เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

Brokerage Administrator
- รับโทรศัพท์ โอนสาย และ ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อ - ติดตามงานและสนับสนุนการทำงานให้แก่สมาชิกที่ติดต่อ - จัดการบริหารงานธุรการต่าง ๆ - ดูแลและควบคุมการเบิก-จ่าย สต๊อกสินค้าและอุปกรณ์ - รวบรวมและบันทึกจำนวนการส่งจดหมาย - ประสานงานเรื่องเอกสารหว่างสาขาทั่วประเทศ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
รับสมัครด่วน !! Sale Representative ประจำสาขากรุงเทพ
- เข้าพบกับเจ้าของกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อนำเสนอวิธีการทำงานของบาร์เทอร์คาร์ด และปิดการขาย - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
17 ธันวาคม 2561
บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 4   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + ค่าน้ำมัน + คอมมิชชั่น
Account Executive ประจำสาขากรุงเทพ
Scope of the Role Account Executive is a person who can display sales ability, be highly motivated, take initiative and thrives in a fast pace team environment. The role is to provide the highest quality management and service to a client base of 100 businesses and to be known as the most effective resource to any business by earning – through the trust, respect and support for all identified customers and team. The position demands the continual expansion of personal resources in
17 ธันวาคม 2561
พนักงานขายประจำออฟฟิศ*ฐาน12,000+ค่าคอมมิชชั่น10,000ขึ้นไป*ย่านพระราม9/ รัชดา* #โทร096-829-1163พี่นุ่น / แอดไลน์ : nnun11
**เงินเดือน 12,000 (รวมได้ประจำทุกเดือน **ไม่เกี่ยวกับยอดขาย**) -โทรนำเสนอขายประกันสุขภาพทางโทรศัพท์ -บริษัทมีฐานข้อมูลและรายชื่อลูกค้าให้(ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า) -ทำงานประจำออฟฟิตเท่านั้น -ทำงานจันทร์-ศุกร์(หยุดเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกย์) -เข้างาน 9.00-19.00น.(และทำ2เสาร์ต่อเดือน) -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์/มีการอบรมเทรนงานให้ก่อนทำงานจริง **ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ใช่งานลูกโซ่หรืองานเครือข่าย** ** รับสมัครเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเท่านั้น ** >>สนใจติดต่อฝ่ายบุคคลโทร 096-829-1163 (ติดต
17 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีรายได้(ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)
1.ควบคุม ดูเเลการเช่าพื้นที่ของบริษัท เช่น ร้านขายสินค้า ,ตู้ATM, ร้านอาหาร 2.จัดทำใบเสนอราคา,บันทึก,จัดทำรายงาน 3.ติดตาม ทวงถาม เเละจัดทำทะเบียนคุมค่าเช่าของเเต่ละสาขา 4.ควบคุม ดูเเล การเเจ้งเคลมประกันต่างๆ 5.ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
17 ธันวาคม 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์-เว๊ปไซด์ (ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง)
1. ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเว็บไซด์ที่รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานของพนักงาน 2. ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งานโปรแกรมเว็บไซด์ที่ได้พัฒนาขึ้น 3. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงาน/โปรแกรมเว็บไซด์ที่ได้พัฒนาขึ้นให้กับพนักงานพัฒนาหลักสูตร เพื่อทำคู่มือและ Support หน้างาน 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ
17 ธันวาคม 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Product Marketing Manager (เครื่องใช้ไฟฟ้า)
1. จัดทำเป้าเพื่อใช้ในการบริหารงานประจำปี ให้กับฝ่ายต่างๆ ตามนโยบายบริษัท 2. จัดทำรายงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ติดตามและตรวจสอบ KPI ของแผนกต่างๆ ในฝ่ายบัญชี เพื่อนำมาสรุปเป็นรายงาน KPI ฝ่ายบัญชี 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการ และผู้บริหาร 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เลขานุการ ( สายงานปฏิบัติการ )
1.ดูแลรับผิดชอบตารางการนัดหมายการทำงานด้านต่างๆ ของผู้ช่วยกรรมการสายงานปฏิบัตการ 2.อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 3.ประสาน ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ผู้บริหารมอบหมาย 4.จัดทำรายงานสรุปการทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมโปรแกรม (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1.ศึกษา Flow การทำงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม SAP ของแผนกที่รับผิดชอบ 2.จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมการทำงานให้สอดคล้องกับงาน 3.ถ่ายทอดความรู้ด้านโปรแกรมการใช้งานต่างๆ ให้กับ User 4.ติดตาม ประเมินผลการทำงานของการใช้โปรแกรม ว่าเหมาะสม หรือสอดคล้องกับการทำงานหรือไม่ พร้อมทำการปรับปรุงแก้ไข 5.ให้คำปรึกษาและนำ การใช้โปรแกรมต่างให้กับ User 6.ทำงานร่วมกับทีม พัฒนาระบบ และโปรแกรมเมอร์ เพื่อปรับปรุงโปรแกรม ให้สอดคล้องกับการทำงานของแผนกต่างๆ
17 ธันวาคม 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ IT Help Desk
1.รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ 2.คอยตอบคำถาม ให้ข้อมูล คำแนะนำ และแก้ไขการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งาน 3.ส่งต่อปัญหาการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์สให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำการแก้ไข พร้อมบันทึกการแก้ไขปัญหาในระบบ 4.สรุปรายงานการแก้ไขปัญหา นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
17 ธันวาคม 2561
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2341 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 235 »


คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560