ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการวิเคาะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ อื่นๆ เป็นต้น
กรมวิชาการเกษตร
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท
วันที่ : 10 มิ.ย. 2563
ปฏิบัติงานการพยาบาล ช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ
โรงพยาบาลวารินชำราบ
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าจ้างวันละ 800 บาท
วันที่ : 21 เม.ย. 2563
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลวารินชำราบ
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าจ้างวันละ 410 บาท
วันที่ : 21 เม.ย. 2563
เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่ในการปฏิบัติงาน ให้พร้อมใช้และเพียงพอกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น
โรงพยาบาลวารินชำราบ
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าจ้างวันละ 305 บาท
วันที่ : 21 เม.ย. 2563
เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ให้บริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจ นับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทําหัตถการต่าง ๆ ให้มีจํานวนเพียงพอ ครบถ้วนพร้อมใช้งาน
โรงพยาบาลวารินชำราบ
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : จำนวน 9 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าจ้างวันละ 305 บาท
วันที่ : 21 เม.ย. 2563
รับนโยบายจากหัวหน้าหอผู้ป่วย / หัวหน้าเวร
โรงพยาบาลวารินชำราบ
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : จำนวน 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าจ้างวันละ 305 บาท
วันที่ : 21 เม.ย. 2563
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและแสงสว่าง หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและยานพาหนะ หรือระบบไฟฟ้ากำลัง โดยติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง แต่ง แก้ไข ซ่อม ตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้า ตลอดจนช่วยซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ
สำนักงานทางหลวงที่ 9
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : จำนวน 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามวุฒิ (แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.)
วันที่ : 14 เม.ย. 2563
ช่วยงานสร้าง ซ่อม บำรุงรักษาทาง/สะพาน สำรวจทาง/สะพาน สำรวจรังวัดที่ดิน หรือทดลองวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือทำการสำรวจแนวทาง อื่นๆ เป็นต้น
สำนักงานทางหลวงที่ 9
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : จำนวน 9 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามวุฒิ (แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.)
วันที่ : 14 เม.ย. 2563
รับ-ส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ทั้งระบบงานสารบรรณ แบบ manual และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจทานความถูกต้องของหนังสือ/เอกสาร/หลักฐาน เสนอและติดตามเรื่องรวมทั้งจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานทางราชการ เป็นต้น
สำนักงานทางหลวงที่ 9
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามวุฒิ (แต่ไม่เกินอัตราค่าตอบแทนระดับ ปวส.)
วันที่ : 14 เม.ย. 2563
เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นต้น
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 7,590 บาท
วันที่ : 13 เม.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 221 งาน
« 1 ... 16 17 18 19 20 ... 23 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.