หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
11 ก.พ. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 46 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท )
เงินเดือนที่ต้องการ : 0    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์ขคณิต) โรงเรียนสมุทรพิทยาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (พละ) โรงเรียนสมุทรพิทยาคม

11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 26 ปี     จังหวัด : นนทบุรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000    ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

ปวส. (การโรงแรม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
ปวช (การโรงแรม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์

11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 40 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหงภาคพิเศษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (เกษตร) สตรีนครสวรรค์

11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 29 ปี     จังหวัด : ปทุมธานี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนตาพระยา

11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 40 ปี     จังหวัด : บุรีรัมย์
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ศิลป์-ภาษา) โรงเรียนลำปลายมาศ

11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
สมัคร ขับรถ
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 50 ปี     จังหวัด : ภูเก็ต
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

ปวช (ช่างไฟ) เทคนิคภูเก็ต

11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 32 ปี     จังหวัด : ชุมพร
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. (การโรงแรม) วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 28 ปี     จังหวัด : พังงา
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

ปริญญาตรี (บริหารธรกิจ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 29 ปี     จังหวัด : สมุทรปราการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 1,500    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (ภาษาเกาหลี​) มหาวิทยาลัย​หอการค้า​ไทย​
ปวช (การโรงแรม) เทคโนโลยี​บริหารธุรกิจ​สมุทรปราการ​

11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 34 ปี     จังหวัด : บุรีรัมย์ (เขตธนบุรี )
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (การจัดการโรงแรมและการท่องที่ยว) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

11 ก.พ. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 40522 คน .
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.