"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พทธ

07-มิถุนายน-2533    อายุ 31ปี

165 Cm    หนัก 55 Kg

-
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

รัฐศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

ธุรการ, จัดซื้อ, บุคคล

15,000บาท ขึ้นไป

7 ม.ค. 2562

24 มิ.ย. 2564
ตำแหน่งที่สนใจ
ธุรการ, จัดซื้อ, บุคคล
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2555
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
2.60
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศิลป์ทั่วไป
2.85
ประวัติการทำงาน
3 ปี
ตุลาคม 2555  ถึง   กันยายน 2560
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ดำเนินการแยกประเภทค่าใช้จ่ายงบประมาณ บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน/ไตรมาส ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กระทบยอดงบประมาณในทะเบียนคุมกับรายงานในระบบ GFMIS ให้ถูกต้อง และรับ – ส่งเอกสาร โดยจำแนกหนังสือเข้าโดยคุมทะเบียนเลขที่เอกสารและผู้รับผิดชอบ
ไม่ได้ระบุ
delivery service Admin
บริษัท เทรเชอร์ เทรดดิ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
29/592 ถนนวิภาวดีรังสิต ถ.ประดิษฐ์มูนธรรม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- ตรจวสอบความเรียบและความพร้อมของรถขนส่ง
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งมอบสินค้าให้ผู้รับเหมาขนส่ง
- ประสานงานและติดตามสินค้าในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าหรือสินค้ามีปัญหา
- สรุปความผิดพลาดของพนักงานจัดส่งสินค้าและปัญหาที่เกิดขึ้นประจำวัน
- ตรวจเช็คสินค้าก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 40 คำ/นาที    อังกฤษ 35 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
หาพนักงาน ธุรการ, จัดซื้อ, บุคคล
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.