"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

02-กันยายน-2524    อายุ 39ปี

166 Cm    หนัก 73 Kg

ผ่านการเกณท์ทหาร
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ปทุมธานี (ธัญบุรี, ลำลูกกา)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

วิศวกรรมโยธา/สำรวจ

งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time) , งานอิสระ (Freelance)

ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรโครงการ, วิศวกรโยธา

50,000บาท ขึ้นไป

23 พ.ย. 2563

22 ก.ค. 2564
ตำแหน่งที่สนใจ
ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรโครงการ, วิศวกรโยธา
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี
วิศวกรรมโยธา
2.5
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
ม.6
สายวิทย์
3.1
ประวัติการทำงาน
10 ปี
กันยายน 2558  ถึง   ธันวาคม 2563
วิศวกรโครงการ
T.O.P. GROUP CO.,LTD
236/62 ซอยสรณคมณ์ 14 ถนนสรณคมณ์ เขต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ควบคุมงานก่อสร้างในส่วนของโครงการให้เป็นไปตามรายการประกอบแบบการก่อสร้าง ทำแผนงานการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน เตรียมแผนงานวัสดุและเตรียมแผนงานเครื่องจักรหนักเข้าหน้างานพร้อมทั้งทีมงานผู้รับเหมาและกำลังคนทำงานให้พอเพียงสอดคล้องกับงาน
ประชุมงานกับผู้ว่าจ้าง รายงานความคืบหน้าของงานที่ก่อสร้างของโครงการที่ทำการก่อสร้าง ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานประจำสัปดาห์
ประสานงานกับหน่วยงานราชการ สำนักงานเขต สำนักการไฟฟ้า การประปา สถานีตำรวจ หน่วยงานชองเทศกิจและอื่นๆติดต่อประสานงานเพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างได้สะดวกขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
งานทำการประมาณราคา ถอดแบบ ถอดวัสดุอุปกรณ์ และทำ BOQ เพื่อยื่นเสนอประมูลงานก่อสร้างในแต่ละโครงการ
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง การขออนุมัติตั้งเบิกงวด การขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ รายงานประจำเดือนและรายงานประจำสัปดาห์ เอกสารขออนุมัติเทคอนกรีต และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
ออกแบบงานก่อสร้างหากมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ให้เป็นไปที่ผู้ว่าจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข
ประสานงานกับทีมงานที่มีให้ทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเข้าใจแบบที่จะก่อสร้างและอย่างละเอียดถูกต้องเพื่อลดปัญหาความเสียหายที่จำทำให้เกิดขึ้นได้
มีนาคม 2556  ถึง   สิงหาคม 2558
วิศวกรโครงการ
SIM AUTO GROUP
8/88 หมู่ที่ 7 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ควบคุมงานการก่อสร้างของบริษัทต่างๆที่ผ่านการประมูลงานมาภายในองกรค์
งานก่อสร้างโชว์รูม Nissan โชว์รูม ford และโชว์รูม chevrolet ในเครื่อของบริษัท พร้อมทั้งอาคารที่จอดรถ โกดังเก็บรถ
สร้างโชว์รุมแบรนด์ต่างๆที่บริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายยดังกล่าว
การปรับปรุงโชว์รูมแต่ละสาขาใหม่
ตรวจสอบ BOQ และ ตรวจสอบคุณภาพหน้างานรวมทั้งตรวจงานเอกสารเบิกจ่ายในแตาละงวดงานให้สอดคล้องกับงานที่ทำเกิดชึ้นจริงในการก่อสร้าง
สรุปวัสดุอุปกรณ์ตามรายการประกอบแบบให้ตรงตามเสป็คที่กำหนดในการก่อสร้าง
ทำแผนการทำงานเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้องค์กรเพื่อเปิดการขาย
ตรวจสอบพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างของโครงการ วางผัง ถมที่ ปรับพื้นที่ เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างโครงการต่างๆ
มีนาคม 2551  ถึง   กุมภาพันธ์ 2556
วิศวกรโยธา
วี ไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง
สำนักงานออฟิตเพชรบุรีตัดใหม่ ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ซอย13 เขต ดินแดง กทม.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- งานก่อสร้าง โฮมออฟฟิตขนาด 8 ชั้น
- งานก่อสร้างโรงแรมขนาดกลางในโซน เพชรบุรีซอย13
- งานปรับปรุงอาคารเก่า รื้อถอน และสร้างเป็นโฮมออฟฟิตไว้สำหรับเช่า
- งานก่อสร้างอาคารโกดัง เพื่อสำหรับให้เช่า

ประวัติการฝึกอบรม
พฤศจิกายน 2547  ถึง   พฤศจิกายน 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
มกราคม 2558  ถึง   มกราคม 2558
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การพิจารณาข้อมูลดินและการออกแบบการรับน้ำหนักเสาเข็ม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (พอใช้)

ไทย 60 คำ/นาที    อังกฤษ 45 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,รถบรรทุก

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

1. สามารถขับรถยนต์ได้และเดินทางออกต่างจังหวัดได้
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

ได้ทำโครงงานหัวข้อการผลิตคอนกรีตมวลเบาที่นำกากตะกรันมาผสมเป็นอัตราส่วนในการผลิตคอนกรีต และเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ กับหินบะซอลต์ในวีธีการบ่มแต่ละชนิดและช่วงอายุเวลาที่แตกต่างกันนำผลมาเปรียบเทียบกัน

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
หาพนักงาน ผู้จัดการโครงการ, วิศวกรโครงการ, วิศวกรโยธา
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.