"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

05-มิถุนายน-2537    อายุ 28ปี

157 Cm    หนัก 47 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์

งานประจำ (Full Time)

Grower, นักวิจัยพืช

25,000บาท ขึ้นไป

14 ส.ค. 2565

14 ส.ค. 2565
ตำแหน่งที่สนใจ
Grower, นักวิจัยพืช
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
พืชสวน
2.88
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ลำปางกัลยาณี
มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3.01
ประวัติการทำงาน
5 ปี
มกราคม 2565  ถึง   กรกฎาคม 2565
Grower
บริษัทสดใสล้านนาจำกัด
198 หมู่ 5 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- ปลูก และดูแลต้นไม้ในโรงเรือน ให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์จนกว่าจะทำการทดลอง และปรับปรุงพันธุ์เสร็จ โดยเริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ด, ย้ายปลูก, การให้น้ำ-ปุ๋ย, การสำรวจและควบคุมแมลงศัตรูพืช, การตรวจค่า EC & pH ของวัสดุปลูกตลอดอายุการปลูกของแต่ละครอป และอื่นๆ
- บริหารจัดการงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรือนที่รับผิดชอบ อาทิเช่น การออกแบบตารางรดน้ำ-ปุ๋ย, การตรวจและการกำจัดโรคและแมลง, การตัดแต่ง, การเก็บตัวอย่างวัสดุปลูก และวัดค่า EC& pH, การทำกิ่งชำ, การพ่นธาตุอาหาร และสารเคมีกำจัดโรคและแมลง ฯลฯ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก Head Grower หรือตามแผนงานที่ Head Grower ได้วางไว้ อาทิเช่น การทำวิจัยด้านการปลูก, Stock ปุ๋ย, การดูแลต้นกล้า, การดูแลต้น stock plant ฯลฯ
- ทำงานร่วมกับ Growers และ Breeders ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ และป้องกันสาเหตุต่างๆ อันจะส่งผลเสียต่อต้นไม้ในโรงเรือน
กันยายน 2561  ถึง   ธันวาคม 2564
นักวิจัย
ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ฺไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมู่ 1 ตำบล บ้านแหวน อำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

-ศึกษาวิจัยไม้ดอกเมืองหนาวตามวัตถุประสงค์ อาทิ พืช วาซาบิ ไฮเดรนเยีย บลูเบอรรี่ ซากุระ ลิลลี่ออฟเดอะวาเลย์
-ทำการขยายพันธุ์พืชต่างๆ ตามได้รับมอบหมาย
-จัดทำรายงานการประชุม
-จัดทำรายงานผลการทดลองและวิจัย
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการฝึกอบรมเกษตรกร และนักศึกษาฝึกงาน
-ดูแลระบบโรงเรือนปลูกพืชเมืองหนาว อาทิ โรงเรือน Plantfactory โรงเรือน Evaporative cooling และระบบปุ๋ยแบบระบบไฮโดรโพนิกส์
กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยสัตว์แพทย์
โรงพยาบาลเอ็นดูรักษาสัตว์
ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (วงแหวนรอบกลาง) ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

อำนวยความสะดวกในการช่วยแพทย์รักษาสัตว์
จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรักษา ผ่าตัด สัตว์
บันทึก และรับข้อมูลสัตว์เบื้องต้น
ประวัติการฝึกอบรม
มิถุนายน 2560  ถึง   มิถุนายน 2560
กรมวิชาการเกษตร
การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (IB)
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
การปลูกพืชไม้ดอกประเภทหัว
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

การขยายพันธุ์และปลูกวาซาบิในระบบโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน Grower, นักวิจัยพืช,
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.