เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

Editor & Motion Graphic Designer
ตัดต่อรายการ คิดงานรายการสร้างสรรค์ผลงาน ทำรายการโฆษณา สำหรับโฆษณาโดยตรง และ สร้างการโปรโมท สินค้าผ่านSPOT ADS คิดงานกราฟฟิคและรูปแบบการนำเสนอรายการต่างๆ
23 กุมภาพันธ์ 2562
Motion & Graphic Designer
- ตัดต่อวีดีโอรายการ และ ทำสื่อวีดีโอ พรีเซ็นสินค้าของบริษัท - ออกแบบภาพตามคอนเซปงานที่ได้รับมอบหมาย - มีความรับผิดชอบงานและหน้าที่สูงมาก -มีความคิดที่ทันสมัย ตรงคอนเซปของงานมากที่สุด -มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
23 กุมภาพันธ์ 2562
เจ้าหน้าที่แผนกออกแบบศิลป์(Graphic Design)
1. ออกแบบสิ่งพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, Artwork สื่อโฆษณาสำหรับลงช่องทาง Social Media 2. สื่อออนไลน์ สามารถทำ content ออนไลน์เบื้องต้นได้ 3. งานส่วนกราฟฟิก วิดีโอแบนเนอร์ แบนเนอร์เคลื่อนไหว 4. คิดและทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด 5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
23 กุมภาพันธ์ 2562
Web Administrator
1.อัพเดทข้อมูลลงเว็บไซต์ โซเชี่ยลมีเดีย ดำเนินการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมลงสื่อทุกชนิด เช่น Website, Facebook, Line, Youtube, etc. 2.วางแผน/นำเสนอ การดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ร่วมกับฝ่ายการตลาด ตามกลยุทธ์ช่องทาง Social Media 3.ประสานงานเพื่อรับ Brief ในกิจกรรมการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ลง Social Media เช่น Promotion, Event, สื่อต่าง ๆ 4.ร่วมติดตามความเคลื่อนไหว และเก็บข้อมูลของบริษัทคู่แข่งในตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์ 5.จัดทำรายงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 6.อื่น ๆ ตามที่ได
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
Marketing & Sale Executive
1.ร่วมวางแผน/นำเสนอแผนหลัก จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ออฟไลน์/ออนไลน์ ร่วมกับทีม ตามกลยุทธ์ 2.ทำแผนโปรโมชั่น สร้าง content product ร่วมกับทีม ใช้เครื่องมือทางการตลาด และประสานงานกับทีมกราฟฟิคด้วย 3.ติดตามความเคลื่อนไหว เพื่อเก็บข้อมูลของคู่แข่ง 4.ติดต่อลูกค้า หรือ ตัวแทน ภายนอกเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 5.จัดทำรายงาน จากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ต่อผู้บังคับบัญชา 6.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
เจ้าหน้าที่จัดหาและจัดซื้อบรรจุภัณฑ์
1. จัดหา/จัดซื้อ สินค้า/วัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์ และบริการภายในประเทศ และต่างประเทศในระยะเวลาที่กำหนด 2. ติดต่อผู้ขาย เจรจา ต่อรองเปรียบเทียบราคา 3. คัดเลือกผู้ขายให้สอดคล้องกับระบบ GMP 4. จัดทำเอกสารสั่งซื้อ 5. ตรวจรับของและติดต่อผู้ขายเพื่อเคลมสินค้า 6. จัดเก็บเอกสารและส่งเอกสารไปยังแผนกบัญชีเพื่อดำเนินการจ่ายเงินกับผู้ขาย 7. ประเมิณผู้ขาย ให้สอดคล้องกับระบบ GMP 8. และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
- วางระบบ โครงสร้างของบัญชี และโครงสร้างระหว่างแผนก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารจากฝ่ายจัดซื้อ เพื่อจัดส่งให้ฝ่ายการเงินดำเนินการต่อไป - จัดทำทะเบียนควบคุมสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี - ประมาณการภาษีประจำเดือน ภ.พ. 30 และนำส่ง - จัดทำรายงานภาษี 3,53 ภ.พ. 30 และนำส่ง - ประมาณการรายรับ เพื่อวางแผนภาษี - ดูแลต้นทุนตามโปรเจคต่าง ๆ เพื่อประเมินกำไร/ขาดทุนเบื้องต้น - ตั้งหนี้สินต่าง ๆ ของบริษัท อาทิ เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้าง
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
IT Support & Web Development
- มีความรู้ความชำนาญด้าน ฮาร์ดแวร์, ซอฟแวร์และเน็ตเวิร์กพื้นฐาน สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ บริหารจัดการ Windows Server 2003 / 2008 / 2012, Linux, Windows7, XP และแก้ไขปัญหาระบบ Windows 2003 / 2008 Server, CentOSและอื่นๆ ได้ - มีความรู้และเข้าใจในระบบ Network&Security, Firewall และ อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เช่น Router, Switch และอุปกรณ์ต่างๆสามารถติดตั้ง แก้ไข และพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี - ดูแลปรับปรุงและ แก้ไขปัญหาที่เกิดกับ Sever และ Network ให้ใช้งานได้ดี - ติดตั้งเครื่องคอม
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Assistant to Export Manager
-Take care and correspondent necessary needs of oversea customers in territory of countries outside Thailand and in Thailand by appropriate channel of communication i.e. Visit in person, Telephone call, E-mail, Chat application, etc. -Coordinate and generate sales & Sales related activities in alignment toAnnual Sales Target and potential new markets, shipment coordination. -Set up, update database of all customers includes analysis Sales report and markets, which includes submit and conduct p
23 กุมภาพันธ์ 2562
พนักงานขับรถส่งสินค้า
-ขับรถส่งสินค้ารถประเภท 4 ล้อ รถกระบะ -มีหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้าตามกำหนดแผนงาน -รับผิดชอบสินค้าของบริษัทระหว่างการจัดส่ง -ตรวจสอบจำนวน/สภาพสินค้าก่อนนำส่ง และบางกรณีที่รับคืนสินค้า -มีใจรักงานบริการ -ดูแลบำรุงรักษารถ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3809 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 381 »


โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560