ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
ขับรถส่งสินค้าตามบิล
บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
ประสานงานคีย์ข้อมูลบิลส่งของ
บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
1. ยื่นเอกสารและนำส่งเอกสารให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ทำบันทึกรายการจ่าย กระทบยอด / Bank Reconciliation Statement 3. ตรวจสอบเอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 4. จัดทำและดำเนินการชำระภาษี 5.ดำเนินการออกใบกำกับภาษีให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
1.บันทึกประวัติพนักงานเริ่มงานลงโปรแกรม Human soft และจัดเก็บข้อมูลประวัติพนักงาน กรณีมีพนักงานมาเริ่มงาน 2.จัดทำเงินเดือน โปรแกรม Human soft ทั้งระบบ 3.สรุปเวลา สถิติการทำงาน การขาด ลา มาสาย ของพนักงานเพื่อการจัดทำเงินเดือนค่าจ้าง 4.ติดตามและทำเอกสารประเมินพนักงานก่อนครบกหนด 119 วัน 5.ดำเนินการยื่นเข้า-ออกประกันสังคม และสรุปยอดเพื่อนำส่งประกันสังคม 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
1.จัดหาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของบริษัท 2.ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน 3.จัดทำสัญญาจ้าง จัดเก็บประวัติพนักงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน 4.จัดอบรมตามหลักสูตรที่บริษัทกำหนด 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
1.ดูแลให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย 2.ขยายฐานลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเดิมให้เกิดการซื้ออย่างต่อเนื่อง 3.พัฒนาทีมงานขายเพื่อให้เกิดทักษะและความรู้ในงานขายที่ดีขึ้น 4.กำกับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
- ควบคุม กำกับ ดูเเลบริหารจัดการงานของฝ่ายจัดซื้อ และงานด้านจัดซื้ออื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายเเละนโยบายที่กำหนด - บริหารกระบวนการทำงานจัดซื้อ และกำหนดนโยบายการจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เเละโปร่งใส - เปรียบเทียบและเจรจาต่อรองกับคู่ค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ - ประสานงาน ติดต่อในเรื่องการจัดส่งสินค้าของ Supplier และติดตาม Supplier เพื่อให้ส่งสินค้าตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด - ควบคุมกระบวนการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ สินค
บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ - ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ฯลฯ อื่นๆ เป็นต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
จังหวัด เลย
อัตรา : จำนวน 4 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน 18,000 บาท
วันที่ : 2 พ.ค. 2563
จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ร่างสัญญาซื้อ สัญญจ้าง ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ อะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน ฯลฯ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัด เลย
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
วันที่ : 28 ก.พ. 2563
พยาบาลวิชาชีพ หรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลที่ยังไม่ได้ใบประกอบฯ) จำนวน 4 อัตรา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา พนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา พนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลเลย
จังหวัด เลย
อัตรา : 22 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน วันละ 400-550 บาท/วัน
วันที่ : 14 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 33 งาน.
1 2 3 4

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.