. นักวิชาการภาษาอังกฤษ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 16,000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานเพื่อนเรียน

รายละเอียดของงาน
1. ดูแล ให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
2. จัดทำสื่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย
3. สามารถทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศ หญิง
 • 2. อายุ 22-30 ปี
 • 3. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ

วิธีการรับสมัครงาน
ผ่าน appjob,/ สมัครที่บริษัทโดยตรง หรือ ส่งจดหมายมายังบริษัท

สำนักงานเพื่อนเรียน
เลขที่ 3/254 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-3 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-513-9935, 081-666-2254
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณวสันต์

http://www.peunrian.com

Jobs power By JobTH.com