หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด
21 ก.พ. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 44 ปี     จังหวัด : สงขลา (หาดใหญ่ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000    ประสบการณ์ทำงาน 20 ปี

ปวส. (การตลาด) ร.ร.พาณิชยการหาดใหญ่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (คณิต.วิทย) รร.คลองนกกระทูง

21 ก.พ. 2567
21 ก.พ. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 26 ปี     จังหวัด : นนทบุรี (บางบัวทอง )
เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปวส. (การตลาด) วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตน์โกสิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ทั่วไป) กศน หลักสี่

21 ก.พ. 2567
21 ก.พ. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 42 ปี     จังหวัด : พิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก )
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000    ประสบการณ์ทำงาน 12 ปี

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ม.6) การศึกษานอกโรงเรียน อ.เด่นชัย จ.แพร่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

21 ก.พ. 2567
21 ก.พ. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 32 ปี     จังหวัด : สงขลา (หาดใหญ่ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000    ประสบการณ์ทำงาน 6 ปี

ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) มหาวิเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
ปวช (ภาษาต่างประเทศ) โรงเรียนหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล

21 ก.พ. 2567
21 ก.พ. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 25 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง )
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) กระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ

21 ก.พ. 2567
21 ก.พ. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 34 ปี     จังหวัด : ปทุมธานี (เมืองปทุมธานี )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 17 ปี

ปวช (การขาย) ตั้งตรงจิตรพาณิชยการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (สามัญทั่วไป) รร.ชิโนรสวิทยาลัย

21 ก.พ. 2567
21 ก.พ. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 42 ปี     จังหวัด : นครปฐม (เมืองนครปฐม )
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหิดล

21 ก.พ. 2567
21 ก.พ. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 39 ปี     จังหวัด : สงขลา (หาดใหญ่ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 27,500    ประสบการณ์ทำงาน 17 ปี

ปริญญาโท (บริหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี (การตลาด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

21 ก.พ. 2567
21 ก.พ. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 31 ปี     จังหวัด : ตรัง (ห้วยยอด )
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปวช (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) หาดใหญ่เทคโนโลยี

21 ก.พ. 2567
21 ก.พ. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 37 ปี     จังหวัด : เพชรบูรณ์ (หล่มสัก )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปวส. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) รร.เทคโนโลยีภาคเหนือ
ปริญญาตรี (อุตสากรรมคอมพิวเตอร์) มรภ.พิบูลสงคราม

21 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 75095 คน
« 1 2 3 4 5 ... 7510 »

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.