หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
30 มี.ค. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 29 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

30 มี.ค. 2562
30 มี.ค. 2562
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 34 ปี     จังหวัด : นนทบุรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000    ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (พื้นฐานการศึกษา) การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองหาน
ต่ำกว่ามัธยม (หลักสูตรพื้นฐาน) รร.บ้านหนองเขาอ่อน

30 มี.ค. 2562
30 มี.ค. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 39 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )
เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000    ประสบการณ์ทำงาน 7 ปี

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (พื้นฐานเพื่อการอาชีพ) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (-) โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

30 มี.ค. 2562
30 มี.ค. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 29 ปี     จังหวัด : ภูเก็ต
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (อังกฤษ-คณิต) พิบูลวิทยาลัย

30 มี.ค. 2562
30 มี.ค. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 33 ปี     จังหวัด : น่าน
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000    ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี

ปริญญาตรี (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปวช (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) วิทยาลัยเทคนิคน่าน

30 มี.ค. 2562
30 มี.ค. 2562
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 34 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย )
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ศิลป-ภาษา) โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

30 มี.ค. 2562
30 มี.ค. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 28 ปี     จังหวัด : นนทบุรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปวช (ภาษาต่างประเทศ) วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

30 มี.ค. 2562
30 มี.ค. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 23 ปี     จังหวัด : ขอนแก่น
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิท-คณิต) โรงเรียนชนบทศึกษา

30 มี.ค. 2562
30 มี.ค. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 31 ปี     จังหวัด : ภูเก็ต
เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

30 มี.ค. 2562
30 มี.ค. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 30 ปี     จังหวัด : สมุทรปราการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 0    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

ปริญญาโท (รัฐศาสตร์ หลักสูตรบริหาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี (ธุรกิจอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

30 มี.ค. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 47563 คน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.