"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

อิสลาม

04-เมษายน-2542    อายุ 22ปี

160 Cm    หนัก 52 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ตรัง (กันตัง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

อาหาร-โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร

งานประจำ (Full Time) , งานอิสระ (Freelance)

งานวิจัย, ควบคุมคุณภาพอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์

15,000บาท ขึ้นไป

17 ต.ค. 2564

22 ต.ค. 2564
ตำแหน่งที่สนใจ
งานวิจัย, ควบคุมคุณภาพอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2564
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2.83
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนกันตังพิทยากร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทย์-คณิต
3.00
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ธันวาคม 2563  ถึง   มีนาคม 2564
นักศึกษาฝึกงาน
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
160 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ฝึกแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกตรวจสอบคุณภาพ เรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ตรวจสอบคุณภาพนมพาสเจอร์ไรส์ ตรวจสอบจุลชีววิทยา ตรวจสอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพนม ยู.เอช.ที แผนกผลิตออร์แกนิคและน้ำดื่มเรียนรู้การรับเข้าของน้ำนมโคออร์แกนิคและวิธีการผลิตนมออร์แกนิค
ประวัติการฝึกอบรม
ธันวาคม 2563  ถึง   มีนาคม 2564
องค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย
ความคุมคุณภาพ และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดี)

ไทย 30 คำ/นาที    อังกฤษ 22 คำ/นาที

รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีต่างๆได้ เช่น Microsoft Office, Excel และอื่นๆ
• สามารถใช้โปรแกรม spss ได้
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปี 2564 ด้วยหัวข้อเรื่อง "การผลิตมอสซาเรลล่าชีสโดยการใช้กรดซิตริกและเชื้อเมโซฟิลิก"

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
หาพนักงาน งานวิจัย, ควบคุมคุณภาพอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.