หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
20 ก.พ. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 30 ปี     จังหวัด : ฉะเชิงเทรา (บางปะกง )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 7 ปี

ปริญญาตรี (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ศิลป์ - คำนวณ) โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

20 ก.พ. 2567
20 ก.พ. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 21 ปี     จังหวัด : นครศรีธรรมราช (เมืองนครศรีธรรมราช )
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปวส. (ภาษาต่างประเทศธุรกิจ) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (-) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (กศน.)

20 ก.พ. 2567
20 ก.พ. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 32 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร )
เงินเดือนที่ต้องการ : 28,500    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

ปริญญาตรี (ธุรกิจการบิน) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) ร.ร สายธรรมจันทร์

20 ก.พ. 2567
20 ก.พ. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 26 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว )
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000    ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี

ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ภาษาจีน) โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

20 ก.พ. 2567
20 ก.พ. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 45 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )
เงินเดือนที่ต้องการ : 37,500    ประสบการณ์ทำงาน 23 ปี

ปริญญาตรี (มนุษย์ศาสตร์) มหาลัยรามคำแหง
ปวช (การตลาด) ภาณิชย์การภาษาณุสรณ์บางแค

20 ก.พ. 2567
20 ก.พ. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 49 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตบางซื่อ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 28 ปี

ปวช (ช่างยนต์) รร.พนมเทคนิค
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ภาษาไทยเพื่อกิจ-ธุระ) รร.โยธินบูรณะ

20 ก.พ. 2567
20 ก.พ. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 37 ปี     จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
เงินเดือนที่ต้องการ : 0    ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี

ปริญญาตรี (สาระสนเทศ-พัฒนาซอฟแวร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตวังไกลกังวล
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

20 ก.พ. 2567
20 ก.พ. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 25 ปี     จังหวัด : นครศรีธรรมราช (เมืองนครศรีธรรมราช )
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปวส. (การโรงแรม) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

20 ก.พ. 2567
20 ก.พ. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 26 ปี     จังหวัด : ชุมพร (เมืองชุมพร )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (การท่องเที่ยวและนันทนาการ) มหาวิทลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ศิลป์-สังคม) โรงงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพร

20 ก.พ. 2567
20 ก.พ. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 46 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตราษฎร์บูรณะ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 47,500    ประสบการณ์ทำงาน 15 ปี

ปริญญาตรี (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (อังกฤษ-เยอรมัน) โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

20 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 40522 คน .
« 1 2 3 4 5 ... 4053 »

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.