"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

03-กรกฎาคม-2534    อายุ 31ปี

155 Cm    หนัก 46 Kg

-
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

นครศรีธรรมราช (ร่อนพิบูลย์)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

งานวิจัย, งานบุคคล

15,000บาท ขึ้นไป

27 ก.ย. 2565

28 ก.ย. 2565
ตำแหน่งที่สนใจ
งานวิจัย, งานบุคคล
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
การวิจัยสังคม
2.71
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
มัธยมศึกษาปลาย
ศิลป-คำนวณ
3.17
ประวัติการทำงาน
7 ปี
สิงหาคม 2558  ถึง   มิถุนายน 2558
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
บมจ.กสิกรไทย
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
- ให้บริการซื้อฝาก-ขาย/โอน/รับฝากเงินตราและตราสารต่างประเทศ
- ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
พฤศจิกายน 2558  ถึง   กันยายน 2560
จ้างเหมาบริการ
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- ปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
- ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายและการดำเนินการกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน
- ลงพื้นที่ประสานงานด้านชุมชนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ
- ให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง และพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่นอกหน่วยงานทั้งในส่วนภูมิภาคเพื่อให้งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ไม่ได้ระบุ
จ้างเหมาบริการ
สถาบันวิจัยเเละพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- รับผิดชอบจัดทำรายงานจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานและยุทธศาสตร์
- ประสานงานภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ
- ปฏิบัติงานช่วยเหลือ พัฒนา และฟื้นฟูกลุ่มเป้าหมาย
- ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
- รับผิดชอบดำเนินงานการจัดประชุม อบรม สัมมนา ตามแผนงานและโครงการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
- ติดตามผลงาน จัดทำรายงานต่างๆ และลงพื้นที่ประสานงานด้านชุมชน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
เริ่มงาน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2565
ตำแหน่ง นักพัฒนากระบวนการและโครงการ
- รับผิดชอบจัดทำรายงานจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
- ประสานงานภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ
- รับผิดชอบดำเนินงานการจัดประชุม อบรม สัมมนา ตามแผนงานและโครงการ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการของฝ่ายงาน
- พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการฝึกอบรม
ไม่ได้ระบุ
สถาบันฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
- อบรมการพัฒนาบุคลากรและให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Service สู่การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวสีเขียว ๗ Green และอบรมหลักสูตร การตลาด e-commerce และการตลาด online
ไม่ได้ระบุ
สถาบันฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
- อบรมหลักสูตร การจัดการท่องเที่ยว นวัตวิถีภายใต้รูปแบบ ๗ Green เพื่อเชื่อมโยง Green Product
ไม่ได้ระบุ
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่
- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาการสถิติ ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์และงานธุรการ
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 23 คำ/นาที    อังกฤษ 20 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office Excel PowerPoint Word ฯลฯ
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS)
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

โครงการค่ายเด็กใฝ่ดี ใมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน งานวิจัย, งานบุคคล,
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.