บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด
ดำเนินกิจงานด้านประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม กระจก, CURTAIN WALL และ อลูมิเนียมคอมโพสิต มานานกว่า 20 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อขยายกิจการ

1. Site Manager / Site Superviser

อัตรา : 4 อัตรา

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ควพคุมงาน ด้าน กระจก อลูมิเนียม และ CURTAIN WALL 5 ปีขึ้นไป

2. Designer & Chife Design

อัตรา : 3 อัตรา

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศษสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนแบบ AutoCad R14, กระจก อลูมิเนียม ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ การทำงาน ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม และกระจก 5 ปี ขึ้นไป

3. หัวหน้าโรงงาน

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บางบอน

รายละเอียดของงาน
กระจก อลูมิเนียม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานในโรงงาน ด้านอลูมิเนียมกระจก 5 ปี ขึ้นไป

4. QC

อัตรา : 2 อัตรา

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบด้าน อลูมิเนียม กระจก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

5. พนักงานเขียนแบบ ด่วน!

อัตรา : 5 อัตรา

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
- งานด้านอลูมิเนียม - กระจก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้คล่อง
 • มีทักษะในการเจรจา และสามารถ PRESENT งานได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • *** (รับพิจารณาผู้จบการศึกษาใหม่) ***
 • มีความอดทนและรับแรงกดดันจากการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับารถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่สโตร์ ด่วน!

อัตรา : 3 อัตรา

สถานที่ทำงาน : ประจำสำนักงานใหญ่/ หน่วยงาน และปริมลฑล

รายละเอียดของงาน
ทำเกี่ยวกับ กระจกและอลูมิเนียม เช็คของที่เข้ามา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excell ได้ดี
 • มีความอดทนและรับแรงกดดันจากการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้าน บัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มาทำสินค้าคงคลัง ( สโตร์ )
 • มีประสบการณ์ด้าน สโตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. DRAFMAN

อัตรา : 3

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สถาปัตย์, ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน ALUM จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Program AUTO-CAD ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบงานอลูมิเนียมกระจก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ล่ามแปลภาษาไทย-จีน ด่วน !

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย
 • - วุฒิการศึกษา ม.6-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • - มีความอดทนและรับแรงกดดันจากการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • - มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • - รับเฉพาะ สัญชาติไทย เท่านั้น
 • - ทำงานด้านเอกสารได้ดี
 • - ใช้โปรแกรม Microsoft office word / Excle / ได้ดี

9. พนักงานธุรการ (ผู้ช่วยฝ่ายประเมินราคาสามารถเขียนแบบ AUTO CAD ได้ รับพิจารณาจบใหม่ (ประจำศรีนครินทร์)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามที่ตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด(บางบอน หรือ ถนนศรีนครินทร์)

รายละเอียดของงาน
เขียนแบบเกี่ยวกับอลูมิเนียม กระจก อลูมิเนียมคอมโพสิต และเคอร์เทนวอล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto-cad ได้คล่อง
 • มีทักษะในการเจรจา และสามารถ Present งานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. Supervisor

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานอลูมิเนียมและกระจก CURTAIN WALL และงาน CLADDING 5 ปีขึ้นไป

11. ช่างปูน

อัตรา : หลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษ
 • มีค่าอาหารและเครือ่งดิ่มเวลาทำงานที่หน่่วยงาน

12. พนักงานสโตร์

อัตรา : 3 อัตรา

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

13. ช่างสแตนเลส

อัตรา : 5 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14. ช่างกระจก

อัตรา : หลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษ
 • มีค่าอาหารและเครือ่งดิ่มเวลาทำงานที่หน่่วยงาน

15. ช่างอลูมิเนียม

อัตรา : หลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษ
 • มีค่าอาหารและเครือ่งดิ่มเวลาทำงานที่หน่่วยงาน

16. ช่างเชื่อม

อัตรา : หลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษ
 • มีค่าอาหารและเครือ่งดิ่มชาย อายุ 20 ปีขึ้นไปเวลาทำงานที่หน่่วยงาน

17. พนักงานควบคุมงาน (โฟร์แมน) ด่วน!

อัตรา : 10 อัตรา

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด(บางบอน หรือ ถนนศรีนครินทร์)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย อายุไม่เกิน 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญาตรี สาขาก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงาน งานกระจก อลูมิเนียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • รับพิจารณาผู้จบการศึกษาใหม่

18. พนักงานขับรถ (ด่วน!)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บางบอน

รายละเอียดของงาน
รับ-ส่ง ช่างตามไซค์งาน / รับ-ส่งเอกสาร , รับเช็ค - วางบิล / รับงานตามที่คนจัดคิวงานให้วิ่งงานในแต่ละวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • ระดับการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
 • มีความสุภาพในการติดต่องาน
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รู้เส้นทางการเดินรถเป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

19. เขียนแบบ

อัตรา : 10 อัตรา

สถานที่ทำงาน : เขตบางบอน หรือ ถนนศรีนครินทร์

รายละเอียดของงาน
เขียนแบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto-cad ได้คล่อง
 • มีทักษะในการเจรจา และสามารถ Present งานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20. Sales & Marketing

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาศรีนครินทร์

รายละเอียดของงาน
- ส่งเสริมงานขาย ศึกษาข้อมูลคู่แข่งภายในโซน เพื่อนำมาวิเคาะห์ทางการตลาดวางแผนกุลยุทธ์ทางการตลาด โปรโมชั่น อีเว้นท์ในรูปแบบต่างๆ และ การตลาดออนไลน์ กระตุ้นยอดขายจูงใจให้เกิดการสั่งซื้อ
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของบริษัท
- จัดทำแผนการขายและรายงานผลการขาย
- ติดตามผลจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้เกิดการขาย
- คิดสร้างสรรค์ / รวบรวม / ปรับปรุง / ดูแลเนื้อหา ทั้งข้อมูล ภาพถ่าย แบนเนอร์ ฯลฯ บนเว็บไซต์และ Social Network ,Social Media เพื่อสื่อภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ขององค์กร เพื่อพัฒนาส่งเสริมยอดการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Officeได้ดี
 • - ประสบการณ์ทำงานขายด้านอสังหาริมทรัพย์
 • - บุคลิกภาพดี,มนุษย์สัมพันธ์ดี,พร้อมที่จะทำงานหลากหลาย
 • - มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์รู้จักตัวสินค้า และกลุ่มเป้าหมายได้ดี

21. พนักงานส่งเอกสาร/Messenger ด่วน!

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : บางบอน

รายละเอียดของงาน
- เก็บเช็ค-วางบาล / ส่งของ ตามบริษัทฯ ต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 24-30 ปี
 • ชาย
 • ระดับการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
 • มีความสุภาพในการติดต่องาน
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่
 • รู้เส้นทางการเดินรถเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครงาน Online หรือสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่

email : hr.toptech@gmail.com

ฝ่ายบุคคล (สมัครงาน)
บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด
6-6/1 ซอยเอกชัย87 แขวงคลองบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
www.toptech-aluglazing.com

บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด
เลขที่ 6-6/1 ซอยเอกชัย 87 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน (เข้ามาในซอย 50 ม.) กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2416-1887 , 02-416 1890
แฟกซ์ : 0-2451-0903

ติดต่อ : คุณเอ๋

http://www.toptech-aluglazing.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com