"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

19-มิถุนายน-2524    อายุ 40ปี

170 Cm    หนัก 58 Kg

ได้รับการยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

งานประจำ (Full Time)

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล, หัวหน้าฝ่ายบุคคล

35,000บาท ขึ้นไป

26 พ.ย. 2564

29 พ.ย. 2564
ตำแหน่งที่สนใจ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล, หัวหน้าฝ่ายบุคคล
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
2.92
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี
บัญชี
2.45
ประวัติการทำงาน
11 ปี
ตุลาคม 2559  ถึง   มกราคม 2562
หัวหน้าแผนกบุคคล
บริษัทเฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด
เขตบางแค
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

-วางแผนแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
- วางแผนจัดทำ ระบบ Competency Core / Mangerial /Function / แบบฟอร์มการประเมินCompetency / IDP / Training Plan year
- วางแผนจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล SET GOAL /การจัดทำ Dictionary kpi / แบบฟอร์ม KPI / การจัดเก็บข้อมูล KPI
- จัดทำCareer Path / JOB GRAD / หลักเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือก
- จัดทำ Training Road Map หาหลักสูตรการอบรม / การกำหนดกรอบการพัฒนา/การประเมินผล
- จัดทำ OJT Matrix องค์กร
- ยื่นเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- จัดอบรมภายในและเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อต่างๆ
- ประเมินผลการอบรม และการติดตาม
- ควบคุมการบริหารงานบุคคลและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
7.บริษัทพลังผัก จำกัด เริ่มงานก.พ. 2562 เป็นต้นไป
67/5. หมู่ที่3 ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมือง จังหวัด สมุทรสาคร74000. ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ทำงานด้านกำกับบริหารงานบุคคลสรรหาและพัฒนา และงานธุรการ และงานคนพิการ /ต่างด้าวพม่า/ระบบประเมินผลการทำงาน​ อบรม​GMP.Haccep 2010
มกราคม 2555  ถึง   กันยายน 2559
เจ้าหน้าที่บุคคล
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่แนล
362. ถนนพระราม 2 แขวงจิมทอง เขตบางขุนเทียน. กรุงเทพ
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ทำงานด้านฝึกอบรม ,ด้าน competency การผลิตสื่อการอบรม การวางระบบการฝึกอบรม การทำ KPI สำหรับการวัดผลการอบรม และการทำ jodescription ทำงานในระบบการประเมินผลการการทำงาน และโครงสร้าง้เงินเดือน และการจัดทำแผนกำลังคน Manpower และการทำเงินเดือน Tigersoft และการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
พฤษภาคม 2553  ถึง   ธันวาคม 2555
เจ้าหน้าที่บุคคล
บริษัทรอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด
68 หมู่ที่ 3 ถ.เลียบคลองแคราย ต.แคราย อ. กระทุ่มแบน จังหวัด.สมุทรสาคร 74110
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ดูแลรับผิดชอบงานฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก มีส่วนร่วมในการกำหนด จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ จัดฝึกอบรม ทำแผนอบรม เก็บร่วมรวมประวัติผู้เข้าอบรม ประเมินการอบรม วางแผนและดำเนินการฝึกอบรม กำหนดเกณ์มาตรฐานในการสอบวัดความรู้ ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และทำงานด้านระบบงาน HR ทั้งระบบ และการสรรหาและคัดเลือก / การประเมินผลการปฎิบัติงาน KPI การทำเงินเดือน ภงด 1 ภงด 1 ก และการส่งเงินสมทบประกันสังคม


บริษัทซีเอส สตีล โปรดักส์ จำกัด
29/9 หมู่ที่ 3 ตำบล.คอกกระบือ อำเภอ.เมือง จ.สมุทรสาคร
เดือน มิถุนายน 2551 - เมษายน 2553
เจ้าหน้าที่บุคคล/ธุรการ
ดูแลในส่วนของการด้านสรรหาและคัดเลือกทั้งระบบ ดูแลในส่วนของธุรการ และระบบการประเมินผลการทำงาน ทำการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ งานธุรการ เช่น งานต่อภาษีรถยนต์ ค่าปรับ งานด้านอาคารสถานที่ต่าง และการทำPAYROLL สำหรับพนักงานรายวัน/รายเดือน ภงด1 ภงด 1 ก ประกันสังคม / ทำทุกอย่างเกี่ยวกับงานด้านบุคคล และสรรหาบุคลากร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน / โครงสร้างสร้างเงินเดือน
ประวัติการฝึกอบรม
พฤษภาคม 2564  ถึง   พฤษภาคม 2564
Quilty up
อบรม​GMP.Haccep
กรกฎาคม 2563  ถึง   กรกฎาคม 2563
HR​center
Career​path​ , Sucesspion
สิงหาคม 2563  ถึง   สิงหาคม 2563
ส่งเสริมความปลอดภัยการทำงาน
จป​หัวหน้างาน​ และคปอ.
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 55 คำ/นาที    อังกฤษ 65 คำ/นาที

รถยนต์ ,

รถยนต์ ,

วิทยากรอบรมการเขียนJD และ​การทำงานเป็นทีม​ ระบบบริหารงานบุคคล
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
การสร้างเติบโตสร้างงานอาชีพ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 02-351-0087
หาพนักงาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล, หัวหน้าฝ่ายบุคคล
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.