"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

21-มิถุนายน-2518    อายุ 47ปี

169 Cm    หนัก 103 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

นนทบุรี (บางบัวทอง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

งานประจำ (Full Time)

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล, **ไม่สนใจร่วมงานกับ บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด**นะคะ ไม่ต้องดู resume ของพี่นะคะ

45,000บาท ขึ้นไป

28 พ.ย. 2565

28 พ.ย. 2565
ตำแหน่งที่สนใจ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล, **ไม่สนใจร่วมงานกับ บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด**นะคะ ไม่ต้องดู resume ของพี่นะคะ
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รปบ.
บริหารงานบุคคล
2.30
ปวส. วิทยาลัยพณชิยการธนบุรี
ปวส.
เลขานุการ
2.64
ประวัติการทำงาน
23 ปี
กันยายน 2563  ถึง   ตุลาคม 2565
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด (โรงงานผลิตและจำหน่ายยารักษาสัตว์)
แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.จัดทำสัญญาจ้างพนักงานทุกตำแหน่ง
2.เขียน และปรับปรุง Job Descriptions ให้เหมาะสมในทุกตำแหน่ง
3.รับสมัครงาน, สัมภาษณ์งาน, ปฐมนิเทศ พนักงานใหม่
4.ดูแลควบคุมข้อบังคับ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัทฯ รวมทั้งหนังสือตักเตือน
5.วางระบบแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ สะดวก เหมาะสมแก่การใช้งาน
6.จัดทำเงินเดือน, โบนัส ใช้โปรแกรม PayDay ได้ชำนาญ และจัดทำ PayRollส่งธนาคารตามรอบเงินเดือน
7.รายงานสถิติการมางานของพนักงานทุกสิ้นเดือน ได้แก่ เข้า-ออก, ขาด, ลา, มาสาย, สแกนนิ้วมือ, OT.
8.ประเมินผลพนักงานช่วงทดลองงาน 119วัน, ประเมินผลประจำปี จาก KPI เพื่อจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน
9.ดูแล รายงานต่างๆ ที่ต้องยื่นแบบกฎหมายแรงงาน
• ด้านภาษี (ยื่นภงด.1 ภงด1ก)
• ด้านประกันสังคม-ยื่นนำส่งเงินสมทบรายเดือน ยื่นกท20ก กท26ก. และกท25ค ประจำปี
• ยื่นประจำปีต่างๆ เช่น ยื่นแจ้งสภาพการจ้าง คร.11 หรือกรณีมีพนักงานเกิน 100คน ได้แก่ ยื่นรายงานการจ้างงานคนพิการประจำปี ยื่นฝึกอบรมประจำปี สท.2
12.ดูแลสาธารณูปโภคต่างๆได้แก่ ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, โทรศัพท์, น้ำประปา, ไฟฟ้า, เครื่องถ่ายเอกสาร
13.ดูแล รปภ. , แม่บ้าน, Messenger
14.งานสวัสดิการ, กิจกรรมของบริษัทฯ
15. งานเร่งด่วนเป็นกรณีไป เช่น ช่วง COVID-19 สิ่งที่ทำเร่งด่วน หารพ.ตรวจหาเชื้อ COVID-19, หาที่ฉีดวัคซีนให้พนักงาน เช่น ซิโนฟาร์ม, เมื่อมีพนักงานติด COVID-19 ประกาศมาตรการปิดฆ่าเชื้อฯ3วัน พนักงานกลุ่มเสี่ยง ต้องตรวจหาเชื้อ เป็นต้น

บริษัท ดิฟเฟอเร้นท์ นานา จำกัด (มหาชน) (ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อาคาร บ้าน ทาวน์โฮม)
มกราคม 2562 - สิงหาคม 2563
ตำแหน่ง Hr. Manager
ระดับ ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
1.จัดทำสัญญาจ้างพนักงานทุกตำแหน่ง
2.เขียน และปรับปรุง Job Descriptions ให้เหมาะสมในทุกตำแหน่ง
3.รับสมัครงาน, สัมภาษณ์งาน, ปฐมนิเทศ พนักงานใหม่
4.ดูแลควบคุมข้อบังคับ ให้เป็นไปตามกฏระเบียบบริษัทฯ รวมทั้งหนังสือตักเตือน
5.วางระบบแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ สะดวก เหมาะสมแก่การใช้งาน
6.จัดทำเงินเดือน, โบนัส (Pay Roll)ใช้โปรแกรม PayDay ได้ชำนาญ
7.รายงานสถิติการมางานของพนักงานทุกสิ้นเดือน ได้แก่ เข้า-ออก, ขาด, ลา, มาสาย, สแกนนิ้วมือ, OT.
8.ประเมินผลพนักงานช่วงทดลองงาน 119วัน, ประเมินผลประจำปี จาก KPI เพื่อจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน
9.ดูแล รายงานต่างๆ ที่ต้องยื่นแบบกฎหมายแรงงาน
• ด้านภาษี (ยื่นภงด.1 ภงด1ก)
• ด้านประกันสังคม-ยื่นนำส่งเงินสมทบรายเดือน ยื่นกท20ก และกท25ค ประจำปี
• ยื่นประจำปีต่างๆ เช่น ยื่นแจ้งสภาพการจ้าง คร.11 หรือกรณีมีพนักงานเกิน 100คน ได้แก่ ยื่นรายงานการจ้างงานคนพิการประจำปี ยื่นฝึกอบรมประจำปี สท.2
10.ควบคุมดูแลเรื่องการเบิกเงินสดย่อย
11.ดูแลเรื่องรถยนต์ของบริษัท, รถส่งของ, GPS
12.ดูแลสาธารณูปโภคต่างๆได้แก่ ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, โทรศัพท์, น้ำประปา, ไฟฟ้า, เครื่องถ่ายเอกสาร
13.ดูแล รปภ. , แม่บ้าน, Messenger
14.งานสวัสดิการ, กิจกรรมของบริษัทฯ
กุมภาพันธ์ 2557  ถึง   ธันวาคม 2563
General Manager
บริษัท พาวเวอร์แมกซ์ ซิสเต็ม จำกัด (ผลิตและจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์และอุปกรณ์โน๊ตบุ๊ค)
8/8 ม.8 ต.ลำโพ บางบัวทอง จ.นนทบุรี
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หน้าที่และความรับผิดชอบ GM
1. ดูแลงานทั้งหมดของ โรงงาน ได้แก่ ฝ่ายผลิต และฝ่ายสำนักงาน
2. งานสำนักงานทั้งหมด HR, จัดซื้อ , บัญชี , และธุรการ อาคาร ซ่อมบำรุง ไอที
3. บริหารเงินสดย่อย และควบคุมการใช้จ่ายในงานบริหาร และงานฝ่ายผลิต ให้่ได้ตามงบประมาณ แต่ละเดือน
4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ เป็นกรณีไปตามหน้างานที่เกิดขึ้น
5. บริหารร้านค้าออนไลน์ บนลาซาด้า และ shopee ให้ได้ตามเป้า


หน้าที่และความรับผิดชอบ ในงานผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1.จัดทำสัญญาจ้างพนักงานทุกตำแหน่ง
2.เขียน และปรับปรุง Job Descriptions ให้เหมาะสมในทุกตำแหน่ง
3.รับสมัครงาน, สัมภาษณ์งาน, ปฐมนิเทศ พนักงานใหม่
4.ดูแลควบคุมข้อบังคับ ให้เป็นไปตามกฏระเบียบบริษัทฯ รวมทั้งหนังสือตักเตือน
5.วางระบบแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ สะดวก เหมาะสมแก่การใช้งาน
6.จัดทำเงินเดือน, โบนัส (Pay Roll)
7.รายงานสถิติการมางานของพนักงานทุกสิ้นเดือน ได้แก่ เข้า-ออก, ขาด, ลา, มาสาย, สแกนนิ้วมือ, OT.
8.ประเมินผลพนักงานทุกเดือน, จัดทำ KPI
9.ดูแลเรื่องกฏหมายแรงงาน, ภาษี, ประกันสังคม
10.ควบคุมดูแลเรื่องการเบิกเงินสดย่อย
11.ดูแลเรื่องรถยนต์ของบริษัท, รถส่งของ, GPS
12.ดูแลสาธารณูปโภคต่างๆได้แก่ ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, โทรศัพท์, น้ำประปา, ไฟฟ้า, เครื่องถ่ายเอกสาร
13.ดูแล รปภ. , แม่บ้าน, Messenger
14.งานสวัสดิการ, กิจกรรมของบริษัทฯ
เมษายน 2554  ถึง   มกราคม 2557
หัวหน้างานสรรหา-ว่าจ้าง
บริษัท คินเดน (ประเทศไทย) จำกัด (รับเหมางานระบบไฟฟ้า ประปา ในอาคารสูง)
ซอยรางน้ำ ราชเทวี กรุงเทพ
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ลักษณะงานที่ทำ
1. ค้นหาประวัติบุคลากรจาก www.jobthai.com และ www.jobth.com และกรมจัดหางาน โดยพิจารณาคุณสมบัติให้ตามใบขอรับพนักงาน(ตามขั้นตอน ISO)
2. นัดสัมภาษณ์เบื้องต้น
3. และส่งให้ต้นสังกัดและผู้จัดการทั่วไปสัมภาษณ์และพิจารณาอนุมัติว่ารับ/ไม่รับ
งานบรรจุและแต่งตั้ง
1. ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ชี้แจงเรื่องกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ แจ้งให้ทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบถึงสวัสดิการที่พนักงานได้รับในช่วงทดลองงาน เมื่อบรรจุเป็นพนักงาน และครบอายุงาน1ปี
2. จัดทำสัญญาจ้างพนักงาน
3. จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน
4. ประสานงานเรื่องแบบฟอร์มและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่
5. งานอื่นๆ (ได้รับมอบหมายเป็นกรณีไป)

ก.ย.2549 ถึง มี.ค.2554
บริษัท นูแมพ จำกัด (ที่ปรึกษางานเซอร์เวย์ก่อสร้าง เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วง)
ที่อยู่บริษัท บางบัวทอง นนทบุรี
เงินเดือน 18700
ลักษณะงานที่ทำ
สรุปการทำงานพอสังเคป เริ่มแรกเข้ามาทำในตำแหน่งเลขานุการ

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบุคคล
1. สรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่ง
2. คัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสม ด้วยการสัมภาษณ์และทดสอบในแต่ละตำแหน่ง
3. จัดทำสรุปขาด ลา มา สาย ของพนักงาน ณ สิ้นเดือน
4. จัดทำสรุป OT ของทุกๆเดือน
5. รายงานอัตรากำลังของแต่ละฝ่าย ทุกๆ ไตรมาส

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
รับผิดชอบงานดังนี้
1.ศึกษาและทำความเข้าใจ TOR ร่วมกับ PM
2.ติดตามความก้าวหน้าของโครงการทุกระยะตาม milestone
3.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันโครงการ
5.เข้าประชุมแทน PM (กรณี PM ติดธุระไม่สามารถเข้าประชุมได้)
6.ปรึกษากับ PM ในการดำเนินงานโครงการ
7.ร่วมกับ PM ในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการ
8.รับมอบหมายงานจาก PM
เจ้าหน้าที่การตลาด
รับผิดชอบงานดังนี้
1.ค้นหาข้อมูลแหล่งข่าวประกาศจัดจ้าง ของหน่วยราชการและเอกชน
2.จัดทำ Proposal เพื่อยื่นซองสอบราคา และประมูลงานต่างๆ
3.เซ็นสัญญา ต่อรองราคา ตามขั้นตอนของโครงการนั้นๆ
4.ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
5.จัดทำเอกสารและจดหมายในการแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่งให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
6.ค้นหาข้อมูลทาง Internet เกี่ยวกับลูกค้าที่คาดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายของบริษัทได้
ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ

ต.ค.2539 ถึง มี.ค. 2545
สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด (ห้างสรรพสินค้า)
ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร
เงินเดือน 10,000 บาท
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ดูแลเรื่องนัดหมายให้นาย เช่น จัดคิวผู้มาพบ,รับนัด,เลื่อนนัด 3. ดูแลงานเอกสารทั้งหมด เช่น การร่างจดหมาย, โต้ตอบจดหมาย, การจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ ด้วยวิธีการรันตามวันที่
4. สรุปยอดขายประจําเดือน และเปรียบเทียบอัตราเติบโต
5. งานด่วนในแต่ละวัน ๆ เป็นกรณีไป
6. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ในกรณีที่นายไม่อยู่
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 48 คำ/นาที    อังกฤษ 40 คำ/นาที

รถยนต์ ,

รถยนต์ ,

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้เป็นอย่างดี Ms-word,Excle,out look, ทำ Present powerpoint ได้ ใช้ Internet คล่อง
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล, **ไม่สนใจร่วมงานกับ บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด**นะคะ ไม่ต้องดู resume ของพี่นะคะ
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.