สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์
"สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์ " ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอน เป็นผู้จัดการ CEO ในการเรียนให้กับ นิสิตนักศึกษาที่ต้องการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใน 2 ปีครึ่ง - 3 ปี โดยการ เป็นผู้แนะนำการเรียน วางแผนการเรียนทุกเทอมจนจบการศึกษา ดูแลเรื่องเอกสารการเรียน จัดทำสรุปแบบทดสอบ ส่งตรงถึงบ้าน ให้แก่นักศึกษาในโครงการ ดูแลนักศึกษาในทุกเรื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา มากว่า 18 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น

ธุรการฝ่ายบุคคล/สรรหา

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว42

รายละเอียดของงาน
1. สรรหาบุคลากรเข้าทำงาน
2. บันทึกการทำงานของพนักงาน
3. ควบคุมดูแลพนักงานให้อยู่ในกฏระเบียบ
4. ทำเงินเดือน
5. ยื่นประกันสังคม
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีบุคลิคภาพที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • เคยมีประสบการณ์ด้านสรรหามาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยหัวหน้าCallcenter

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว42

รายละเอียดของงาน
ช่วยหัวหน้าดูแลการปฏิบัติงานของแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบสูง

Callcenter

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว42

รายละเอียดของงาน
1. โทรติดต่อประสานงานลูกค้า
2. ให้ข้อมูลลูกค้า
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง2 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทนต่อสภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการโน้มน้าว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตรา : 10

เงินเดือน : 12,000 - 15,000

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว42

รายละเอียดของงาน
พิมงาน
จัดทำเอกสาร
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
 • มีความคิดริเริ่ม
 • พิมพ์งานคล่อง ใช้อินเตอร์เน็ตคล่อง
 • กำลังศึกษาที่ม.รามคำแหงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ธุรการวิชาการ

อัตรา : 10

เงินเดือน : 12,000 - 15,000

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว42 แยก 5

รายละเอียดของงาน
พิมพ์งาน
จัดทำเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือศึกษาอยู่ ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่จากรามคำแหงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีความคิดริเริ่ม

ผู้จัดการทั่วไป

อัตรา : 3

เงินเดือน : 20,000-30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 42 ตึกสำนักงานวิชาการรัฐศาสตร์

รายละเอียดของงาน
-ดูแลยอดทีม
- บริหารงานทีม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ตำแหน่งผู้จัดการ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

ธุรการประสานงาน

อัตรา : 10 (ด่วน)

เงินเดือน : 10,000-12,000 / ตามความสามรถ

สถานที่ทำงาน : ซอยลาดพร้าว 42 แยก 5

รายละเอียดของงาน
1.พิมพ์งาน งานเอกสารทั่วไป
2.ติดต่อประสานงาน
3.ให้ข้อมูลลูกค้า
4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศหญิงอายุ 18-35 ปี
 • 2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • 4.มีบุคลิกภาพดี ไหวพริบดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 4.มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

พนักงานรายวัน ชาย / หญิง จำนวนมาก

อัตรา : 30

เงินเดือน : 500 บาท / วัน

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว42

รายละเอียดของงาน
- จัดทำเอกสาร
- จัดส่งเอกสาร
- พิมพ์เอกสาร
- ฟังคำบรรยาย
- สรุปคำบรรยาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • กำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะพิจารณา เป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านติดต่อประสารงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถจักยานยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • สามารถออกไปทำงานนอกสถานที่ได้

วิธีการรับสมัครงาน
ผ่าน appjob,/ สมัครที่บริษัทโดยตรง หรือ ส่งจดหมายมายังบริษัท

สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์
127, ลาดพร้าว 42 แยก 5, แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 088-7860671
แฟกซ์ : 02 -513 - 9935

ติดต่อ : คุณธนัชญา

http://www.peunrian.com