เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

Sale Staff (Part time) สาขาโลตัส รัชดา
1. เชียร์สินค้าพร้อมส่งเสริมการขาย 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 45 บาท / ชั่วโมง
24 พฤษภาคม 2562
ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี
- ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบภาษี ภพ 30 ภงด 1,3,53,50,51,90,91 ออนไลน์ - ยื่นประกันสังคม - ตรวจสอบเอกสารการกระทบยอดทุกสิ้นเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000
24 พฤษภาคม 2562
Call Center Supervisor
- บริหารและดูแลพนักงาน Call Center - ควบคุมคุณภาพการรับสาย และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - ประสานงานรับข้อมูล และการถ่ายทอดให้กับลูกทีม - ทำรายงานสรุปการทำงานและเสนอแนวทางการพัฒนางาน - พัฒนาระบบงานและทีมงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง - สามารถปฎิบัติงานให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า - หากมีประสบการณ์ผ่านงานด้าน หัวหน้างาน Call Center ด้านระบบGPS หรือรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชม.จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
24 พฤษภาคม 2562
call Center(รับเรื่องร้องเรียน)
- รับโทรศัพท์ลูกค้า/เรื่องร้องเรียนการใช้บริการแท๊กซี่ ระบบGPS - โต้ตอบการสื่อสารกับลูกค้าทางช่องทางต่างๆได้ - ประสานงานและให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้ - บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพและให้ลูกค้าเกิดความประทับใจเกินความคาดหวัง - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - มีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ - หากมีประสบการณ์ผ่านงาน Call Center ระบบ GPS หรือในบริษัทประกันภัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
24 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าบัญชี
- ดูแลงานบัญชีทั้งระบบของบริษัทในเครือรวม 5 บริษัท - ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต ภพ.30 ภงด,1,3,53,50,51,90,91 - ทำเงินเดือนพนักงาน - ยื่นประกันสังคม - ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - บันทึกบัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย โดยโปรแกรม Formula - ปิดงบการเงิน และปิดงบรายเดือนเสนอผู้บริหาร - จัดทำ Cash Flow เสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบกระทบยอดทุกสิ้นเดือน - จัดทำงบกำไรขาดทุนรายเดือน/ไตรมาส/รายปี รวมถึงปิดงบการเงิน(เตรียมเอกสารประกอบงบ)เสนอผู้สอบบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหม
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000
24 พฤษภาคม 2562
โปรแกรมเมอร์
1.เขียนPHP ได้ 2.Mobile app IOS หรือ android 3 เข้าใจ SQL Server หรือ Mysql 4 สามารถพัฒนาโปรแกรม Communication Protocol เชื่อมต่อกับ Server 5 หัวหน้าศูนย์การสื่อสาร ประสานงานการสื่อสารและการรับผู้โดยสาร
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000
24 พฤษภาคม 2562
ธุรการคอมพิวเตอร์/คีย์ข้อมูล
- งานด้านคีย์ข้อมูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ได้รับมอบหมาย - มีทัศนคติที่ดีและมีความคล่องแคล่ว - คอยติดต่อประสานงานด้านเอกสารทั้งภายใน-ภายนอก - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทุกโปรแกรมเป็นอย่างดี
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000 บาท
24 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าช่าง(เทคนิคงานบริการติดแก๊ส)
- ควบคุมการติดตั้งและการซ่อมเครื่องยนต์และติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ NGV-LPG รถยนต์ - ให้คำแนะนำด้านเทคนิคต่างๆแก่ลูกค้าผู้แทนจำหน่ายสื่อต่างๆ - ให้ความด้านโปรแกรมปรับจูน จัดอบรมลูกค้าผู้แทนจำหน่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระบบแก๊สNGV-LPG - แก้ไขปัญหางานที่ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี - สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าศูนย์ติดตั้งด้านการบริการซ่อม - สร้างรายได้และจำนวนรถให้บรรลุเป้าหมายภาพรวมศูนย์บริการ
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 บาท
24 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าฝ่ายการตลาด
- มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ - มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าที่กำหนดไว้ - มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบปฎิบัติงานของพนักงานในทีมให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ - รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและหากลยุทธิ์ในการขายสินค้าเจาะตลาด จัดทำแผนการตลาดประจำเดือนฃ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก - สามารถจัดและมีแนวคิดเพื่อสงเสริมงานขายสินค้าบริษัทฯ
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000
24 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าฝ่ายขาย
- เตรียมแผนงานขายและแผนงานการตลาดเพื่อเข้าประชุมกับทีมงานขาย - ควบคุมฝ่ายขายให้นำเสนอขายสินค้าที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนดไว้ และรักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับงานขา่ย - ดูแล Key Account ดูแลStock สินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย - ดูแลการบริการหลังการขาย - ปิดยอดขายให้ได้ตามเป้าแต่ละไตรมาส
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18000 + ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์+ค่าสึกหรอ
24 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2262 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 227 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560