"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

05-กุมภาพันธ์-2541    อายุ 23ปี

167 Cm    หนัก 85 Kg

-
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ปทุมธานี (ธัญบุรี)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานประจำ (Full Time)

งานด้านฝ่ายบุคคล, งานด้านคลังสินค้า, งานด้านธุรการ

16,000บาท ขึ้นไป

22 พ.ย. 2564

22 พ.ย. 2564
ตำแหน่งที่สนใจ
งานด้านฝ่ายบุคคล, งานด้านคลังสินค้า, งานด้านธุรการ
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2.34
ปวช วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
3.55
ประวัติการทำงาน
2 ปี
มีนาคม 2564  ถึง   ตุลาคม 2564
พนักงาน(Shop Staff)
บริษัท ซูชิโร่ จีเอช (ประเทศไทย) จำกัด
94 ถ. พหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

Operation ในครัวอาหารทั้งหมด เช่น งานบริการ งานครัว งานเอกสาร งานเตรียมความพร้อมก่อน และหลังการปฏิบัติงาน มีใจรักงานบริการ รับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัยในการทำงานกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานตามขั้นตอนแบบการทำงานของญี่ปุ่นได้
กรกฎาคม 2563  ถึง   มีนาคม 2564
จำหน่ายบัตร/กิจกรรม
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบล คลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1.จำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
2.ประชาสัมพันธ์/แนะนำ นักท่องเที่ยว ผู้เข้าชม นักเรียน นิสิต/นักศึกษา กระตุ้นให้เห็นความสำคัญ และเพื่อแสดงให้เห็นหลักการคิด วิธีการทรงงานและกระบวนการค้นหาคำตอบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นที่เยาวชนไทยเป็นหลัก
3.ประชาสัมพันธ์/บรรยายกิจกรรมต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้อง/ที่ได้รับมอบหมาย
กรกฎาคม 2562  ถึง   ตุลาคม 2562
นักศึกษาฝึกงาน(คลังสินค้า)
บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็ม จำกัด
2 หมู่3 ซอย วัดลานนา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. ทำการตรวจรับสินค้า โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ และจดบันทึกว่าเป็นของที่มีความเสียหาย หรือสภาพชำรุดหรือไม่
2. จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการของสินค้า หรือสิ่งของที่จัดเก็บเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง และการดูแล
3.จัดเก็บสินค้าที่ยังไม่สามารถนำส่งไว้ต่างหาก
4.เคลื่อนย้ายสินค้าเข้า หรือออกโดยได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่
5. ตัดสต็อกในใบกำกับและนำลงมาคีย์ในคอมพิวเตอร์,นับจำนวนของที่รับเข้ามา,เติมของในชั้น
6.ทำบันทึกรายงานถึงผู้บริหารคลังสินค้าทุกขั้นตอน
7.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ เช่นฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งสินค้า ลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย เป็นต้น

พนักงานเสริฟอาหาร เครื่องดื่ม พาร์ทไทม์ ในร้าน บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทำงานหารายได้ขณะเรียน
ประวัติการฝึกอบรม
มีนาคม 2564  ถึง   มีนาคม 2564
สำนักงานใหญ่ บริษัท ซูชิโร่ จีเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ความปลอดภัยในการทำงาน
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (ดี)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (ดี)

ไทย 40 คำ/นาที    อังกฤษ 45 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

มีใบขับขี่ทั้งรถยนต์ และจักรยานยนต์ สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

โครงการเศรษฐกิจจะพอเพียง,การสร้างเว็บไซต์จาก Dreamweaver เกี่ยวกับพระองค์ท่าน

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 02-351-0087
หาพนักงาน งานด้านฝ่ายบุคคล, งานด้านคลังสินค้า, งานด้านธุรการ
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.